Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení 2020/2021

 • od 1. listopadu 2019 do 29. února 2020

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program. 

  Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace, přičemž přijati můžete být pouze do jedné z nich podle pořadí volených priorit. Poplatek za jednu přihlášku na SCI MUNI je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Podejte přihlášku

 • 25. a 28. ledna 2020

  Den otevřených dveří

  Určitě využijte příležitost navštívit Den otevřených dveří na naší fakultě. Dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty. Prezentace budou probíhat v obou našich areálech, na Kotlářské 2, kde se bude představovat fyzika, matematika, geologie a geografie. A v Univerzitním kampusu Bohunice pak můžete navštívit program biologie, chemie, biochemie a antropologie. 

 • únor 2020

  Žádost o prominutí přijímací zkoušky

  Žádosti o prominutí přijímací zkoušky podávejte nejpozději do 29. 2. 2020 (platí den odeslání). Do tohoto data také vyznačte tuto skutečnost ve vaší e-přihlášce.

  Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději u zápisu do studia.

  Vyjádření děkana o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno ve vaší e-přihlášce do 23. 3. 2020. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle pozvánky.

 • březen až duben

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem dubna vám doručíme elektronickou pozvánku k Testu studijních předpokladů (TSP), případně také pozvánku k odborným testům (OT). Najdete ji ve vaší e-přihlášce.

 • 20. – 21. června 2020

  Dostavte se ke zkoušce

  Na konci června se uskuteční TSP. Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:

  Testy studijních předpokladů:  
  Pozor, nový termín! 20. – 21. června 2020 Brno a další města v Česku a na Slovensku
  Odborné testy:
  20. 6. 2020 - pouze v Brně

  Máte možnost si zvolit termín a místo konání TSP ve své e-přihlášce podle kapacitních možností. V případě, že v rámci přijímací zkoušky skládáte odborný test, volíte vždy termín 20. 6. 2020 v Brně.

  Časté dotazy k TSP

 • červen

  Zjistěte svoji úspěšnost

  Výsledky TSP zveřejňujeme online do sedmi dnů od zkoušky. Poté se můžete podívat, jestli by vám minulý rok stačil k přijetí. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak.

 • červen - červenec

  Přečtěte si výsledek

  Zasedání přijímací komise proběhne 13. 7. 2020. Poté najdete rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ve své e-přihlášce.

   

 • červen, červenec a září

  Zapište se ke studiu

  Poté, co obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu, dostanete také pozvánku k zápisu. Řádný termín zápisu si nevybíráte, dostavíte se podle pozvánky. Teprve zápisem se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. O náhradní termín zápisu je nutné požádat e-mailem na studijní oddělení.

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:
  Řádný termín zápisu:

  24. – 26. 6. 2020, 29. – 30. 6. 2020 (pouze pro uchazeče s prominutou přijímací zkouškou)

  11. – 12. 8. 2020

  Náhradní termín zápisu:

  29. 9. 2020

Podejte přihlášku

Komunikace s uchazeči

e‑mail:

Studijní oddělení

telefon: 549 49 3577
e‑mail: