Sekretariát děkana a tajemníka

Asistentky

Agenda

 • denní program děkana
 • zabezpečení zasedání kolegií, porad a Akademického senátu PřF
 • informační a organizační servis členům kolegia
 • obsazování zasedací místnosti na UKB (A17/432)
 • vyřizování korespondence děkana na UKB
 • zajištěné oběhu pošty z UKB na Kotlářskou
 • kontaktní osoba pro INNOLEC
 • kontaktní osoba na UKB pro zahraniční studenty a hosty
 • kontaktní osoba pro stipendium na podporu mobilit bakalářských a magisterských studentů v rámci programu Erasmus+

Koordinátorka kanceláře tajemníka

Agenda

 • provádí organizační a administrativní práce spojené se zajištěním chodu kanceláře tajemníka
 • zprostředkovává styk tajemníka se zaměstnanci, odděleními děkanátu a organizacemi
 • vede evidenci uzavřených smluv nájemních, o spolupráci pracovišť atd.
 • zodpovídá za zveřejňování smluv v registru smluv
 • organizuje návštěvy tajemníka
 • přejímá a předává korespondenci přidělenou tajemníkovi
 • organizuje a sleduje spisovou službu na fakultě
 • zajištuje podatelny
 • zajišťuje kancelářské potřeby a proplácení drobných vydání děkanátu
 • odpovídá za údaje sekretariátu na webových stránkách Fakulty

Pracovnice podatelny

Agenda

 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení

Agenda

 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení

Agenda

 • evidence přijaté a odeslané pošty
 • zprostředkování oběhu spisů
 • skartační řízení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.