Biochemie

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2021/2022 (zahájení: podzim 2021)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2021

Co se naučíte

Jako studenti magisterského programu Biochemie získáte kvalitní vzdělání v pokročilé biochemii s důrazem na rychlý rozvoj poznání chemických a biologických procesů v živých organismech. Zvládnete moderní metodické postupy dle aktuálních trendů výzkumu i praxe a k řešení odborných problémů využijete špičkové vybavení. Budete kombinovat interdisciplinární přístupy při studiu živých systémů v post-genomové éře na základě současné biochemie, bioanalytické a strukturní chemie a bioinformatiky.

Teoretické poznatky z přednášek a seminářů a praktické dovednosti z laboratorních cvičení zaměřených na pokročilé biochemické metody uplatníte při řešení vlastního experimentálního projektu při diplomové práci. Vedoucími práce vám budou špičkoví vědci z Ústavu biochemie, Národního centra pro výzkum biomolekul a Středoevropského technologického institutu MU i z dalších brněnských výzkumných institucí.

Můžete získat i zahraniční zkušenosti a upevnit znalost angličtiny při semestrálním pobytu na zahraničních univerzitách v programu Erasmus. V rámci magisterského programu Biochemie si můžete vybrat z pěti specializací: Analytická biochemie, Biochemie, Biomolekulární chemie, Genomika a proteomika, Bioinformatika a chemoinformatika.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Získali jste základní bakalářské vzdělání v biochemii či jiném příbuzném oboru?
  • Baví vás biologie a chemie?
  • Chcete porozumět detailům fungování živých systémů a nebojíte se ani dalších přírodních věd?

Biochemie je pro vás správná volba!

  • Zajímá vás moderní přístrojová technika, složení živých systémů a interakce mezi biomolekulami?

Zkuste Analytickou biochemii či Genomiku a proteomiku.

  • Baví vás výpočetní technika a matematika?

Pak můžete najít zalíbení v Bioinformatice a chemoinformatice při in silico experimentech, počítačovém modelování struktury a reakcí (bio)molekul nebo v porozumění organizace chemických a biologických dat.

  • Chcete se podívat do hloubky biomolekul a pochopit vznik jejich prostorové struktury a funkce?

Biomolekulární chemie vám to zprostředkuje.

Praxe

Praktické dovednosti můžete získat v rámci několikatýdenní odborné praxe u spolupracujících biotechnologických firem v jihomoravském regionu, v klinických analytických laboratořích, nebo v různých akademických institucích působících v Brně.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi specializací programu budete mít znalosti i schopnosti pro odchod přímo do praxe. S otevřenou náručí vás budou očekávat firmy a výzkumné organizace aktivní v biochemických, biotechnologických odvětvích, bioanalytické laboratoře s pokročilou instrumentací – enzymové a imunoanalýzy, diagnostiky nukleových kyselin, proteomiky.

Podmínky přijetí

Uchazeč absolvuje odborný test na úrovni odpovídajícího bakalářského studia. Test obsahuje předměty bakalářské státní zkoušky. Více informací je zveřejněno ve studijním katalogu Biochemie.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné přijímací zkoušky. Dosahované studijní výsledky v rámci bakalářského studia pro uchazeče z PřF MU.

Doporučená literatura

bakalářská státní zkouška


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Biochemie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.