Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení 2022/2023

 • od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program. 

  Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace, přičemž přijati můžete být pouze do jedné z nich podle pořadí volených priorit. Poplatek za jednu přihlášku na SCI MUNI je 650 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímacího řízení. 

  Podejte přihlášku

 • 22. a 25. ledna 2022

  Den otevřených dveří

  Určitě využijte příležitost navštívit Dny otevřených dveří na naší fakultě.

  Dny otevřených dveří budou probíhat prostřednictvím MS Teams. Po registraci obdržíte email s odkazem na vámi vybraný program, na který se v uvedený čas přihlásíte. Budete se moci zapojit do diskuze, a to buď prostřednictvím chatu, nebo svůj dotaz můžete položit ústně.

  Registrace bude spuštěna 8. ledna 2022.

 • únor 2022

  Žádost o prominutí přijímací zkoušky

  Žádosti o prominutí přijímací zkoušky podávejte nejpozději do 28. 2. 2022 (platí den odeslání). Do tohoto data také vyznačte tuto skutečnost ve vaší e-přihlášce.

  Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději do 13. 6. 2022. Pokud nebudete mít do uvedeného data požadovaný doklad k dispozici, požádejte si e-mailem o náhradní termín zápisu s uvedením důvodu.

  Vyjádření děkana o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno ve vaší e-přihlášce do 25. 3. 2022. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle pozvánky.

 • březen až duben

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem dubna vám doručíme elektronickou pozvánku k Testu studijních předpokladů (TSP), případně také pozvánku k odborným testům (OT). Najdete ji ve vaší e-přihlášce.

 • 23. a 24. dubna 2022

  Dostavte se ke zkoušce

  Na konci dubna se koná test studijních předpokladů a také odborné testy. Pro letošní rok následující termíny:

  Test studijních předpokladů: 23. a 24. dubna 2022 

  Odborné testy: 23. dubna 2022

   

   

  Časté dotazy k TSP

 • květen

  Zjistěte svoji úspěšnost

  Výsledky TSP zveřejňujeme online do sedmi dnů od zkoušky. Poté se můžete podívat, jestli by vám minulý rok stačil k přijetí. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak.

 • květen a červen

  Přečtěte si výsledek

  Zasedání přijímací komise proběhne 11. května 2022. Poté najdete ve své e-přihlášce návrh na přijetí či rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí vám bude zveřejněno po 13. 6. 2022 po vložení autorizované konverze dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání do vaší e-přihlášky. Současně se zveřejněním rozhodnutí o přijetí obdržíte informace o zápisu.

  Uchazečům, kteří do uvedeného data nedoloží autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení, bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění podmínek. 

   

 • červen a září

  Zapište se ke studiu

  Současně s rozhodnutím o přijetí ke studiu vám bude v e-přihlášce zveřejněna informace o zápisu do studia. Teprve zápisem se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU.
  Pokud nebudete mít k dispozici maturitní vysvědčení do 13. 6. 2022, kdy je poslední možnost jeho vložení do e-přihlášky, můžete si požádat e-mailem o náhradní termín zápisu s uvedením důvodu a termínu vaší maturitní zkoušky. Žádat můžete nejpozději do 5 dnů od termínu řádného zápisu.

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:
  Řádný termín zápisu: 20. - 26. 6. 2022 
  Náhradní termín zápisu: září 2022 (bude upřesněno)

  Informace a pokyny k zápisu do studia, včetně podmínek pro uchazeče s předchozím zahraničním vzděláním, naleznete pod odkazem Zápis ke studiu.

Podejte přihlášku

Komunikace s uchazeči

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.