Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Doučovali jste někdy svoje spolužáky? Zažili jste ten krásný pocit, když se Vám to povedlo? Baví vás vymýšlet, jak obtížné problémy co nejjednodušeji vysvětlit? A především – máte rádi fyziku? Pak je studium učitelství fyziky to nejlepší pro vás.

„Připravujeme učitele i pro vaše děti.“

K získání učitelské kvalifikace je nutné vzdělání na magisterské úrovni. Bakalářský program Fyzika se zaměřením na vzdělávání je tedy jen první stupeň na cestě stát se středoškolským učitelem. Studium je nutně dvouoborové, dnes říkáme sdružené, tedy k fyzice si budete muset vybrat ještě druhý obor. Nejčastější kombinací je matematika, ale fakulta nabízí i jiné možnosti: chemii, biologii a ve spolupráci s jinými fakultami MUNI také informatiku a tělocvik.

V bakalářském stupni budete studovat zejména fyziku, a to jak na přednáškách s množstvím demonstračních experimentů, tak na výpočetních cvičeních i při samostatné práci v laboratořích. Svoje pedagogické schopnosti budete získávat a tříbit zejména v navazujícím magisterském studiu, ale již v bakalářském studiu se seznámíte se základy pedagogiky, didaktiky a psychologie a v rámci Asistentské praxe se alespoň na chvíli vrátíte na střední školu, nyní ovšem ve zcela jiné roli.

Přírodovědecká fakulta věnuje velkou pozornost popularizaci fyziky mezi žáky nižších stupňů škol. A do těchto aktivit zapojuje i studenty učitelských oborů. Budete-li chtít, můžete od začátku studia pracovat s dětmi a získat za to nějaké kredity anebo si i přivydělat.

Studium na Přírodovědecké fakultě MUNI není masová záležitost. Studium probíhá v malých skupinkách a pro vaše učitele nebudete jen jedním z nepřehledného davu.

Je studium programu pro vás?

Důležité je, aby Vás těšilo nejen studium, ale aby Vás lákala i perspektiva stát se středoškolským učitelem. Je třeba, aby Vás zajímaly přírodní vědy (zejména fyzika) a matematika Vám nedělala vážné problémy. Zkušenosti s prací v dětských kolektivech jsou samozřejmě výhodou, nikoliv však nutností.

Praxe

V bakalářském stupni učitelského studia je povinná Asistentská praxe, která probíhá na vybraných brněnských středních školách. Praxi doprovází povinný předmět Reflexe praxe, ve které mají studenti možnost diskutovat a řešit jednotlivé pedagogické situace, se kterými se na praxi setkali. Mnohem větší podíl praxe je však součástí navazujícího studia. Studenti v obou studovaných oborech povinně absolvují pět praxí na středních školách a tři reflektivní semináře vyučované zkušenými středoškolskými a vysokoškolskými pedagogy.

Uplatnění absolventů

Studium programu je pouze prvním stupněm na cestě získání kvalifikace středoškolského učitele. Absolventi bakalářského studia tedy obvykle pokračují v navazujícím magisterském programu Učitelství fyziky pro střední školy (ve dvojici s dalším oborem). Avšak již během bakalářského studia získáte schopnosti, které mu umožní najít uplatnění i bez magisterského stupně. A to zejména tam, kde je potřebné analytické myšlení, zpracování dat, prezentační dovednosti a práce s mládeží.

Učitelů fyziky je málo a jejich nedostatek se stále prohlubuje. Pro budoucnost naší společnosti to není dobrá zpráva, ale pro Vás, budoucí studenty učitelství fyziky, to dobrá zpráva je. Vaši potenciální zaměstnavatelé se o Vás budou prát.

„Nejvíce mi pro praxi pomohly předměty Praktika středoškolských pokusů a Repetitorium fyziky, měla jsem moc ráda astrofyziku. Perfektní byly přednášky Úvod do fyziky mikrosvěta, na kterých jsem postavila svoji výuku kvantové fyziky na střední škole. Velmi mně pomohlo jeho kladení otázek „Proč?“, člověka to donutilo opravdu se zamýšlet a pochopit souvislosti. A otázka „Proč?“ se stala i postrachem pro moje studenty. V neposlední řadě mě v pátém ročníku uchvátila přednáška Fyzika pevných látek, a to hlavně díky neuvěřitelnému přístupu přednášejícího k nám, studentům.“

Lenka Kramářová
absolventka a učitelka na Gymnáziu Vídeňská

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Při studiu kombinace dvou programů se zaměřením na vzdělávání je jeden program formálně označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Toto rozdělení však v případě učitelského studia nemá na jeho průběh žádný význam.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Učitelské studium na Přírodovědecké fakultě je výhradně dvouoborové v podobě tzv. sdruženého studia. Studium se skládá ze dvou studijních plánů, které odpovídají středoškolským předmětům – aprobacím. Z formálních důvodů musí být jeden plán označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Hlavní plán určuje studijní program, do kterého je uchazeč přijat. V případě učitelského studia je toto rozdělení pouze formální a obě studované aprobace jsou zcela rovnocenné. Rozdělení studijních plánů na hlavní – vedlejší byla na PřF určena dohodou a není možné je měnit. Pro průběh studia však nemají žádný vliv a také závěrečná práce může být volena ze kteréhokoli předmětu.

Bakalářské studium Fyzika se zaměřením na vzdělávání je možné studovat v následujících aprobačních kombinacích:

Hlavní studijní plán

Vedlejší studijní plán

Studijní program, do kterého se uchazeč hlásí

Fyzika

Matematika

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Fyzika

Chemie

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Fyzika

Geografie

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Fyzika

Informatika
(na Fakultě informatiky)

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Fyzika

Tělesná výchova a sport
(na Fakultě sportovních studií)

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Biologie

Fyzika

Biologie se zaměřením na vzdělávání

 

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty
Fyzika se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání – Přírodovědecká fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Chemie se zaměřením na vzdělávání – Přírodovědecká fakulta
Fyzika se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Matematika se zaměřením na vzdělávání – Přírodovědecká fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Matematika se zaměřením na vzdělávání
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Fyzika se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Informatika ve vzdělávání – Fakulta informatiky

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Informatika ve vzdělávání
Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií
Fyzika se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Tělesná výchova a sport – Fakulta sportovních studií

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Tělesná výchova a sport

Navazující studium

Na program Fyzika se zaměřením na vzdělávání přímo navazuje program Učitelství fyziky pro střední školy. I zde se povinně studuje v kombinaci s jiným učitelským programem. Fakulta velmi usnadňuje přechod z bakalářského do magisterského studia, obvykle uchazeč nemusí absolvovat další přijímací zkoušky.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.