Molekulární biologie a genetika

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Navazující magisterský program Molekulární biologie a genetika prohlubuje základní znalosti z oblastí genetiky a molekulární biologie získané v předchozím studiu v některé ze specializací bakalářského programu Experimentální a buněčná biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity nebo obdobného programu na jiných vysokých školách.

Učební plány zahrnují přednášky z profilujících, doporučených a volitelných předmětů pokrývajících učivo ze všech oblastí molekulární biologie a genetiky, zejména molekulární biologie prokaryot, eukaryot a virů, genetiky rostlin, živočichů a člověka a genového inženýrství. Znalosti a dovednosti si prohloubíte v praktických cvičeních, kde se seznámíte s nejnovějšími experimentálními přístupy a metodami.

V rámci programu budete mít možnost širokého výběru témat diplomových prací z mnoha oblastí genetiky a molekulární biologie, které budete zpracovávat pod vedením zkušených školitelů v některé z laboratoří Oddělení genetiky a molekulární biologie Ústavu experimentální biologie (Integrované laboratoře molekulární cytogenetiky, Laboratoř molekulární genetiky rostlin, Laboratoř molekulární diagnostiky mikroorganismů, Laboratoř buněčné diferenciace, Laboratoř nádorové biologie).

Kromě interních učitelů jsou do vedení diplomových prací zapojeni také odborníci z Biofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Brně, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Fakultních nemocnic v Brně, Středoevropského technologického institutu CEITEC Masarykovy univerzity, Masarykova onkologického ústavu Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně a dalších. Spolupráce s těmito institucemi probíhá již několik desítek let a studentům rozšiřuje nabídku témat jejich diplomových prací o nové a aktuální oblasti výzkumu.

Během studia budete mít možnost studijního pobytu v zahraničí. Z nejvýznamnějších partnerských univerzit jsou to univerzity v Belgii, Portugalsku, Německu, Španělsku a Nizozemí.

Můžete se také zapojit do činnosti studentské organizace Biomania, pořádající řadu akcí z oblasti genetiky a molekulární biologie. Rovněž je možné se zúčastnit přednášek a praktických kurzů určených pro studenty základních a středních škol.

Učitelé z oddělení genetiky a molekulární biologie jsou dlouholetými členy výboru Genetické společnosti Gregora Mendela, do níž je možné se přihlásit a podílet se na pořádaných akcích.

Je studium programu pro vás?

  • Baví vás genetika a molekulární biologie?
  • Chcete se seznámit s nejnovějšími poznatky v těchto oborech?
  • Rádi experimentujete v laboratoři?
  • Chcete pracovat s DNA a klonovat geny?
  • Chtěli byste se podílet na diagnostice genetických a infekčních onemocnění?
  • Zajímají vás příčiny vzniku rakoviny a chtěli byste se podílet na hledání nových možností její léčby?
  • Láká vás svět buňky?

Uchazeč o studium v tomto programu by měl být absolventem bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie, nejlépe specializace Molekulární biologie a genetika.

„Za všechno mohou geny.“

„Na střední škole mě oslovila genetika a svůj výběr jsem směrovala tam, kde bych ji mohla studovat co nejvíc. Volba padla na Brno, jelikož mi toto město na první pohled bylo sympatické a platí to dodnes.
Velice mě překvapil vstřícný a přátelský přístup vyučujících, potěšilo moderní vybavení laboratoří a možnost přičichnout ke skutečnému výzkumu, pokud člověk jen trochu chce na něčem se podílet a nebojí se zeptat. Mám teď v plánu začít pracovat v laboratoři pod vedením mého školitele diplomové práce. Pokud úspěšně dostuduju a dostanu se na doktorské studium, ráda bych pak vycestovala do Itálie na pracovní stáž.“

Júlia Kováčová Júlia Kováčová
studentka molekulární biologie a genetiky

Praxe

V programu Molekulární biologie a genetika nejsou povinné praxe.

Chcete vědět víc?

http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/akreditace/biologie/Akreditace%20Mgr%20Molekularni%20biolgie%20a%20genetika_kontrola.pdf

Uplatnění absolventů

Jako absolventi magisterského navazujícího programu Molekulární biologie a genetika získáte informace, dovednosti a zkušenosti, které vám zaručí vysokou adaptabilitu nejen v různých oblastech biologického výzkumu, ale i praktickou aplikaci všude tam, kde uplatníte molekulárně biologické a genetické přístupy.

Budete schopní samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost ve všech oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů

Najdete uplatnění především na vysokých školách, v ústavech Akademie věd České republiky, v laboratořích a pracovištích rezortních výzkumných ústavů, a to zejména v oblasti zdravotnictví, veterinární medicíny, zemědělství a farmacie. Dále pak na pracovištích ochrany životního prostředí a v komerčních diagnostických a forenzních laboratořích.

„Po studiu jsem začala pracovat jako Manager Account ve společnosti Fisher Scientific s.r.o, která je součástí Thermo Fisher Scientific. Naše společnost je světovým lídrem ve výrobě a distribuci laboratorního vybavení a ve vývoji inovativních technologií pro biomedicínský výzkum. Vědomosti nabyté během studií jsou nezbytné pro pochopení produktů, které potenciálním odběratelům nabízím.“

Lenka Jůzová Lenka Jůzová
absolventka, pracuje v Thermo Fisher Scientific

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Literatura doporučená k bakalářské státní zkoušce dané vědní disciplíny.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Molekulární biologie a genetika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.