Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení do doktorského studia se koná dvakrát ročně. Informace o termínech jsou zveřejněny minimálně čtyři měsíce předem na webových stránkách fakulty.

Všechny programy kromě Věd o živé přírodě
přihlášky 1.1.2020 - 30. 4. 2020 - začátek studia podzim 2020
přihlášky 1.8.2020 - 30. 11. 2020 - začátek studia jaro 2021 (v tomto běhu přijímacího řízení se otevírají pouze některé programy)

Vědy o živé přírodě
přihlášky 1.12.2019 - 29. 2. 2020 - začátek studia podzim 2020
přihlášky 1.9.2020 - 31. 10. 2020 - začátek studia jaro 2021

Všechny programy kromě Věd o živé přírodě

 • od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020

  Podejte přihlášku

  Pozvánku do doktorského studia podáváte elektronicky (jiná forma podání přihlášky není možná).

  Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace. Poplatek za jednu přihlášku je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená.

   

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • květen - červen 2020

  Čekejte na pozvánku

  Pozvánka bude zveřejněna v e-přihlášce. Elektronicky vám přijde upozornění. 

   

 • červen a červenec 2020

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího doktorského studia může mít různé požadavky. Podrobnosti najdete u každého z nabízených programů.

 • červenec 2020

  Přečtěte si výsledek

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče je zveřejněno po zasedání přijímací komise, která se koná 24. 7. 2020. Rozhodnutí najdete ve své e-přihlášce.

 • srpen 2020

  Zapište se ke studiu

  Zápis do studia proběhne ve dnech 10. - 12. 8. 2020. Pozvánku k zápisu najdete ve své e-přihlášce. Po zápisu se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. O náhradní termín zápisu je nutné požádat e-mailem na oddělení pro doktorské studium.

   

Vědy o živé přírodě

 • od 1. prosince 2019 do 29. února 2020

  Podejte přihlášku

  Přihlášku do doktorského studia podáváte elektronicky (jiná forma podání přihlášky není možná). Poplatek za jednu přihlášku je 600 Kč.

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • březen 2020

  Čekejte na pozvánku

  Přijímací řízení do programu Vědy o živé přírodě probíhá dvoukolově. Více informací najdete zde. První kolo je založeno na posouzení dodaných materiálů - pouze kompletní přihlášky včetně všech povinných příloh jsou akceptovány a přezkoumány. Informace o tom, zda jste postoupili do druhého kola obdržíte elektronicky do 22. 3. 2020. V případě postoupení obdržíte současně také pozvánku k přijímacímu pohovoru.

   

 • duben 2020

  Dostavte se ke přijímacímu pohovoru

  Podrobnosti o průběhu přijímacího pohovoru najdete zde.  Do konce dubna obdržíte informaci, zda Vás oborová rada programu doporučuje k přijetí ke studiu.  

 • červenec 2020

  Přečtěte si výsledek

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče je zveřejněno po zasedání hlavní přijímací komise Přírodovědecké fakulty MU, která se koná 24. 7. 2020. Rozhodnutí najdete ve své e-přihlášce.

 • srpen 2020

  Zapište se ke studiu

  Zápis do studia proběhne ve dnech 10. - 12. 8. 2020. Pozvánku k zápisu najdete ve své e-přihlášce. Po zápisu se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. O náhradní termín zápisu je nutné požádat e-mailem na oddělení pro doktorské studium.

   

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

Mgr. Anísa Kabarová

telefon: 549 49 6358
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.