Sekretariát děkana a tajemníka

Asistentky

Irena Pakostová

areál Kotlářská

kancelář: pav. 01/02011a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1400
e‑mail:

Agenda

 • denní program vedoucího, příprava jednání s partnery
 • zabezpečení zasedání kolegií a porad
 • informační a organizační servis členům kolegia
 • pokladna děkanátu
 • dohled nad archivací a skartací děkanátu
 • obsazování zasedací místnosti
 • evidence fakultních norem
 • vyřizování korespondence děkana a tajemníka

Mgr. Natálie Nádeníčková

kampus Bohunice

kancelář: bud. A17/429
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1424
e‑mail:

Agenda

 • denní program děkana
 • zabezpečení zasedání kolegií, porad a Akademického senátu PřF
 • informační a organizační servis členům kolegia
 • obsazování zasedací místnosti na UKB (A17/432)
 • vyřizování korespondence děkana na UKB
 • zajištěné oběhu pošty z UKB na Kotlářskou
 • kontaktní osoba pro INNOLEC
 • kontaktní osoba na UKB pro zahraniční studenty a hosty

Pracovnice podatelny

Marcela Hejčová

areál Kotlářská

kancelář: pav. 01/01015
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5201
e‑mail:

Agenda

 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení
 • předávání stravenek pracovištím a jejich prodej pracovníkům fakultních zařízení

Miloslava Kvasničková

areál Kotlářská

kancelář: pav. 01/01015
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5552
e‑mail:

Agenda

 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení
 • předávání stravenek pracovištím a jejich prodej pracovníkům fakultních zařízení

Martina Kšicová

kampus Bohunice

kancelář: bud. A22/115
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1426
e‑mail:

Agenda

 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení