Biochemie

Představení studijního programu

Jako studenti magisterského programu Biochemie získáte kvalitní vzdělání v pokročilé biochemii s důrazem na rychlý rozvoj poznání chemických a biologických procesů v živých organismech. Zvládnete moderní metodické postupy dle aktuálních trendů výzkumu i praxe a k řešení odborných problémů využijete špičkové vybavení. Budete kombinovat interdisciplinární přístupy při studiu živých systémů v post-genomové éře na základě současné biochemie, bioanalytické a strukturní chemie a bioinformatiky.

Teoretické poznatky z přednášek a seminářů a praktické dovednosti z laboratorních cvičení zaměřených na pokročilé biochemické metody uplatníte při řešení vlastního experimentálního projektu při diplomové práci. Vedoucími práce vám budou špičkoví vědci z Ústavu biochemie, Národního centra pro výzkum biomolekul a Středoevropského technologického institutu MU i z dalších brněnských výzkumných institucí.

Můžete získat i zahraniční zkušenosti a upevnit znalost angličtiny při semestrálním pobytu na zahraničních univerzitách v programu Erasmus. V rámci magisterského programu Biochemie si můžete vybrat z pěti specializací: Analytická biochemie, Biochemie, Biomolekulární chemie, Genomika a proteomika, Bioinformatika a chemoinformatika.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Získali jste základní bakalářské vzdělání v biochemii či jiném příbuzném oboru?
  • Baví vás biologie a chemie?
  • Chcete porozumět detailům fungování živých systémů a nebojíte se ani dalších přírodních věd?

Biochemie je pro vás správná volba!

  • Zajímá vás moderní přístrojová technika, složení živých systémů a interakce mezi biomolekulami?

Zkuste Analytickou biochemii či Genomiku a proteomiku.

  • Baví vás výpočetní technika a matematika?

Pak můžete najít zalíbení v Bioinformatice a chemoinformatice při in silico experimentech, počítačovém modelování struktury a reakcí (bio)molekul nebo v porozumění organizace chemických a biologických dat.

  • Chcete se podívat do hloubky biomolekul a pochopit vznik jejich prostorové struktury a funkce?

Biomolekulární chemie vám to zprostředkuje.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Praxe

Praktické dovednosti můžete získat v rámci několikatýdenní odborné praxe u spolupracujících biotechnologických firem v jihomoravském regionu, v klinických analytických laboratořích, nebo v různých akademických institucích působících v Brně.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi specializací programu budete mít znalosti i schopnosti pro odchod přímo do praxe. S otevřenou náručí vás budou očekávat firmy a výzkumné organizace aktivní v biochemických, biotechnologických odvětvích, bioanalytické laboratoře s pokročilou instrumentací – enzymové a imunoanalýzy, diagnostiky nukleových kyselin, proteomiky.

Podmínky přijetí

Uchazeč absolvuje odborný test na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

Kritéria hodnocení

Výsledek písemné zkoušky. Dosahované studijní výsledky v rámci bakalářského studia pro uchazeče z PřF MU.

Doporučená literatura

Viz bakalářská zkouška.

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Můžete pokračovat v rámci doktorského studia v našich stávajících programech Biochemie, Genomika a proteomika, Vědy o živé přírodě, v připravované Bioanalytické chemii, nebo to zkusit na dalších tuzemských i prestižních zahraničních univerzitách.

Chcete vědět víc?

Žádné informace nejsou k dispozici

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.

Konzultant programu

e‑mail: