Newsletter 4/2023

with Žádné komentáře

|

3. 4. 2023, 14:02
Novinky pro duben 2023

Milí studenti, kolegové a přátelé,

přinášíme vám pravidelný měsíční newsletter OFIŽ, ve kterém vám chceme dát vědět, co je u nás nového, které příležitosti byste neměli minout a jaké biologické zajímavosti nás zaujaly.

Pokud byste chtěli do příštích newsletterů něco přidat, pište na katerina.tomanova@mail.muni.cz

Co se událo…


Obhajoba Marka Kravce

V pátek 24. 3. zakončil svou doktorskou pouť nyní už doktor Marek Kravec. Obhajoba práce Nové regulační mechanismy ve Wnt dráze byla důkladná, akademickou rozpravu podpořily hojné dotazy oponentů (Dr. Steffen Scholpp, University of Exeter, UK; Dr. Zdeněk Lánský, Biotechnologický ústav AV ČR, Vestec).

Marek zároveň uzavírá kapitolu života na OFIŽ. Přejeme mu, aby byly jeho vědecké kroky úspěšné, ať už se vydá kamkoli.
Proběhla MjUNI

V sobotu 25. 3. se naše oddělení zapojilo do projektu MjUNI – juniorská univerzita. Doc. Pavel Hyršl a Mgr. Jacek Marciniak ukázali mladým studentům pestrý svět hmyzu. Děti se mohly zblízka seznámit se včelami, octomilkami nebo se strašilkami, představen byl také výzkum, který na hmyzu provádíme.

Juniorská univerzita je program celoživotního vzdělávání pod záštitou Masarykovy univerzity a je určena žákům a studentům od 9 do 18 let. Je to unikátní příležitost, jak poznat akademické prostředí a vyzkoušet si roli studenta nanečisto a na vlastní kůži. Studenti si během celého roku projdou osmi fakultami MU.

Nepropásněte
Program semináře EBŽI – duben 2023

seminář probíhá každou středu v 10:00 v místnosti B11/306

5. 4. dr. Petra Ondráčková (Ústav přístrojové techniky): „Faradayův skalpel: ablace mozkové tkáně pomocí elektrochemických reakcí na modelech myši a pijavice lékařské“, Soutěžní přednášky Buněčné biologie: Hrdličková, Kubištová, Plešingerová, Straník

12. 4. Mgr. David Vysloužil: Stáž v Singapuru, Soutěžní přednášky Buněčné biologie: Hollý, Jasinská, Sedláčková, Šiška

19. 4. Mgr. Michal Dvořák – představení DP (rest z podzimu), Soutěžní přednášky EBŽI: Bajerová, Bohmeová, Caleková, Foretová, Hendrych

26. 4. Soutěžní přednášky EBŽI: Hradilová, Chamrádová, Jiříčková, Kortingová, Neumeisterová, Pavelková

Školitelé, případní konzultanti a ostatní hosté jsou na semináři vřele vítáni.Mendel lectures start at 5 PM, Mendel´s refectory in the Mendel Museum Brno. Regular lectures start at 4 PM in B11/132.


Business research forum 2023

Ve středu 26. 4. 2023 se bude konat Business Research Forum Masarykovy univerzity – 5. ročník veletrhu možností spolupráce s Masarykovou univerzitou. V rámci programu Business Research Fora proběhne slavnostní udílení cen MUNI Innovation Award 2023, kde má OFIŽ svého laureáta.

Na akci se setkají zástupci univerzity, univerzitních partnerů, soukromého i veřejného sektoru a odborné veřejnosti. Prostor bude věnován úspěšným spolupracím fakult a ústavů MU s aplikační sférou, tematickým přednáškám, workshopům, prezentacím oceněných finalistů studentské soutěže Start Your Business i předávání certifikátů spin-off společnostem Masarykovy univerzity. Setkání je navíc doplněno rautem, vstup na akci je bezplatný.


Letní bečka OFIŽ

Vezměte si své diáře a piště si – tradiční letní bečka ukončující jarní semestr proběhne ve čtvrtek 29. června v prostorách OFIŽ. Podrobné informace ještě včas dostanete, ale již nyní vězte, že jsou vřele vítáni všichni studenti, absolventi, zaměstnanci a přátelé OFIŽ.

Příležitosti


Nabídka PhD tématu

V rámci doktorského programu Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie na LF MU hledáme motivovaného doktorského studenta/studentku pro studium zánětu u experimentálního modelu subarachnoidálního krvácení. Subarachnoidální krvácení je závažný medicínský problém, v jehož patofyziologii hraje významnou roli zánět. Efektivní kontrola zánětu je významným tématem experimentálního i klinického výzkumu. Cílem doktorské práce bude studium časné zánětlivé odpovědi po SAH.

Vedoucím tématu je MUDr. Kamil Ďuriš Ph.D.
Konference Stem cell and cell therapy

Firma Baria s.r.o srdečně zve všechny zájemce o tematiku kmenových buněk a buněčné terapie na 9. ročník konference Stem cell and cell therapy, která se uskuteční 8. – 9. 6. 2023 v Hotelu Galant Mikulov.

Na akci je možno se přihlásit také s postery.

Úspěchy


GAČRy na OFIŽ

Grantová agentura České republiky (GAČR) dodatečně podpořila 24 projektů, mezi kterými je i projekt dr. Pavlíny Janovské „ROR1-pozitivní b-buňky v periferní krvi zdravých dárců a jejich souvislost s rozvojem chronické lymfocytární leukémie“. Pavlína se tak zařazuje k našim dalším příjemcům letošních GAČRů, kterými jsou doc. Marcela Buchtová s tématem „Nanodiamanty jako selektivní proteinové pasti k regulaci poruch způsobených aberantní signalizací FGF2“, doc. Pavel Hyršl s tématem „Identifikace a funkční charakteristika bioaktivních molekul produkovaných entomopatogenními hlísticemi“ a dr. Pacherník jako spoluřešitel projektu Kompozitní materiály – nová cesta k multifunkčním systémům pro tkáňové inženýrství.

Pro odlehčeníS rozvojem strojového učení se v současné době objevuje celá řada nástrojů, které mohou výzkumným pracovníkům ulehčit práci. Vedle vědecky méně spolehlivého chatGPT jsou to například consensus nebo trinka.ai, s korekcí gramatiky pomůže i Grammarly. Koho téma AI ve vědě zajímá, může sledovat například twitterové účty Ilya Shabanov nebo dr. Mushtaq Bilal, případně oficiální Youtube kanál Microsoftu, který představuje svůj model Copilot. Nechme se překvapit, co nám příští měsíce v této oblasti přinesou.

Pokud ale potřebujete jen na chvíli oddechnout, nabízíme jednu z kočičích verzí – Cat GPT. Mňau!

© 2023
Masarykova univerzita