Zvaná přednáška o hlísticích na Univerzitě Karlově

with Žádné komentáře

V rámci semináře Katedry parazitologie PřF UK referoval Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. o “ Entomopatogenních hlísticích a jejich interakci s hmyzím hostitelem „.

Přednáška byla o biologii entomopatogenních hlístic obecně a o jejich interakci s hmyzími hostiteli. Krátce byly zmíněny i mechanismy imunity hmyzu, které se proti hlísticím uplatňují, a také byla prezentována data z výzkumu produktů hlístic.