Sekretariát děkana a tajemníka

Asistentky

Agenda

 • denní program vedoucího, příprava jednání s partnery
 • zabezpečení zasedání kolegií a porad
 • informační a organizační servis členům kolegia
 • pokladna děkanátu
 • dohled nad archivací a skartací děkanátu
 • obsazování zasedací místnosti
 • evidence fakultních norem
 • vyřizování korespondence děkana a tajemníka

Agenda

 • denní program děkana
 • zabezpečení zasedání kolegií, porad a Akademického senátu PřF
 • informační a organizační servis členům kolegia
 • obsazování zasedací místnosti na UKB (A17/432)
 • vyřizování korespondence děkana na UKB
 • zajištěné oběhu pošty z UKB na Kotlářskou
 • kontaktní osoba pro INNOLEC
 • kontaktní osoba na UKB pro zahraniční studenty a hosty
 • kontaktní osoba pro stipendium na podporu mobilit bakalářských a magisterských studentů v rámci programu Erasmus+

Pracovnice podatelny

Agenda

 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení
 • předávání stravenek pracovištím a jejich prodej pracovníkům fakultních zařízení

Agenda

 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení
 • předávání stravenek pracovištím a jejich prodej pracovníkům fakultních zařízení

kampus Bohunice

Agenda

 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.