Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Jak se přihlásit

Důležité termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení do doktorského studia se koná dvakrát ročně. Informace o termínech jsou zveřejněny minimálně čtyři měsíce předem na webových stránkách fakulty.

Všechny programy kromě Věd o živé přírodě
přihlášky 1.1.2020 - 30. 4. 2020 - začátek studia podzim 2020
přihlášky 1.8.2020 - 30. 11. 2020 - začátek studia jaro 2021 (v tomto běhu přijímacího řízení se otevírají pouze některé programy)

Vědy o živé přírodě
přihlášky 1.12.2019 - 29. 2. 2020 - začátek studia podzim 2020
přihlášky 1.9.2020 - 31. 10. 2020 - začátek studia jaro 2021

Všechny programy kromě Věd o živé přírodě

 • od 1. ledna 2020 do 30. dubna 2020

  Podejte přihlášku

  Pozvánku do doktorského studia podáváte elektronicky (jiná forma podání přihlášky není možná).

  Na každý program je potřeba podat samostatnou e-přihlášku. V rámci jednoho programu můžete volit maximálně 3 specializace. Poplatek za jednu přihlášku je 600 Kč. Přihlášek můžete podat, kolik chcete, ale každou musíte zaplatit zvlášť.

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená.

   

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • květen - červen 2020

  Čekejte na pozvánku

  Pozvánka bude zveřejněna v e-přihlášce. Elektronicky vám přijde upozornění. 

   

 • červen a červenec 2020

  Dostavte se ke zkoušce

  Přijímací zkouška do navazujícího doktorského studia může mít různé požadavky. Podrobnosti najdete u každého z nabízených programů.

 • červenec 2020

  Přečtěte si výsledek

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče je zveřejněno po zasedání přijímací komise, která se koná 24. 7. 2020. Rozhodnutí najdete ve své e-přihlášce.

 • srpen 2020

  Zapište se ke studiu

  Zápis do studia proběhne ve dnech 10. - 12. 8. 2020. Pozvánku k zápisu najdete ve své e-přihlášce. Po zápisu se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. O náhradní termín zápisu je nutné požádat e-mailem na oddělení pro doktorské studium.

   

Vědy o živé přírodě

 • od 1. prosince 2019 do 29. února 2020

  Podejte přihlášku

  Přihlášku do doktorského studia podáváte elektronicky (jiná forma podání přihlášky není možná). Poplatek za jednu přihlášku je 600 Kč.

  Zkontrolujte si v e-přihlášce, zda je kompletní – zaplacená a potvrzená.

  PODEJTE PŘIHLÁŠKU

 • březen 2020

  Čekejte na pozvánku

  Přijímací řízení do programu Vědy o živé přírodě probíhá dvoukolově. Více informací najdete zde. První kolo je založeno na posouzení dodaných materiálů - pouze kompletní přihlášky včetně všech povinných příloh jsou akceptovány a přezkoumány. Informace o tom, zda jste postoupili do druhého kola obdržíte elektronicky do 22. 3. 2020. V případě postoupení obdržíte současně také pozvánku k přijímacímu pohovoru.

   

 • duben 2020

  Dostavte se ke přijímacímu pohovoru

  Podrobnosti o průběhu přijímacího pohovoru najdete zde.  Do konce dubna obdržíte informaci, zda Vás oborová rada programu doporučuje k přijetí ke studiu.  

 • červenec 2020

  Přečtěte si výsledek

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazeče je zveřejněno po zasedání hlavní přijímací komise Přírodovědecké fakulty MU, která se koná 24. 7. 2020. Rozhodnutí najdete ve své e-přihlášce.

 • srpen 2020

  Zapište se ke studiu

  Zápis do studia proběhne ve dnech 10. - 12. 8. 2020. Pozvánku k zápisu najdete ve své e-přihlášce. Po zápisu se stáváte studentem Přírodovědecké fakulty MU. O náhradní termín zápisu je nutné požádat e-mailem na oddělení pro doktorské studium.

   

Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

Mgr. Anísa Kabarová

telefon: 549 49 6358
e‑mail: