Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení 2023/2024

 • od 1. listopadu 2022 do 28. února 2023

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program. 

  Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace, přičemž přijati můžete být pouze do jedné z nich podle pořadí volených priorit. Poplatek za jednu přihlášku na SCI MUNI je 650 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímacího řízení. 

  Podejte přihlášku

 • 21. a 24. ledna 2023

  Den otevřených dveří

  Určitě využijte příležitost navštívit Dny otevřených dveří na naší fakultě.

   

 • únor

  Žádost o prominutí přijímací zkoušky

  Žádosti o prominutí přijímací zkoušky vložte do e-přihlášky nejpozději do 28. 2. 2023. Do uvedeného data také vyznačte tuto skutečnost ve vaší e-přihlášce. Bližší informace o možnostech prominutí přijímací zkoušky naleznete zde.

  Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději do poloviny června 2023. Pokud nebudete mít do uvedeného data požadovaný doklad k dispozici, požádejte si e-mailem o náhradní termín zápisu s uvedením důvodu.

  Vyjádření děkana o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno ve vaší e-přihlášce do 24. 3. 2023. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce.

 • leden až duben

  Dostavte se ke zkoušce

  Test studijních předpokladů: zvolíte si jedno datum v období od ledna do dubna 2023 dle vašich preferencí v rámci nabízených termínů tak, aby se vám nepřekrývalo s termínem odborných testů.

  Odborné testy: 22. dubna 2023

  Připravte se na TSP Časté dotazy k TSP

 • květen

  Zjistěte svoji úspěšnost

  Vámi dosažený percentil uvidíte nejpozději 3. května 2023 ve své e-přihlášce. Poté se můžete podívat, jestli by vám minulý rok stačil k přijetí. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak.

 • květen a červen

  Přečtěte si výsledek

  Zasedání přijímací komise proběhne 19. května 2023. Poté najdete ve své e-přihlášce návrh na přijetí či rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí vám bude zveřejněno po vložení autorizované konverze dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání do vaší e-přihlášky. Současně se zveřejněním rozhodnutí o přijetí obdržíte informace o zápisu.

  Uchazečům, kteří do uvedeného data nedoloží autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení, bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění podmínek. 

   

 • červen a září

  Zapište se ke studiu

  Současně s rozhodnutím o přijetí ke studiu vám bude v e-přihlášce zveřejněna informace o zápisu do studia. Teprve zápisem se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. Zápis proběhne online formou.

  Pokud nebudete mít k dispozici maturitní vysvědčení do 12. 6. 2023, kdy je poslední možnost jeho vložení do e-přihlášky, můžete si požádat e-mailem o náhradní termín zápisu s uvedením důvodu a termínu vaší maturitní zkoušky. Žádat můžete nejpozději do 5 dnů od termínu řádného zápisu.

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:
  Řádný termín zápisu: 22. června - 26. června 2023 online
  Náhradní termín zápisu: 14. září 2023 online

  Informace a pokyny k zápisu do studia, včetně podmínek pro uchazeče s předchozím zahraničním vzděláním, naleznete pod odkazem Zápis ke studiu.

Podejte přihlášku

Komunikace s uchazeči

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.