Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení 2021/2022

 • od 1. listopadu 2020 do 28. února 2021

  Podejte přihlášku

  Při podávání elektronické přihlášky (jiná forma podání přihlášky není možná) si zároveň ověříte, jaké jsou podmínky pro přijetí na vybraný program. 

  Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace, přičemž přijati můžete být pouze do jedné z nich podle pořadí volených priorit. Poplatek za jednu přihlášku na SCI MUNI je 650 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování přijímacího řízení. 

  Podejte přihlášku

 • 23. a 26. ledna 2021

  Den otevřených dveří

  Určitě využijte příležitost navštívit Den otevřených dveří na naší fakultě. Dozvíte se vše potřebné o přijímacím řízení, seznámíte se s prostředím a studijním zázemím fakulty. Prezentace budou probíhat v obou našich areálech, na Kotlářské 2, kde se bude představovat fyzika, matematika, geologie a geografie. A v Univerzitním kampusu Bohunice pak můžete navštívit program biologie, chemie, biochemie a antropologie. 

 • únor 2021

  Žádost o prominutí přijímací zkoušky

  Žádosti o prominutí přijímací zkoušky podávejte nejpozději do 28. 2. 2021 (platí den odeslání). Do tohoto data také vyznačte tuto skutečnost ve vaší e-přihlášce.

  Zahraniční uchazeči (mimo Slovenska) hlásící se ke studiu bakalářských nebo magisterských studijních programů v českém jazyce, kterým byla prominuta přijímací zkouška, jsou povinni doložit znalost češtiny zkouškou z českého jazyka na úrovni B1 dle ALTE nejpozději u zápisu do studia.

  Vyjádření děkana o prominutí přijímací zkoušky bude zveřejněno ve vaší e-přihlášce do 22. 3. 2021. Uchazeči, jejichž žádosti děkan nevyhoví, se dostaví k přijímací zkoušce podle pozvánky.

 • březen až duben

  Čekejte na pozvánku

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená. Začátkem dubna vám doručíme elektronickou pozvánku k Testu studijních předpokladů (TSP), případně také pozvánku k odborným testům (OT). Najdete ji ve vaší e-přihlášce.

 • 24. dubna 2021

  Dostavte se ke zkoušce

  Na konci dubna se koná TSP. Pro letošní rok následující termíny:

  Pozor! TSP se mění, v roce 2021 se na jejich skládání ONLINE!

  Test studijních předpokladů: 24. dubna 2021 - online

  Odborné testy jsou na Přírodovědecké fakultě zrušeny.

  U programů Experimentální a molekulární biologie a Lékařská genetika a molekulární diagnostika je odborný test z Biologie se základy chemie nahrazen doložením prospěchu ze 4 následujících předmětů (Biologie, Chemie, Matematika a Fyzika) z 1.-3. ročníku v případě čtyřletých gymnázií a středních škol nebo z 5.-7. roku studia v případě víceletých gymnáziíaktivit souvisejících s programem (např. SOČ, olympiády a další aktivity). Podrobné informace naleznete pod odkazy pro program Experimentální a molekulární biologie a Lékařská genetika a molekulární diagnostika.

   

  Časté dotazy k TSP

 • květen

  Zjistěte svoji úspěšnost

  Výsledky TSP zveřejňujeme online do sedmi dnů od zkoušky. Poté se můžete podívat, jestli by vám minulý rok stačil k přijetí. Ale nezapomeňte, že letos to může být jinak.

 • květen

  Přečtěte si výsledek

  Zasedání přijímací komise proběhne 13. května. Poté najdete rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ve své e-přihlášce.

   

 • červen, červenec a září

  Zapište se ke studiu

  Současně s rozhodnutím o přijetí ke studiu vám bude v e-přihlášce zveřejněna informace o zápisu do studia. Zápis do studia bude probíhat online formou. Více informací naleznete zde. Teprve zápisem se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. O náhradní termín zápisu je nutné požádat e-mailem na studijní oddělení.

  Pro letošní rok byly stanoveny následující termíny:
  Řádný termín zápisu:
  17. 6. - 23. 6. 2021 online formou

  Náhradní termín zápisu:
  bude upřesněn

  Informace a pokyny k zápisu do studia, včetně podmínek pro uchazeče s předchozím zahraničním vzděláním, naleznete zde.

Podejte přihlášku

Komunikace s uchazeči

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.