Dny otevřených dveří


27. a 30. ledna 2024


#MUNICHALLENGE

Objev svoji vysněnou fakultu!

Baví tě přírodní vědy a matematika? Toužíš po vědecké kariéře? Sníš o tom stát se uznávanou profesionálkou / uznávaným profesionálem ve svém oboru? Nebo chceš učit příští generace středoškoláků? Pak je pro tebe Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity ta pravá!

Přijď se o tom přesvědčit na vlastní oči v sobotu 27. nebo ve úterý 30. ledna 2024! Budeš mít šanci prohlédnout si naše špičkově vybavené laboratoře i se seznámit se svými budoucími pedagogy. Dozvíš se podrobnosti o přijímacích zkouškách i možnostech, jak se jim vyhnout. Zjistíš, jak to u nás chodí i jaké možnosti se ti otevřou po studiích.

Program na tebe čeká v obou areálech naší fakulty – v centru Brna na Kotlářské 2 (fyzika, geologie, geografie a matematika) i v moderním univerzitním kampusu v Brně Bohunicích (antropologie, biochemie, experimentální biologie, chemie a botanika a zoologie).

V úvodní přednášce se seznámíš s naší fakultou. Dozvíš se, jak je to u nás s přijímacími zkouškami a jaké studijní programy můžeš studovat. V sobotu začínáme v 9:00 a ve 13:00 hod. a v úterý v 9:00 hod. v obou areálech.

Představení studijních programů učitelských oborů proběhne 27. 1. 2024 od 9:30 v areálu Kotlářské a 30. 1. 2024 od 9.30 v kampusu.

Následně tě bude čekat program na jednotlivých ústavech, kde se dozvíš podrobnosti o jednotlivých studijních programech a budeš si moci prohlédnout jednotlivé pavilony, učebny a laboratoře.

Vyber si ze dvou termínů a ze dvou míst a zaregistruj se, prosím.

Těšíme se na tebe!

Zaregistruj se Vyber si studijní program Podej si přihlášku

Program Dnů otevřených dveří

Sobota 27. ledna KAMPUS

Jaké obory?

V kampusu ti rádi představíme studijní programy zaměřené na antropologii, biochemii, experimentální biologii, chemii, botaniku a zoologii a životní prostředí a zdraví.

 • Úvodní představení Přírodovědecké fakulty MU

  9:00–9:30

  Představení Přírodovědecké fakulty MU a jejích studijních programů

  Místo konání: Budova B22, Aula 116

  Seznam se s naší fakultou. Dozvíš se, jak je to u nás s přijímacími zkouškami a jaké studijní programy můžeš studovat

 • Biochemie

  9:45–11:15

  Biochemie, Biotechnologie, Bioanalytik a Bioinformatika a jejich laboratoře

  Místo konání: Budova B22, Aula 116

  Studiem biochemie získáš široký základ teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti zkoumání živé přírody. Biochemie má široké uplatnění v praxi počínaje od mikroorganismů až po člověka a je v přímém spojení s medicínou. Uplatnit se můžeš také ve farmaceutickém průmyslu, biotechnologiích, výživě, zemědělství a podobně. Cesta ke specializovaným navazujícím programům BIOTECHNOLOGIE a BIOANALYTIK vede přes bakalářský program BIOCHEMIE. Co je konkrétně náplní studia jednotlivých biochemických programů a bioinformatiky? Jaká je náročnost studia a co se naučím? Jaké je uplatnění absolventů těchto programů? Kromě toho se také dozvíš informace o navazujícím magisterském studiu.

  Během celého DOD budou možné prohlídky pavilonů Ústavu biochemie, NCBR a CEITEC MU včetně laboratoří, bližší informace získáš na stánku v koridoru.

  Těšíme se na tebe a tvé dotazy.

 • Botanika a zoologie

  9:45–12:00

  9:45–11:00 | Studium botaniky a zoologie

  Místo konání: Budova B11, místnost 206

  Prezentace Ústavu botaniky a zoologie (ÚBZ) – představení programů Ekologická a evoluční biologie a Biologie se zaměřením na vzdělávání, informace o pracovištích ÚBZ, o studiu, přijímacím řízení, o možnostech navazujícího magisterského studia (programy Botanika, Zoologie, Ochrana přírody, Učitelství biologie pro SŠ), o uplatnění.


  11:00–12:00 | Prohlídka Ústavu botaniky a zoologie

  Začátek prohlídky: sraz v B11/206 v 11:00 (navazuje na přednášku o studiu botaniky a zoologie)

  Po skupinách, sraz na prohlídku v posluchárně 206, zájemci si mohou prohlédnout výukové prostory (Zoologické praktikum, Botanické praktikum), popř. herbář a laboratoře.

 • RECETOX

  9:45–11:15

  Studium na RECETOXu

  Sraz u auly B22/116, společně přesun do D29/252 (RCX1)

  Láká tě vzdělání na pomezí biologie, chemie, epidemiologie, environmentálních věd, matematiky, statistiky a informatiky? Tak se přijď podívat za námi na RECETOX, kde nabízíme dva studijní programy Životní prostředí a zdravíMatematická biologie a biomedicína.

  Studijní program Životní prostředí a zdraví se zaměřuje na životní prostředí a jeho znečištění a související vliv na kvalitu ekosystémů a zdraví člověka.

  Studijní program Matematická biologie a biomedicína se zase soustředí na aplikaci matematických a analytických přístupů v biologii, biomedicíně a medicíně.

  Přiblížíme ti, co studijní programy a dílčí specializace obnáší. Od garantů se dozvíš, jak probíhá studium, co se naučíš, do jakých výzkumných projektů se můžeš zapojit a kde najdeš uplatnění. Se současnými studenty se můžeš vydat na prohlídku našich moderních laboratoří a probrat u toho vše, co tě ke studiu zajímá.

  Poznámka: Prohlídky laboratoří RECETOX se bude moci zúčastnit pouze prvních 50 zaregistrovaných zájemců. Bez registrace ti volné místo na prohlídce nemůžeme garantovat. (V případě, že registrovaných zájemců bude více, pokusíme se kapacitu navýšit, ale v tuto chvíli tuto možnost nemůžeme slíbit. Pokud by na tebe nezbylo místo, dáme ti nejpozději den předem vědět. Děkujeme za pochopení.)

 • Antropologie

  9:45–10:45

  Studium antropologie

  Místo konání: Budova B11, místnost 235

  Studium antropologie bude na DOD představeno na stánku Ústavu antropologie, který bude umístěn v koridoru. Zde se účastníci budou moci seznámit s příklady činností, které jsou při studiu i výzkumu člověka na našem ústavu akcentovány a diskutovat o studiu i o možnostech zapojení do projektů s pracovníky ústavu. Součástí představení antropologie na DOD bude též tematická přednáška zaměřená na aktuální témata v moderní antropologii.

 • Experimentální biologie

  11:30–12:30

  Experimentální a molekulární biologie a Lékařská genetika a molekulární diagnostika

  Místo konání: Budova B11, místnost 205

  Zajímá tě fungování živých organismů na všech jeho úrovních, od genů a buněčné signalizace až po biologii celých organismů? Láká tě práce ve vědecké laboratoři, případně v laboratoři zdravotnické? Pak neváhej a přijď na přednášku, kde ti garanti podrobně představí, co naše programy obnáší. Podrobně také popíší dílčí specializace, průběh studia a přiblíží také možnou budoucí kariéru. Prohlídky vybraných pracovišť jsou možné během celého Dne otevřených dveří, bližší informace najdeš na našich stáncích v koridoru.

 • Chemie

  11:30–13:00

  Chemie a Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování a jejich laboratoře

  Místo konání: Budova B22, místnost 116

  V rámci přednášky se dozvíš informace o bakalářském studiu CHEMIE a jeho možných specializacích Biofyzikální chemieAnalytický chemik – manažer chemické laboratoře a o studiu Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování. Zároveň budou představeny specializace magisterského studia Chemie: ANALYTICKÁ, ANORGANICKÁ, ORGANICKÁ, FYZIKÁLNÍ, MATERIÁLOVÁ, BIOFYZIKÁLNÍ a STRUKTURNÍ CHEMIE. Představíme ti možnosti uplatnění našich absolventů a také tě čeká prohlídka našich laboratoří. Prohlídky našich laboratoří budou možné také během celého Dne otevřených dveří – o konkrétních časech se prosím informuj na našem stánku v koridoru.

 • Úvodní představení Přírodovědecké fakulty MU

  13:00–13:30

  Představení Přírodovědecké fakulty MU a jejích studijních programů

  Místo konání: Budova B22, Aula 116

  Seznam se s naší fakultou. Dozvíš se, jak je to u nás s přijímacími zkouškami a jaké studijní programy můžeš studovat

 • Biochemie

  13:45–15:15

  Biochemie, Biotechnologie, Bioanalytik a Bioinformatika a jejich laboratoře

  Místo konání: Budova B22, Aula 116

  Studiem biochemie získáš široký základ teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti zkoumání živé přírody. Biochemie má široké uplatnění v praxi počínaje od mikroorganismů až po člověka a je v přímém spojení s medicínou. Uplatnit se můžeš také ve farmaceutickém průmyslu, biotechnologiích, výživě, zemědělství a podobně. Cesta ke specializovaným navazujícím programům BIOTECHNOLOGIE a BIOANALYTIK vede přes bakalářský program BIOCHEMIE. Co je konkrétně náplní studia jednotlivých biochemických programů a bioinformatiky? Jaká je náročnost studia a co se naučím? Jaké je uplatnění absolventů těchto programů? Kromě toho se také dozvíš informace o navazujícím magisterském studiu.

  Během celého DOD budou možné prohlídky pavilonů Ústavu biochemie, NCBR a CEITEC MU včetně laboratoří, bližší informace získáš na stánku v koridoru.

  Těšíme se na tebe a tvé dotazy.

 • Antropologie

  14:00–15:00

  Studium antropologie

  Místo konání: Budova B11, místnost 235

  Studium antropologie bude na DOD představeno na stánku Ústavu antropologie, který bude umístěn v koridoru. Zde se účastníci budou moci seznámit s příklady činností, které jsou při studiu i výzkumu člověka na našem ústavu akcentovány a diskutovat o studiu i o možnostech zapojení do projektů s pracovníky ústavu. Součástí představení antropologie na DOD bude též tematická přednáška zaměřená na aktuální témata v moderní antropologii.

 • Experimentální biologie

  15:30–16:30

  Experimentální a molekulární biologie a Lékařská genetika a molekulární diagnostika

  Místo konání: Budova B11, místnost 205

  Zajímá tě fungování živých organismů na všech jeho úrovních, od genů a buněčné signalizace až po biologii celých organismů? Láká tě práce ve vědecké laboratoři, případně v laboratoři zdravotnické? Pak neváhej a přijď na přednášku, kde ti garanti podrobně představí, co naše programy obnáší. Podrobně také popíší dílčí specializace, průběh studia a přiblíží také možnou budoucí kariéru. Prohlídky vybraných pracovišť jsou možné během celého Dne otevřených dveří, bližší informace najdeš na našich stáncích v koridoru.

 • Chemie

  15:30–17:00

  Chemie a Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování a jejich laboratoře

  Místo konání: Budova B22, místnost 116

  V rámci přednášky se dozvíš informace o bakalářském studiu CHEMIE a jeho možných specializacích Biofyzikální chemieAnalytický chemik – manažer chemické laboratoře a o studiu Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování. Zároveň budou představeny specializace magisterského studia Chemie: ANALYTICKÁ, ANORGANICKÁ, ORGANICKÁ, FYZIKÁLNÍ, MATERIÁLOVÁ, BIOFYZIKÁLNÍ a STRUKTURNÍ CHEMIE. Představíme ti možnosti uplatnění našich absolventů a také tě čeká prohlídka našich laboratoří. Prohlídky našich laboratoří budou možné také během celého Dne otevřených dveří – o konkrétních časech se prosím informuj na našem stánku v koridoru.

Sobota 27. ledna KOTLÁŘSKÁ

Jaké obory?

Na Kotlářské ti rádi představíme studijní programy zaměřené na fyziku, geologii, geografii a matematiku.

 • Úvodní představení Přírodovědecké fakulty MU

  9:00–10:30

  9:00–9:30 | Představení Přírodovědecké fakulty MU a jejích studijních programů

  Místo konání: Budova 12, Aula

  Seznam se s naší fakultou. Dozvíš se, jak je to u nás s přijímacími zkouškami a jaké studijní programy můžeš studovat


  9:30–10:30 | Představení učitelských programů

  Místo konání: Budova 12, Aula

  Zjistíš, jaký je rozdíl mezi studiem učitelství na Přírodovědecké fakultě a Pedagogické fakultě MU. Dozvíš se potřebné informace o studiu učitelství, jaké obory si lze kombinovat a v diskuzi se můžeš ptát i našich studujících na praktické otázky ke studiu a životě na fakultě.

 • Fyzika

  10:45–11.45

  O studiu fyziky

  Místo konání: Budova 6, místnost F1

  Informace o přijímacím řízení a jednotlivých specializacích.


  Doprovodný program:

  9.00–16:00 | Zeptejte se studentů

  Místo konání: Budova 6, místnost F3

  Přijďte si popovídat se současnými studenty různých ročníků a oborů fyziky o jejich zkušenostech se studiem na MU a životem v Brně. K tomu si budete moct prohlédnout učebnice, bakalářky, postery.

  9:00–16:00 | Exkurze do různých laboratoří

  Místo začátku prohlídky: Budova č. 6, přízemí (recepce)

  • Laboratoře – elektronový mikroskop
  • Laboratoře – atmosférického plazmatu
  • Laboratoře optické spektroskopie a pokročilých elektrických měření
  • Laboratoře – kondenzované látky

  Bližší informace

 • Geografie

  11:00–12:45

  11:00–12:00 | Studium geografie

  Místo konání: Budova 5, místnost Z4

  Bavila by tě práce v terénu či ve specializované laboratoři?. Chtěl/-a by ses zapojit do tvůrčí činnosti v rámci vědeckých aktivit? Anebo raději chceš na střední škole učit geografii/zeměpis? Rád/-a by sis poslechl přednášky významných zahraničních odborníků? Máš zájem se podílet na organizaci Dnů geografie, Noci vědců nebo GIS day?

  Pojď k nám studovat geografii„mapovat přírodu Země a svět lidí ve vzájemných vztazích“.

  Informace o přijímacím řízení a jednotlivých studijních plánech. Průběh studia a možnosti uplatnění v praxi.


  12:00–12:30 | Rozhovory se studenty

  Místo konání: Budova 5, místnosti Z2, Z3, Z4

  Rozhovory se současnými studenty geografie a kartografie o studiu na Geografickém ústavu.


  12:30–12:45 | Mapovna

  Návštěva mapovny Geografického ústavu.

 • Matematika

  9:30–12:30

  9:30–12:30 | Prohlídka matematického ústavu

  Místo konání: Budova 8, M1–M6

  Baví Tě matematika, přemýšlíš nad jejím hlubším studiem? Hledáš rád(a) v datech souvislosti a baví Tě práce s daty? Nebo bys chtěl(a) raději učit matematiku na střední škole? Pokud jsi alespoň jednou odpověděl „ano“ a chceš vědět, co by to obnášelo, tak se za námi zastav. Naši studenti Tě provedou ústavem a budeš si s nimi moci popovídat o čemkoli, co by Tě zajímalo. Uvidíš ukázku výuky a některých dalších našich aktivit včetně možnosti si je prakticky vyzkoušet.


  10:45–11:15 | O studijních programech s matematikou

  Místo konání: Budova 8, M1

  Krátká přednáška s představením naši studijní nabídky a možností, jak se k nám dostat (i bez přijímaček).

 • Geologie

  11:00–13:00

  Studium geologie

  Místo konání: Budova 3, G1

  Přijď si poslechnout, co vše u nás můžeš studovat a jak na přijímačky! Od strategických a energetických surovin až k podzemní vodě a udržitelnému rozvoji – důležitost geologie v dnešní době neustále roste a každý si u nás najde to své. Poradíme i s ubytováním, řekneme ti, co obnáší studium u nás a v případě zájmu tě provedeme chemickou laboratoří, mineralogickými i paleontologickými sbírkami, učebnami a podívat se můžeme i na náš vlastní hydrogeologický vrt.

 • Úvodní představení Přírodovědecké fakulty MU

  13:00–13:30

  Představení Přírodovědecké fakulty MU a jejích studijních programů

  Místo konání: Budova 12, Aula

  Seznam se s naší fakultou. Dozvíš se, jak je to u nás s přijímacími zkouškami a jaké studijní programy můžeš studovat

 • Fyzika

  13:45–14.45

  O studiu fyziky

  Místo konání: Budova 6, místnost F1

  Informace o přijímacím řízení a jednotlivých specializacích. 


  Doprovodný program:

  9.00–16:00 | Zeptejte se studentů

  Místo konání: Budova 6, místnost F3

  Přijďte si popovídat se současnými studenty různých ročníků a oborů fyziky o jejich zkušenostech se studiem na MU a životem v Brně. K tomu si budete moct prohlédnout učebnice, bakalářky, postery.

  9:00–16:00 | Exkurze do různých laboratoří

  Místo začátku prohlídky: Budova č. 6, přízemí (recepce)

  • Laboratoře – elektronový mikroskop
  • Laboratoře – atmosférického plazmatu
  • Laboratoře optické spektroskopie a pokročilých elektrických měření
  • Laboratoře – kondenzované látky

  Bližší informace

 • Geografie

  14:00–15:45

  14:00–15:00 | Studium geografie

  Místo konání: Budova 5, místnost Z4

  Bavila by tě práce v terénu či ve specializované laboratoři?. Chtěl/-a by ses zapojit do tvůrčí činnosti v rámci vědeckých aktivit? Anebo raději chceš na střední škole učit geografii/zeměpis? Rád/-a by sis poslechl přednášky významných zahraničních odborníků? Máš zájem se podílet na organizaci Dnů geografie, Noci vědců nebo GIS day?

  Pojď k nám studovat geografii„mapovat přírodu Země a svět lidí ve vzájemných vztazích“.

  Informace o přijímacím řízení a jednotlivých studijních plánech. Průběh studia a možnosti uplatnění v praxi.


  15:00–15:30 | Rozhovory se studenty

  Místo konání: Budova 5, místnosti Z2, Z3, Z4

  Rozhovory se současnými studenty geografie a kartografie o studiu na Geografickém ústavu.


  15:30–15:45 | Mapovna

  Návštěva mapovny Geografického ústavu.

 • Matematika

  13:30–16:00

  13:30–16:00 | Prohlídka matematického ústavu

  Místo konání: Budova 8, M1–M6

  Baví Tě matematika, přemýšlíš nad jejím hlubším studiem? Hledáš rád(a) v datech souvislosti a baví Tě práce s daty? Nebo bys chtěl(a) raději učit matematiku na střední škole? Pokud jsi alespoň jednou odpověděl „ano“ a chceš vědět, co by to obnášelo, tak se za námi zastav. Naši studenti Tě provedou ústavem a budeš si s nimi moci popovídat o čemkoli, co by Tě zajímalo. Uvidíš ukázku výuky a některých dalších našich aktivit včetně možnosti si je prakticky vyzkoušet.


  14:00–14:30 | O studijních programech s matematikou

  Místo konání: Budova 8, M1

  Krátká přednáška s představením naši studijní nabídky a možností, jak se k nám dostat (i bez přijímaček).

 • Geologie

  14:00–16:00

  Studium geologie

  Místo konání: Budova 3, G1

  Přijď si poslechnout, co vše u nás můžeš studovat a jak na přijímačky! Od strategických a energetických surovin až k podzemní vodě a udržitelnému rozvoji – důležitost geologie v dnešní době neustále roste a každý si u nás najde to své. Poradíme i s ubytováním, řekneme ti, co obnáší studium u nás a v případě zájmu tě provedeme chemickou laboratoří, mineralogickými i paleontologickými sbírkami, učebnami a podívat se můžeme i na náš vlastní hydrogeologický vrt.

Úterý 30. ledna KAMPUS

Jaké obory?

V kampusu ti rádi představíme studijní programy zaměřené na antropologii, biochemii, experimentální biologii, chemii, botaniku a zoologii a životní prostředí a zdraví.

 • Úvodní představení Přírodovědecké fakulty MU

  9:00–10:30

  9:00–9:30 | Představení Přírodovědecké fakulty MU a jejích studijních programů

  Místo konání: Budova B22, Aula 116

  Seznam se s naší fakultou. Dozvíš se, jak je to u nás s přijímacími zkouškami a jaké studijní programy můžeš studovat


  9:30–10:30 | Představení učitelských programů

  Místo konání: Budova B22, Aula 116

  Zjistíš, jaký je rozdíl mezi studiem učitelství na Přírodovědecké fakultě a Pedagogické fakultě MU. Dozvíš se potřebné informace o studiu učitelství, jaké obory si lze kombinovat a v diskuzi se můžeš ptát i našich studujících na praktické otázky ke studiu a životě na fakultě.

 • Botanika a zoologie

  10:45–13:00

  10:45–12:00 | Studium botaniky a zoologie

  Místo konání: Budova B11, místnost 206

  Prezentace Ústavu botaniky a zoologie (ÚBZ) – představení programů Ekologická a evoluční biologie a Biologie se zaměřením na vzdělávání, informace o pracovištích ÚBZ, o studiu, přijímacím řízení, o možnostech navazujícího magisterského studia (programy Botanika, Zoologie, Ochrana přírody, Učitelství biologie pro SŠ), o uplatnění.


  12:00–13:00 | Prohlídka Ústavu botaniky a zoologie

  Začátek prohlídky: sraz v B11/206 ve 12:00 (navazuje na přednášku o studiu botaniky a zoologie)

  Po skupinách, sraz na prohlídku v posluchárně 206, zájemci si mohou prohlédnout výukové prostory (Zoologické praktikum, Botanické praktikum), popř. herbář a laboratoře.

 • Antropologie

  10:45–11:45

  Studium antropologie

  Místo konání: Budova B11, místnost 235

  Studium antropologie bude na DOD představeno na stánku Ústavu antropologie, který bude umístěn v koridoru. Zde se účastníci budou moci seznámit s příklady činností, které jsou při studiu i výzkumu člověka na našem ústavu akcentovány a diskutovat o studiu i o možnostech zapojení do projektů s pracovníky ústavu. Součástí představení antropologie na DOD bude též tematická přednáška zaměřená na aktuální témata v moderní antropologii.

 • Experimentální biologie

  10:45–11:45

  Experimentální a molekulární biologie a Lékařská genetika a molekulární diagnostika

  Místo konání: Budova B11, místnost 205

  Zajímá tě fungování živých organismů na všech jeho úrovních, od genů a buněčné signalizace až po biologii celých organismů? Láká tě práce ve vědecké laboratoři, případně v laboratoři zdravotnické? Pak neváhej a přijď na přednášku, kde ti garanti podrobně představí, co naše programy obnáší. Podrobně také popíší dílčí specializace, průběh studia a přiblíží také možnou budoucí kariéru. Prohlídky vybraných pracovišť jsou možné během celého Dne otevřených dveří, bližší informace najdeš na našich stáncích v koridoru.

 • Chemie

  10:45–11:45

  Chemie a Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování a jejich laboratoře

  Místo konání: Budova B22, místnost 116

  V rámci přednášky se dozvíš informace o bakalářském studiu CHEMIE a jeho možných specializacích Biofyzikální chemieAnalytický chemik – manažer chemické laboratoře a o studiu Chemie a technologie materiálů pro konzervování-restaurování. Zároveň budou představeny specializace magisterského studia Chemie: ANALYTICKÁ, ANORGANICKÁ, ORGANICKÁ, FYZIKÁLNÍ, MATERIÁLOVÁ, BIOFYZIKÁLNÍ a STRUKTURNÍ CHEMIE. Představíme ti možnosti uplatnění našich absolventů a také tě čeká prohlídka našich laboratoří. Prohlídky našich laboratoří budou možné také během celého Dne otevřených dveří – o konkrétních časech se prosím informuj na našem stánku v koridoru.

 • Biochemie

  12:00–13:30

  Biochemie, Biotechnologie, Bioanalytik a Bioinformatika a jejich laboratoře

  Místo konání: Budova B22, Aula 116

  Studiem biochemie získáš široký základ teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti zkoumání živé přírody. Biochemie má široké uplatnění v praxi počínaje od mikroorganismů až po člověka a je v přímém spojení s medicínou. Uplatnit se můžeš také ve farmaceutickém průmyslu, biotechnologiích, výživě, zemědělství a podobně. Cesta ke specializovaným navazujícím programům BIOTECHNOLOGIE a BIOANALYTIK vede přes bakalářský program BIOCHEMIE. Co je konkrétně náplní studia jednotlivých biochemických programů a bioinformatiky? Jaká je náročnost studia a co se naučím? Jaké je uplatnění absolventů těchto programů? Kromě toho se také dozvíš informace o navazujícím magisterském studiu.

  Během celého DOD budou možné prohlídky pavilonů Ústavu biochemie, NCBR a CEITEC MU včetně laboratoří, bližší informace získáš na stánku v koridoru.

  Těšíme se na tebe a tvé dotazy.

 • RECETOX

  13:45–15:15

  Studium na RECETOXu

  Sraz u auly B22/116, společně přesun do D29/252 (RCX1)

  Láká tě vzdělání na pomezí biologie, chemie, epidemiologie, environmentálních věd, matematiky, statistiky a informatiky? Tak se přijď podívat za námi na RECETOX, kde nabízíme dva studijní programy Životní prostředí a zdravíMatematická biologie a biomedicína.

  Studijní program Životní prostředí a zdraví se zaměřuje na životní prostředí a jeho znečištění a související vliv na kvalitu ekosystémů a zdraví člověka.

  Studijní program Matematická biologie a biomedicína se zase soustředí na aplikaci matematických a analytických přístupů v biologii, biomedicíně a medicíně.

  Přiblížíme ti, co studijní programy a dílčí specializace obnáší. Od garantů se dozvíš, jak probíhá studium, co se naučíš, do jakých výzkumných projektů se můžeš zapojit a kde najdeš uplatnění. Se současnými studenty se můžeš vydat na prohlídku našich moderních laboratoří a probrat u toho vše, co tě ke studiu zajímá.

  Poznámka: Prohlídky laboratoří RECETOX se bude moci zúčastnit pouze prvních 50 zaregistrovaných zájemců. Bez registrace ti volné místo na prohlídce nemůžeme garantovat. (V případě, že registrovaných zájemců bude více, pokusíme se kapacitu navýšit, ale v tuto chvíli tuto možnost nemůžeme slíbit. Pokud by na tebe nezbylo místo, dáme ti nejpozději den předem vědět. Děkujeme za pochopení.)

Úterý 30. ledna KOTLÁŘSKÁ

Jaké obory?

Na Kotlářské ti rádi představíme studijní programy zaměřené na fyziku, geologii, geografii a matematiku.

 • Úvodní představení Přírodovědecké fakulty MU

  9:00–9:30

  Představení Přírodovědecké fakulty MU a jejích studijních programů

  Místo konání: Budova 12, Aula

  Seznam se s naší fakultou. Dozvíš se, jak je to u nás s přijímacími zkouškami a jaké studijní programy můžeš studovat.

 • Fyzika

  9:45–10.45

  O studiu fyziky

  Místo konání: Budova 6, místnost F1

  Informace o přijímacím řízení a jednotlivých specializacích.


  Doprovodný program:

  9.00–12:00 | Zeptejte se studentů

  Místo konání: Budova 6, místnost F3

  Přijďte si popovídat se současnými studenty různých ročníků a oborů fyziky o jejich zkušenostech se studiem na MU a životem v Brně. K tomu si budete moct prohlédnout učebnice, bakalářky, postery.

  9:00–13:00 | Exkurze do různých laboratoří

  Místo začátku prohlídky: Budova č. 6, přízemí (recepce)

  • Laboratoře – elektronový mikroskop
  • Laboratoře – atmosférického plazmatu
  • Laboratoře optické spektroskopie a pokročilých elektrických měření
  • Laboratoře – kondenzované látky

  Bližší informace

 • Geografie

  10:00–11:45

  10:00–11:00 | Studium geografie

  Místo konání: Budova 5, místnost Z4

  Bavila by tě práce v terénu či ve specializované laboratoři?. Chtěl/-a by ses zapojit do tvůrčí činnosti v rámci vědeckých aktivit? Anebo raději chceš na střední škole učit geografii/zeměpis? Rád/-a by sis poslechl přednášky významných zahraničních odborníků? Máš zájem se podílet na organizaci Dnů geografie, Noci vědců nebo GIS day?

  Pojď k nám studovat geografii„mapovat přírodu Země a svět lidí ve vzájemných vztazích“.

  Informace o přijímacím řízení a jednotlivých studijních plánech. Průběh studia a možnosti uplatnění v praxi.


  11:00–11:30 | Rozhovory se studenty

  Místo konání: Budova 5, místnosti Z2, Z3, Z4

  Rozhovory se současnými studenty geografie a kartografie o studiu na Geografickém ústavu.


  11:30–11:45 | Mapovna

  Návštěva mapovny Geografického ústavu.

 • Matematika

  9:30–12:00

  9:30–12:00 | Prohlídka matematického ústavu

  Místo konání: Budova 8, M1–M6

  Baví Tě matematika, přemýšlíš nad jejím hlubším studiem? Hledáš rád(a) v datech souvislosti a baví Tě práce s daty? Nebo bys chtěl(a) raději učit matematiku na střední škole? Pokud jsi alespoň jednou odpověděl „ano“ a chceš vědět, co by to obnášelo, tak se za námi zastav. Naši studenti Tě provedou ústavem a budeš si s nimi moci popovídat o čemkoli, co by Tě zajímalo. Uvidíš ukázku výuky a některých dalších našich aktivit včetně možnosti si je prakticky vyzkoušet.


  10:00–10:30 | O studijních programech s matematikou

  Místo konání: Budova 8, M1

  Krátká přednáška s představením naši studijní nabídky a možností, jak se k nám dostat (i bez přijímaček).

 • Geologie

  10:00–12:00

  Studium geologie

  Místo konání: Budova 3, G1

  Přijď si poslechnout, co vše u nás můžeš studovat a jak na přijímačky! Od strategických a energetických surovin až k podzemní vodě a udržitelnému rozvoji – důležitost geologie v dnešní době neustále roste a každý si u nás najde to své. Poradíme i s ubytováním, řekneme ti, co obnáší studium u nás a v případě zájmu tě provedeme chemickou laboratoří, mineralogickými i paleontologickými sbírkami, učebnami a podívat se můžeme i na náš vlastní hydrogeologický vrt.

Registrace

Vyber si ze dvou termínů a ze dvou míst a zaregistruj se, prosím. Program na tebe čeká v obou areálech naší fakulty – v centru Brna na Kotlářské 2 (fyzika, geologie, geografie a matematika) i v moderním univerzitním kampusu v Brně Bohunicích (antropologie, biochemie, biologie, chemie a botanika a zoologie). V koridoru Univerzitního kampusu pro tebe budou po celý den připraveny stánky s informacemi z různých oborů. Představení studijních programů učitelských oborů proběhne 27. 1. 2024 od 9:30 v areálu Kotlářské a 30. 1. 2024 od 9.30 v kampusu.

Poznámka: Prohlídky laboratoří RECETOX se bude moci zúčastnit pouze prvních 50 zaregistrovaných zájemců. Bez registrace ti volné místo na prohlídce nemůžeme garantovat. (V případě, že registrovaných zájemců bude více, pokusíme se kapacitu navýšit, ale v tuto chvíli tuto možnost nemůžeme slíbit. Pokud by na tebe nezbylo místo, dáme ti nejpozději den předem vědět. Děkujeme za pochopení.)

Registruj se zde

Varování

Formulář je momentálně uzavřený

Kde nás najdeš?

Areál na Kotlářské

Najdeš nás v centru Brna na adrese Kotlářská 2. Nejbližší zastávka MHD je Konečného náměstí, případně Sušilova. 

Načítám mapu…

Univerzitní kampus Bohunice (UKB)

Najdeš nás v moderním univerzitním kampusu na adrese Kamenice 753/5, Brno. Nejbližší zastávky MHD jsou Univerzitní kampus nebo Nemocnice Bohunice.

Načítám mapu…

Další důležité informace

Zajímavá videa

Erasmus+

Erasmus+

Studuj/pracuj v zahraničí

Virtuální prohlídky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.