Speciální přijímací řízení
Ukrajina

Co vás čeká po přijetí na Přírodovědecké fakultě

Ubytování

 • Pro rezervaci je nutné mít UČO (univerzitní číslo osoby) a heslo do Informačního systému, UČO a heslo Vám vydá studijní oddělení.
 • Žadatel musí poslat požadavek na ubytování e-mailem na adresu ubytovani@skm.muni.cz
 • Vyčkat na potvrzení rezervace (bude odesláno e-mailem na adresu žadatele).
 • Žadatel musí ihned po obdržení rezervace podepsat elektronicky smlouvu o ubytování v ISKaM. Návod bude v potvrzovacím emailu.
 • Pro přihlášení je nutno zadat UČO a primární heslo MU (jedná se o heslo pro přístup do IS MUNI, Inet MUNI).
 • Aktivovat SUPO účet a uhradit rezervační kauci, více informací na https://inet.muni.cz/app/supo/info

Nebo rychlejší cestou – musí uhradit rezervační kauci při nástupu na ubytování na recepci přidělené koleje platební kartou nebo hotově spolu s měsíční platbou kolejného.

Web: https://www.skm.muni.cz/ubytovani/koleje-muni

Kontakt: ubytovani@skm.muni.cz

Kurzy českého jazyka

Kurzy češtiny pro ukrajinské studenty organizuje Centrum jazykového vzdělávání. Studenti jsou zařazeni do kurzu podle jejich jazykové úrovně po absolvování rozřazovacího testu. Kurzy probíhají prezenční formou v rozsahu 20 hod./týden od května/června do srpna 2022. Veškeré dotazy k průběhu kurzů řešte přímo se zodpovědnými osobami z CJV. Pravidelná docházka do kurzu je jednou z podmínek pro možnost výplaty stipendia. Na konci kurzu student vykoná závěrečný test ověřující dosaženou úroveň zvládnutí českého jazyka.

Zápis do studia

Zápisy do studia budou probíhat prezenční formou v období od 27. 6. do 30. 6 2022. Uchazeči se dostaví na studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, Brno v určeném termínu a čase podle pozvánky zaslané mailem. Po zápise do studia se obracejte se studijními záležitostmi na svoji studijní referentku.

Fotografování a ISIC karta

Po zápise do studia potřebujete pořídit fotografii, která vám bude sloužit ke zpracování ISIC karty. Vlastnit identifikační průkaz je jednou z povinností studentů MU. Nezapomeňte ho tedy objednat přes Obchodní centrum.

Fotografii můžete použít vlastní. Vložit ji můžete podle návodu pomocí této aplikace v INETu.

Můžete se přijít vyfotografovat fyzicky v úředních hodinách pro fotografování. Termín fotografování si rezervujte prostřednictvím rezervačního systému.

Informační systém MU (IS) - https://is.muni.cz

Po zápise vám bude zaktivněno studium. Po zaktivnění se přihlaste za použití univerzitního čísla osoby (UČO) a hesla. Pro práci s ISem využijte nápovědu. Základy práce s ISem jsou zveřejněny na webu fakulty v informacích o zápise.

Studijní katalog

Povinnosti studijního programu a průběh studijním plánem najdete ve studijním katalogu. Pečlivě prostudujte.

Harmonogram akademického roku

Všechna důležitá období jako zahájení a konec výuky, registrace a zápis předmětů, zápis do seminárních skupin apod. jsou daná harmonogramem akademického roku.

Zápis předmětů

Povinné předměty 1. semestru vám zapíše studijní oddělení. Ostatní povinně volitelné a volitelné předměty si zapíšete sami v období: 30. 8. 2022 od 17.00 hod. do 25. 9. 2022, až budete vědět, zda nastoupíte do výuky odborného studia.

IS → Student → Začátek semestru → Registrace a zápis předmětů → Přidat předměty dle šablony fakulty (Vyberte šablonu příslušnou vašemu programu). Více informací zde.

Tělesná výchova má zvláštní režim, podrobné informace najdete zde: http://www.fsps.muni.cz/cus/

Rozvrh

Rozvrh předmětů vyučovaných na PřF bude zveřejněn 29. 8. 2022 v IS. Svůj osobní rozvrh si sestavíte sami prostřednictvím ISu a to tím, že si zapíšete povinně volitelné předměty a přihlásíte se do seminárních skupin.

Zápis do seminárních skupin

Zápis do seminárních skupin předmětů, které mají seminární skupiny vypsány, probíhá od 31. 8. od 17.00 do 25. 9. 2022. V případě nejasností využijte odkaz Nápověda.

Zahájení výuky

Výuka začíná 12. 9. 2022. Abyste mohli nastoupit do výuky v českém studijním programu, je nutné zvládnout český jazyk na určité úrovni.

 1. Úroveň B2+: nastupujete do výuky bez dalšího pokračování v kurzu českého jazyka.
 2. Úroveň B2: nastupujete do výuky a současně budete pokračovat v kurzu českého jazyka 4 hod týdně.
 3. Úroveň nižší než B2: pokračujete v intenzivním kurzu českého jazyka až do dosažení požadované úrovně pro zařazení do výuky.

Stipendia

Stipendium je určeno studentům, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana a kteří zahájili studium na Masarykově univerzitě po 24. únoru 2022 formou zápisu do studijního programu nebo krátkodobého studijního pobytu, v jakékoli formě studia.

Podmínky pro vyplacení stipendií pro ukrajinské studenty

Pro uchazeče přijaté ke studiu z běhu přijímacího řízení pro ukrajinské studenty v nouzi na základě § 8 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství, v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a v souvislosti se zákonem č. 65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a dle Opatření MU 6/22 platí následující pravidla pro výplatu stipendií.

 • Student doloží čestné prohlášení s originálním podpisem, o tom, že nepobírá stipendium na jiné fakultě MU, ani na jiné VŠ v České republice. Čestné prohlášení doručí poštou nebo osobně na studijní oddělení Přírodovědecké fakulty MU nejpozději do y.2022.
 • Stipendium ve výši 11.800 Kč bude vypláceno za měsíc květen a červen (zapsaným do studia v měsíci květnu) a nebo za měsíc červen (zapsaným v červnu), kteří doložili výše uvedené čestné prohlášení
 • Stipendium ve výši 11.800 Kč bude dále vypláceno za měsíce červenec, srpen a září všem studentům, kteří doložili výše uvedené čestné prohlášení a současně navštěvují kurzy českého jazyka poskytované Masarykovou univerzitou
 • Za měsíce říjen až prosinec může student získat stipendium pouze v případě:
  • že k výše uvedenému v měsíci září dodá potvrzení o vykonání jazykové zkoušky na Masarykově univerzitě (zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání). Potvrzení z jiných institucí se nezohledňují
  • aktivní docházky do výuky nebo aktivní docházky do jazykového kurzu českého jazyka. Pokud bude student zařazen do kurzu českého jazyka současně s výukou ve studijním programu, posuzuje se docházka v obou.

O vyplácení stipendií v roce 2023 bude rozhodnuto na konci roku 2022 po rozhodnutí MŠMT o příspěvku na stipendia pro studenty vysokých škol.

Opatření Masarykovy univerzity č. 6/2022 ČERPÁNÍ VLÁDNÍHO STIPENDIA V SOUVISLOSTI S OZBROJENÝM KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

 

Podrobné informace pro všechny studenty 1. semestru jsou zveřejněny na webu fakulty zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.