Open Science MUNI Roadshow na Přírodovědecké fakultě

Součástí revidovaného akčního plánu HRS4R / HR Award SCI MUNI na období 2021-23 je mimo jiné téma Open Science. Toto téma je jedním ze současných prioritních témat Evropské komise pro oblast vědy a výzkumu, a Masarykova univerzita aktivně připravuje Strategii Open Science MUNI na roky 2022-2028. Tato celouniverzitní strategie byla na Přírodovědecké fakultě 18.5.2021 představena v rámci Open Science Roadshow, která se stala začátkem naší fakultní cesty k novému přístupu k práci s vědeckými výsledky.

18. 5. 2021

Dne 18.5.2021 proběhla na naší fakultě Open Science Roadshow.

Téma Open Science neboli “moderní zpřístupnění a správa vědeckých výsledků” v akademických a vědeckovýzkumných kruzích rezonuje čím dál více. Jak na poli mezinárodním a evropském (iniciativa European Open Science Cloud nebo rámcový program Horizon Europe), tak již postupně i na poli domácím.

Masarykova univerzita v Open Science nechce být pozadu, a proto připravuje Strategii Open Science MUNI na roky 2022-2028, aby svým pracovníkům adaptaci na blížící se změny vědecké praxe co nejvíce ulehčila. Strategie se primárně zaměřuje na oblasti Open Access (otevřený přístup k vědeckým publikacím) a FAIR Data (výzkumná data).

Téma Open Science je také důležitou součástí nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU, HR Award/HRS4R.

Cílem Open Science Roadshow bylo představit návrh Strategie Open Science MUNI 2022-2028 a získat zpětnou vazbu od akademických a vědecko-výzkumných pracovníků, aby dokument mohl být dopracován do finální podoby a na podzim 2021 předložen vedení univerzity ke schválení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.