Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení 2022/2023

 • od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program. 

  Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace, přičemž přijati můžete být pouze do jedné z nich podle pořadí volených priorit. Poplatek za jednu přihlášku na SCI MUNI je 650 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímacího řízení. 

  Podejte přihlášku

 • 22. a 25. ledna 2022

  Den otevřených dveří

  Určitě využijte příležitost navštívit Den otevřených dveří na naší fakultě. Dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty. Prezentace budou probíhat v obou našich areálech, na Kotlářské 2, kde se bude představovat fyzika, matematika, geologie a geografie. A v Univerzitním kampusu Bohunice pak můžete navštívit program biologie, chemie, biochemie a antropologie. 

 • únor 2022

  Žádost o prominutí přijímací zkoušky

  Žádosti o prominutí přijímací zkoušky podávejte nejpozději do 28. 2. 2022 (platí den odeslání). Do tohoto data také vyznačte tuto skutečnost ve vaší e-přihlášce.

  Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději u zápisu do studia.

  Vyjádření děkana o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno ve vaší e-přihlášce do 25. 3. 2022. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle pozvánky.

 • březen až duben

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem dubna vám doručíme elektronickou pozvánku k Testu studijních předpokladů (TSP), případně také pozvánku k odborným testům (OT). Najdete ji ve vaší e-přihlášce.

 • 23. a 24. dubna 2022

  Dostavte se ke zkoušce

  Na konci dubna se koná test studijních předpokladů a také odborné testy. Pro letošní rok následující termíny:

  Test studijních předpokladů: 23. a 24. dubna 2022 

  Odborné testy: 23. dubna 2022

   

   

  Časté dotazy k TSP

 • květen

  Zjistěte svoji úspěšnost

  Výsledky TSP zveřejňujeme online do sedmi dnů od zkoušky. Poté se můžete podívat, jestli by vám minulý rok stačil k přijetí. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak.

 • květen

  Přečtěte si výsledek

  Zasedání přijímací komise proběhne 11. května 2022. Poté najdete rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ve své e-přihlášce.

   

 • červen, červenec a září

  Zapište se ke studiu

  Současně s rozhodnutím o přijetí ke studiu vám bude v e-přihlášce zveřejněna informace o zápisu do studia. Teprve zápisem se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. O náhradní termín zápisu je nutné požádat e-mailem na studijní oddělení.

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:
  Řádný termín zápisu: červen - červenec 2022 (bude upřesněno)
  Náhradní termín zápisu: září 2022 (bude upřesněno)

  Informace a pokyny k zápisu do studia, včetně podmínek pro uchazeče s předchozím zahraničním vzděláním, naleznete pod odkazem Zápis ke studiu.

Podejte přihlášku

Komunikace s uchazeči

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.