Sekretariát děkana a tajemníka

Asistentky

Mgr. Gabriela Ilčíková

asistentka – Sekretariát

kancelář: bud. B17/429
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1424
e‑mail:
Agenda
 • denní program děkana
 • zabezpečení zasedání kolegií, porad a Akademického senátu PřF
 • informační a organizační servis členům kolegia
 • obsazování zasedací místnosti na UKB (A17/432)
 • vyřizování korespondence děkana na UKB
 • zajištěné oběhu pošty z UKB na Kotlářskou
 • kontaktní osoba pro INNOLEC
 • kontaktní osoba na UKB pro zahraniční studenty a hosty
 • kontaktní osoba pro stipendium na podporu mobilit bakalářských a magisterských studentů v rámci programu Erasmus+

Koordinátorka kanceláře tajemníka

Eliška Musilová, DiS.

koordinátorka kanceláře tajemníka – Kancelář tajemníka

kancelář: pav. 01/02011a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6163
e‑mail:
Agenda
 • provádí organizační a administrativní práce spojené se zajištěním chodu kanceláře tajemníka
 • zprostředkovává styk tajemníka se zaměstnanci, odděleními děkanátu a organizacemi
 • vede evidenci uzavřených smluv nájemních, o spolupráci pracovišť atd.
 • zodpovídá za zveřejňování smluv v registru smluv
 • organizuje návštěvy tajemníka
 • přejímá a předává korespondenci přidělenou tajemníkovi
 • organizuje a sleduje spisovou službu na fakultě
 • zajištuje podatelny
 • zajišťuje kancelářské potřeby a proplácení drobných vydání děkanátu
 • odpovídá za údaje sekretariátu na webových stránkách Fakulty

Pracovnice podatelny

Irena Pakostová

pracovnice podatelny – Sekretariát

kancelář: pav. 01/01015
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6360
e‑mail:
Agenda
 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.