Virologie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Cílem magisterského studia je všestranná výchova odborníků v oblasti virologie. Studenti získají znalosti i praktické dovednosti ve virologii a příbuzných oborech, se zvláštním zaměřením na viry napadající člověka, zvířata, rostliny a bakterie. Studovanými oblastmi budou molekulární a strukturní virologie, patogeneze, imunologie a ekoepidemiologie virových nákaz, klinická virologie, veterinární virologie, virologie rostlin, virologie potravin a prostředí, ale též základní i vysoce specializované metody virologie a dalších příbuzných oborů. Studium bude charakterizováno důrazem na zapojení studenta do vědecké práce oboru po celou dobu studia, jejímž završením bude obhajoba diplomové práce.

Praxe

Odborná praxe není povinnou součástí studia programu Virologie.

Chcete vědět víc?

https://ueb.sci.muni.cz/o-nas/o-ustavu

Příprava studijního programu byla podpořena z Národního plánu obnovy v rámci projektu MUNI 3.2.1, registrační číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního programu Virologie bude připraven pro další studium v navazujících doktorských studijních programech. Absolventi naleznou uplatnění též na vědeckých a výzkumných pracovištích, v klinických laboratořích, ve školství, ve farmaceutickém průmyslu, v biotechnologických společnostech, v potravinářských a zemědělských laboratořích, případně i ve státní správě.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu zahrnující Obecnou biologii, Obecnou mikrobiologii a Základy virologie na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

  • ROSYPAL, Stanislav, Přehled biologie, Scientia, Praha, 80-85827-32-8
  • Alberts Bruce, Bray Dennis a kol. Základy buněčné biologie, Úvod do molekulární biologie buňky, Espero Publishing, ISBN: 80-902906-2-0
  • Matoulková D., Němec M. Základy obecné mikrobiologie, Masarykova univerzita, Brno, ISBN: 978-80-210-7923-6
  • Vladimír Celer, Vladimír Celer ml. Obecná virologie, Nucleus HK, ISBN-10: 80-87009-70-3


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Virologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.