Geografie a kartografie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Fyzická geografie, Geografická kartografie a geoinformatika, Geoinformatika a regionální rozvoj, Geoinformatika a trvalá udržitelnost nebo Sociální geografie).

Termíny přihlášek

Co se naučíte

S geografií se v životě ani ve světě neztratíte. Naučíte se myslet a pracovat komplexně a své znalosti budete mít ukotveny v konkrétním prostoru a čase na Zemi. Poznatky pak zvládnete uplatnit v práci s mapami i jinými informačními systémy.

Mnoho lidí si geografii stále spojuje s představou objevování světa a popisem planety Země. Tak tomu ale bylo v 15.–19. století. Dnes už jsme o kus dál. Zajímají nás významné události a jevy na zemském povrchu a jejich vzájemné vztahy. Ale také jak vše modelovat a předvídat budoucí vývoj.

Nemusíte se obávat biflování stovek řek, pohoří nebo měst. Ale pokud chcete, můžete se pustit do objevování nových zemí. Příležitost máte třeba na naší stanici v Antarktidě na odledněných územích.

Na Přírodovědecké fakultě MUNI můžete geografii studovat v jedné z pěti specializací:

  • Fyzická geografie
  • Sociální geografie
  • Geografická kartografie a geoinformatika
  • Geoinformatika a regionální rozvoj
  • Geoinformatika a trvalá udržitelnost

Na Fyzické geografii se budete zabývat přírodními procesy, jako jsou utváření klimatu, říční systémy nebo podmínky rozšíření a zachování rostlinných i živočišných druhů v území.

Sociální geografie studuje prostorovost lidské společnosti. Častými tématy jsou například dopravní obslužnost, fungování a růst měst, regionální rozvoj nebo politické a ozbrojené konflikty.

Kartografové se zabývají tvorbou map. V dnešním digitálním prostředí jsou to hlavně webové mapy. K jejich sestavování používají moderní zdroje dat, jako jsou letecké a družicové snímky či údaje z přesných pozičních systémů.

Specializace zaměřené na regionální rozvoj a trvalou udržitelnost mají za cíl připravit geografa schopného aplikovat nabyté poznatky v praxi. Například v projekci, ochraně přírody nebo územním plánování.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Nebavilo by vás pouze pasivně sedět na přednáškách?
  • Bavila by vás také práce v terénu či ve specializované laboratoři?
  • Chtěli byste se zapojit do tvůrčí činnosti v rámci vědeckých aktivit?
  • Rádi byste si poslechli přednášky významných zahraničních odborníků?
  • A podíleli se na organizaci Dnů geografie, Noci vědců nebo GIS day?

Pojďte k nám studovat geografii.

„Mapujeme přírodu Země a svět lidí ve vzájemných vztazích“

Praxe

Součástí vašeho studia bude praktická výuka v terénu a exkurze na významná geografická pracoviště. Následně získáte provozní praxi ve spolupracujících soukromých firmách, akademických ústavech či orgánech státní správy.

Absolvování praxí vám umožní ověřit si nabyté teoretické znalosti a dovednosti z klasických forem výuky. Získaná data a údaje z vašeho bádání budete moci analyzovat v Laboratoři environmentální geografie, Laboratoři geoinformatiky a kartografie a ve specializovaných počítačových učebnách.

Během studia můžete absolvovat také pobyt na vybraném zahraničním geografickém pracovišti některé z partnerských univerzit, například v Lublani, Dijonu, Lyonu, Berlíně či v Oslu.

Chcete vědět víc?

Další podrobné informace lze najít na stránkách Geografického ústavu:

http://geogr.muni.cz/studium#bakalarske-studium

Uplatnění absolventů

Jako absolventi programu získáte základní teoretické a metodologické znalosti z jednotlivých disciplín geografie a kartografie. Porozumíte obsahu prostorových dat z hlediska jejich přesnosti, použitelnosti a budete se orientovat v základních mapových dílech.

Budete ovládat tradiční i současné moderní metody sběru geografických dat, včetně jejich uchovávání a kartografické vizualizace. Dokážete aplikovat základní metody geografického výzkumu na řešení praktických geografických úloh a analyzovat vztahy mezi jednotlivými složkami krajiny a řešit i praktické problémy spojené s otázkou trvalé udržitelnosti, respektive regionálního rozvoje.

Dále budete mít znalost ekologických zákonitostí a environmentálních procesů zahrnujících kulturní, sociální, ekonomické a politické složky a zvládnete aplikovat poznatky o struktuře a procesech utvářejících přírodní krajiny.

Z těchto důvodů bývají absolventi geografie zpravidla žádanými zaměstnanci řady soukromých firem, institucí státní správy či akademických ústavů přírodovědného zaměření. Naše absolventy naleznete například v Kanceláři strategie města Brna či v Ústavu regionálního rozvoje a veřejné správy. Uplatnění nacházejí na pozicích manažera povodňových plánů, projektového manažera, operátora GIS, meteorologa v Českém hydrometeorologickém ústavu a často též v akademické sféře.

„Moje bakalářská práce vznikla na čistě praktických požadavcích Solární a ozonové observatoře, což je nejlepší instituce pro měření solárního záření a ozonu v Česku. Jednalo se o porovnání přesnosti měření přístroje, který se používá zejména pro orientační stanovení údajů intenzity UV slunečního záření. Porovnání probíhalo s pomocí velmi přesného měřicího zařízení. Šlo o aplikaci série oprav, ze kterých bylo mým úkolem vybrat tu nejvhodnější úpravu přístroje a komentovat reziduální variabilitu, jež zůstává v měření i poté, co jsou aplikovány možné opravy. Nejdůležitějším výsledkem bylo zjištění nejvhodnější kombinace oprav. Věřím, že po ukončení magisterského studia najdu podobné pracovní uplatnění.“

Klára Čížková Klára Čížková
absolventka geografie

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Test studijních předpokladů

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Geografie a kartografie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.