Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení 2024/2025

 • od 1. listopadu 2023 do 29. února 2024

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program. 

  Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace, přičemž přijati můžete být pouze do jedné z nich podle pořadí volených priorit. Poplatek za jednu přihlášku na SCI MUNI je 650 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímacího řízení. 

  Podejte přihlášku Časté dotazy

 • 27. a 30. ledna 2024

  Den otevřených dveří

  Určitě využijte příležitost navštívit Dny otevřených dveří na naší fakultě.

 • únor

  Žádost o prominutí přijímací zkoušky

  Žádosti o prominutí přijímací zkoušky vložte do e-přihlášky nejpozději do 29. 2. 2024. Do uvedeného data také vyznačte tuto skutečnost ve vaší e-přihlášce. Bližší informace o možnostech prominutí přijímací zkoušky naleznete zde.

  Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději do poloviny června 2024. Pokud nebudete mít do uvedeného data požadovaný doklad k dispozici, požádejte si e-mailem o náhradní termín zápisu s uvedením důvodu.

  Vyjádření děkana o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno ve vaší e-přihlášce do 25. 3. 2024.

 • prosinec až duben

  Dostavte se ke zkoušce

  Test studijních předpokladů:
  1. 12. 2023–14. 2. 2024
  15. 2. 2024–21. 4. 2024
  Máte možnost nikoliv povinnost absolvovat dva pokusy, vždy jeden v každém z bloků. Termín volte tak, aby se vám nepřekrýval s jinou přijímací zkouškou.

  Odborný test nebo pohovor k prokázání studijních předpokladů:
  20. 4. 2024
   

  Připravte se na TSP Časté dotazy k TSP

 • duben

  Zjistěte svoji úspěšnost

  Vámi dosažený percentil uvidíte do konce dubna 2024 ve své e-přihlášce. Poté se můžete podívat, jestli by vám minulý rok stačil k přijetí. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak.

 • květen a červen

  Přečtěte si výsledek

  Zasedání přijímací komise proběhne v 2. polovině května 2024. Poté najdete ve své e-přihlášce návrh na přijetí či rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí vám bude zveřejněno po vložení autorizované konverze dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání do vaší e-přihlášky. Současně se zveřejněním rozhodnutí o přijetí obdržíte informace o zápisu.

  Uchazečům, kteří do uvedeného data nedoloží autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení a nepožádají si o náhradní termín zápisu, bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění podmínek. 

 • červen a září

  Zapište se ke studiu

  Současně s rozhodnutím o přijetí ke studiu vám bude v e-přihlášce zveřejněna informace o zápisu do studia. Teprve zápisem se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. Zápis proběhne online formou.

  Pokud nebudete mít k dispozici maturitní vysvědčení do určeného termínu, můžete si požádat e-mailem o náhradní termín zápisu s uvedením čísla přihlášky, důvodu a termínu vaší maturitní zkoušky. Žádat můžete nejpozději do 5 dnů od termínu řádného zápisu.

  Řádný termín zápisu: 2. polovina června 2024 online (bude upřesněno)
  Náhradní termín zápisu: září 2024 online (bude upřesněno)

  Informace a pokyny k zápisu do studia, včetně podmínek pro uchazeče s předchozím zahraničním vzděláním, naleznete pod odkazem Zápis ke studiu.

Podejte přihlášku

Komunikace s uchazeči

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.