HRS4R SCI MUNI

Jsme hrdým držitelem evropské certifikace kvality personálních procesů a implementujeme strategii HRS4R

Přírodovědecká fakulta MU se 2. října 2017, v duchu prioritní podpory vědy a výzkumu a také Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, oficiálně přihlásila k principům Evropské charty a kodexu výzkumných pracovníků, s cílem získat certifikát HR Award (Logo HR Excellence in Research). Tento certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers).

Fakulta získala tento certifikát kvality personálních procesů 3. 12. 2018 a tímto krokem se zavázala pokračovat ve vytváření přátelských pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a transparentních postupů při přijímání výzkumných pracovníků.

V listopadu 2020 fakulta odevzdala sebehodnocení implementace nové personální strategie po 2 letech a revidovaný akční plán na období 2021-23 (Interim Review), které Evropská komise přijala bez připomínek a udělila fakultě status „HRS4R Embedded“.

V únoru 2024 fakulta odevzdala nový akční plán 2024-27 a sebehodnotící zprávu pro obnovení certifikace (Renewal) a připravuje se na tzv. External Review a Site Visit, tj. návštěvu hodnotitelů z Evropské komise.

Bez popisku

Personální strategie Přírodovědecké fakulty MU byla do roku 2022 podporována národním projektem Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award, který byl součástí pětiletého projektu OP VVV „Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU“(HR4MU), spolufinancovaného Evropskou unií.

Cíle a harmonogram projektu BROŽURA K PERSONÁLNÍ STRATEGII SCI MUNI 2024

Bez popisku

Bez popisku

Novinky

Předchozí 1 8 9 10 11 12 18 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.