Studentky OFIŽ na zahraniční stáži získaly prestižní EMBO Fellowship!

with Žádné komentáře
Doktorské studentky OFIŽ – Mgr. Anna Kotrbová a Mgr. Petra Paclíková právě dokončily své zahraniční stáže v Portugalsku a ve Švédsku. Jejich výjezd podpořil prestižní grant EMBO Short-term Fellowship. Co holkám stáž přinesla? Jaké jsou rozdíly mezi domácí a hostující laboratoří? Doporučují zahraniční stáž i ostatním? To už se dočtěte níže. 😉
Mgr. Anna Kotrbová

 

 • Místo stáže: Champalimaud Centre for the Unknown, Lisabon, Portugalsko
 • Termín stáže: 1. 9. – 15. 11. 2020
 • Proč jsi vyjela zrovna tam?

Kvůli vedoucímu laboratoře. Dr. Bruno Costa-Silva byl prvním autorem průkopnických publikací dokazujících roli exosomů ve vzniku „pre-metastatic niche“. Spojili jsme se s ním a nabídl mi velmi zajímavé experimenty, které jsou blízké mému PhD projektu. Zároveň jsem chtěla do laboratoře, která je zaměřená na výzkum exosomů, který je u nás v laboratoři minoritním zaměřením.

 • Co jsi tam jela zkoumat / naučit se?

Jela jsem se naučit metody charakterizace extracelulárních vezikulů (exosomů), charakterizovat exosomy izolované z pacientských vzorků ovariálního karcinomu a zkoumat biodistribuci exosomů z buněčných linií ovariálního karcinomu v myším modelu.

 • Jak bys srovnala svou domácí a tamní laboratoř?

Tamní laboratoř je početně mnohem menší než Bryjalab a taky má mnohem vyšší věkový průměr. Jsem u konce PhD studia a i přes to, že má laboratoř 4 PhD studenty, tak jsem tam byla druhá nejmladší. Jen jedna studentka nastoupila na doktorát hned po dokončení magisterského studia, všichni ostatní měli nějakou praxi před tím, než nastoupili na PhD studium – dva z nich jsou dokonce lékaři. V naší laboratoři se naše projekty hodně liší a každý z nás má jiný profil metod, které používá. Většinu metod v tamní laboratoři používají všichni a mají několik projektů, které potřebují nárazově velký objem práce, takže na nich pracují 2 lidé současně. Dalším velikým rozdílem byly prostory, tamní laboratoř je uprostřed velikého „open-labu“ (viz obrázek), kde je současně 7 výzkumných skupin a je to zároveň kancelář i laboratoř, kde se snad kromě práce s buňkami dělá úplně všechno.

 • Co si z výjezdu odneseš?

Hromadu nových znalostí a zkušeností, nové kontakty a taky několik zajímavých výsledků, které budou sloužit jako základ pro moje další experimenty. A díky proti-covidovým opatřením (každodennímu povinnému měření teploty v laboratoři) taky znalost, že moje průměrná tělesná teplota je 35,9°C 😂

 • Byla cesta přínosná, doporučila bys vyjet i ostatním? Proč ano/ne?

Rozhodně ano! Je to neocenitelná zkušenost. I kdyby to byla práce na úplně jiném projektu, tak se to určitě vyplatí. Člověk si vyzkouší nejen jak to funguje v jiné laboratoři, ale také život v jiné zemi.

final_A2
Anicka_triple_snad_fin2
final_A1
Mgr. Petra Paclíková

 

 • Místo stáže: Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko
 • Termín stáže: 1. září – 30. listopadu 2020
 • Proč jsi vyjela zrovna tam?

Protože s Karolinskou Institutet má Masarykova Univerzity historicky silnou vazbu a je to světově uznávaná univerzita. Zároveň výzkumná skupina prof. Gunnara Schulteho se věnuje podobnému tématu jako naše laboratoř, takže získané výsledky budu moci využít pro můj PhD projekt.

 • Co jsi tam jela zkoumat / naučit se?

Jela jsem se tam naučit dvě nové metody (BLITz esej a cpGFP sensor-based esej), které v Brně ještě nejsou zaběhlé nebo nemáme přístroje, kde bych mohla data naměřit. Obě metody, pokud budou fungovat, by mi výrazně pomohl při mém studiu Wnt signální dráhy, konkrétně vazby mezi receptory Frizzled a ústředním proteinem Wnt signalizace – Dishevelled.

 • Jak bys srovnala svou domácí a hostitelskou laboratoř?

Největší rozdíl je ve velikost – v naší laborce je zhruba 20 lidí (z toho zhruba polovinu tvoří undergrad studenti) a řešíme víc různých témat. Ve Švédsku má labroka pět lidí,kteří se specializují na velmi podobné věci a skoro všichni využívají stejné metody.

 • Co si z výjezdu odneseš?

Doufám, že dobré výsledky a know-how, nové kontakty a taky srovnání, jak to chodí jinde. Po osobní stránce spoustu zážitků a spoustu lidí, díky kterým jsem se tu mohla cítit skoro jako doma.

 • Byla cesta přínosná, doporučila bys vyjet i ostatním? Proč ano/ne?

Rozhodně ano. Je to super zkušenost a příležitost vyzkoušet si žít sám v cizí zemi. Umět se spolehnout sám na sebe a rozšířit si obzory.

Peta_groupimage_3_FIN
Peta_groupimage_2
Peta_groupimage_1