Informace pro nově přijaté studenty

Nastupujete do prvního ročníku a nevíte, jak to tu chodí? Nemějte obavy, rádi vám se vším poradíme!

Zápis do studia

Zápisy na Přírodovědeckou fakultu budou probíhat online formou ve dnech 3. – 8. 9. 2021. Sledujte tento web, postupně budeme přidávat důležité informace k zápisu, abyste ještě před jeho konáním věděli vše potřebné.

Studentem vysoké školy se podle § 61 odst. 1 zákona stává uchazeč dnem svého zápisu do studia.

V případě, že se uchazeč nezapíše v termínu stanoveném pro zápis, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát.

Náhradní termín zápisu
V případě, že se uchazeč nezapíše v řádném termínu, je možné se omluvit prostřednictvím e-mailu na studijní oddělení, a to nejpozději do 5 dnů od data řádného zápisu a lze mu případně přidělit náhradní termín zápisu.

Pokyny k distančnímu zápisu

Jak postupovat při ztotožnění

Po online zápise proveďte ztotožnění vaší osoby. Proces "ztotožnění" bude probíhat dvěma způsoby buď online nebo návštěvou studijního oddělení. Nápovědu ke ztotožnění najdete zde.

Online
Po přihlášení do IS MU uvidíte přímo na titulní stránce výzvu na ztotožnění - tlačítko "Ověřit totožnost". 

 • Pomocí portálu eidentita.cz - Videonávod najdete v IS MU.
  Ověřit přes portál eidentita.cz
 • Pomocí videonahrávky – Instrukce k nahrání videa najdete v IS MU.  Studijní oddělení posléze tato videa zkontroluje ve speciální aplikaci a pokud bude vše v pořádku, tak po schválení si sami nastavíte nové primární heslo a budete tímto způsobem ztotožněni (dojde vám potvrzovací e-mail).

Návštěva studijního oddělení
Přijdete osobně na studijní oddělení v úředních hodinách. Mějte s sebou doklad totožnosti s fotografií. Po ověření totožnosti vám bude vygenerováno primární heslo.

Ztotožnění proveďte co nejdříve, neboť bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu.

Jak postupovat při doložení vzdělání

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou doložte co nejdříve po obdržení maturitního vysvědčení, nejpozději však do 17. 9. 2021. V opačném případě fakulta rozhodne o zrušení rozhodnutí o přijetí, a to bez možnosti odvolání.

Ukončené středoškolské vzdělání můžete doložit následujícími způsoby:

1. Online formou vložením dokumentů do e-přihlášky
Postup pro doplnění dokumentů

Autorizovanou konverzi lze provést např. na České poště nebo v Czech POINT.

2. Doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení poštou na adresu: Studijní oddělení PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno

3. Osobní doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení na Studijní oddělení PřF v úředních hodinách.

Pokud uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí, je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností:

1. dodat osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo nostrifikační doložku

Obojí je vydáváno odbory školství krajských úřadů. Dokumenty jsou platné obecně na území ČR pro další příležitosti. Informaci o procesu uznávání zahraničního vzdělání v ČR najdete zde.

2. dodat zahr. doklad o zahr. středoškolském vzdělání s maturitní zkouškou, na který se vztahuje ekvivalenční dohoda uzavřená ČR

Je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

3. dodat osvědčení o Evropském bakalaureátu

Ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

4. ověřit podmínky přijetí ke studiu fakultou

Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání se řídí Směrnicí Masarykovy univerzity č. 2/2019.

Bližší informace najdete zde. Lhůta pro předložení dokladů je stanovena do konce června.

Dle Opatření děkana Přírodovědecké fakulty MU č. 1/2019 činí výše poplatku za ověření zahraničního vzdělání podle § 48 odst. 7 Zákona o vysokých školách 800 Kč. Poplatek lze uhradit zde.

Kontaktní adresa pro dotazy k ověřování zahraničního vzdělání fakultou: Mgr. Mirka Navrátilová, navratilova@sci.muni.cz

Adresa pro zaslání dokumentů:

Přírodovědecká fakulta MU
jméno a příjmení adresáta
Studijní oddělení
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Jak postupovat při fotografování

Po online zápise do studia potřebujete pořídit fotografii, která vám bude sloužit ke zpracování identifikačních průkazů, ve většině případů ISIC karty. Vlastnit identifikační průkaz je jednou z povinností studentů MU. Nezapomeňte ho tedy objednat přes Obchodní centrum.

Úřední hodiny studijního oddělení

Pondělí

12:00–14:30

Úterý

 9:30–11:30

Středa

12:30–14:30

Čtvrtek

12:30–14:30

Pátek

neúřední den

Každý student má svoji studijní referentku podle toho, jaký program studuje. Návštěvu studijního oddělení si prosím plánujte v úředních hodinách.

V období letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. jsou úřední hodiny pouze ve středu od 12.30 do 14.30 hodin.

Důležité informace před zahájením studia

Pokud si nevíte rady s registrací, se zápisem předmětů nebo s organizací výuky, kontaktujte svoji referentku. Pokud není dostupná, napište na hromadnou adresu studijni@sci.muni.cz.

Biologické programy

 • Irena Mitášová
 • mitasova@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 5918
 • UKB, Kamenice 5, pavilon B17, místnost 411

Chemické a biochemické programy

 • Alena Doupovcová
 • alenadou@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 5549
 • UKB, Kamenice 5, pavilon B17, místnost 409

Geologické a geografické programy, Antropologie

 • Pavlína Ondráčková, DiS.
 • pavlinao@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 3303
 • Areál Kotlářská 2, budova 1, děkanát, přízemí vlevo       

Matematické a fyzikální programy, Matematická biologie a biomedicína

 • Marie Halasová
 • halasova@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 6039
 • Areál Kotlářská 2, budova 1, děkanát, přízemí vlevo

Informační systém MU a ISIC karta

Téměř veškerou administrativu lze u nás na fakultě vyřešit online − prostřednictvím Informačního systému (říkáme mu IS). Registrace předmětů, přihlašování na zkoušky, potvrzení o studiu, komunikace s učiteli, stahování studijních materiálů – to vše zvládnete z kteréhokoliv počítače. IS je velmi intuitivní, i přesto pro vás máme připravený manuál pro lepší orientaci.

Jak se přihlásit do Informačního systému – ISu

Do ISu se přihlásíte po zápise do studia na adrese https://is.muni.cz za použití univerzitního čísla osoby (UČO) a hesla.

UČO jste získali již během zápisu. Bude vás provázet úplně celým studiem a nebojte, brzy jej budete umět i pozpátku.

Heslo jste si nastavili při online zápisu. Je tajné, nikomu je nedávejte! Jakákoli operace provedená na základě zadání vašeho hesla je považována za jednoznačně autentizovanou a má závaznou platnost, podobně jako operace učiněné osobně či písemně na administrativních odděleních fakulty a univerzity.

Nápověda

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu si sami vytisknete v Informačním systému. Elektronické potvrzení o studiu je plnohodnotnou variantou potvrzení o studiu vytištěného na papíře, orazítkovaného a podepsaného odpovědnou osobou.

Bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu, ani vám studijní oddělení nevystaví papírové potvrzení o studiu. Proto ztotožnění proveďte co nejdříve.

Užitečné odkazy

Univerzitní e-mail

Každý student má v ISu k dispozici schránku elektronické pošty s adresou ve tvaru UČO@mail.muni.cz. Tato adresa je funkční i po nastavení přezdívky. Elektronická komunikace je na MU preferovanou formou komunikace. Prosím komunikujte s námi prostřednitvím tohoto oficiálního univerzitního e-mailu. (Nepište nám prosím ze soukromých e-mailových adres.)

Sledování univerzitní pošty je povinné. Na tuto adresu dostáváte důležité zprávy z vedení fakulty a studijního oddělení. Systém rozesílá také např. informace o nově zadaných známkách, zprávy od vyučujících a podobně. Poštu si také můžete stahovat na domácí počítač nebo přesměrovat do jiné stabilní schránky. Upozornění na novou zprávu je zobrazeno na titulní straně IS. Schránku pravidelně vyprazdňujte, při přeplněné schránce vám nelze zaslat poštu.

Pokud používáte spolehlivý e-mail jinde, můžete si příjem zpráv přesměrovat tam. O přesměrování pošty či volbě přezdívky se více dozvíte v nápovědě.

Užitečné odkazy

Průkaz studenta

Každý student MU musí vlastnit průkaz studenta, která může sloužit jednak jako čipová karta v rámci univerzity, v připadě ISIC karty vám pak navíc umožní čerpat nejrůznější slevy pro studenty.

Kartu lze objednat v Obchodním centru v ISu (OC):

 • studenti prezenčního studia si objednají ISIC kartu (180 Kč),
 • studenti kombinovaného studia objednávají pouze průkaz studenta (120 Kč).

Jakmile bude karta vyrobena, obdrží studenti pokyny k vyzvednutí e-mailem. Podmínkou k vydání průkazu je připsání částky za průkaz na účet MU (OC-Moje objednávky).

Užitečné odkazy

Zahájení výuky a harmonogram akademického roku

Zahájení výuky a harmonogram akademického roku

Všechna důležitá období jako zahájení a konec výuky, registrace zápis předmětů, zápis do seminárních skupin apod. jsou daná harmonogramem akademického roku. Harmonogram je zveřejněn zde.

Odborná angličtina

Každý student bakalářského studijního programu PřF si musí nejpozději současně se zápisem předmětu Bakalářská práce 1 (tedy typicky v 5. semestru) povinně zapsat a nejpozději před státní závěrečnou zkouškou úspěšně absolvovat předmět JA001 Odborná angličtina – zkouška. Více informací o výuce jazyků najdete zde.

Užitečné odkazy

Tělesná výchova

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9.... Výuku organizuje Centrum univerzitního sportu (CUS) Fakulty sportovních studií (FSpS). Podrobné informace najdete zde.

Výuku tělesné výchovy lze absolvovat v libovolném semestru studia, nejpozději do konce zkouškového období šestého semestru.

Ubytování a stravování

Koleje a stravování v menze

Pro akademický rok 2021/2022: rezervace podávejte elektronicky prostřednictvím ISu od 16. 8. 2021 od 10.00. Více naleznete na webu

Stravování v menze.  K registraci budete potřebovat průkaz studenta.

Co dále potřebuješ vědět?

Studijní a zkušební řád MU

Studijní a zkušební řád MU, jeho výklad a všechny další předpisy, kterými se budete řídit během svého studia, jsou k dispozici v elektronické podobě na webu PřF MU.

Celé znění SZŘ i s výkladem najdete zde.

Omluva z výuky a nahlášení změn osobních údajů

Omluva z výuky ze závažných důvodů (nejčastěji nemoc): do 5 dní od zahájení absence dodejte doklad od lékaře na SO PřF. Více informací najdete zde.

Změny v osobních údajích, které u Vás nastanou v průběhu studia opravujte aktuálně v ISu: Osobní administrativa → Personální → Kontrola a změny osobních údajů.

Uznávání absolvovaných předmětů

Do studia jsou automaticky zaznamenány všechny ve vztahu k danému studiu povinné a povinně volitelné předměty absolvované na MU z předchozích neúspěšných studií od jejichž absolvování neuplynulo ve vztahu k zápisu do daného studia více než tři roky. Mimo uvedené zaznamenání si můžete sami požádat o uznání předmětů elektronicky prostřednictvím aplikace Úřadovna v ISu.
Pokyn, jak postupovat při podávání žádostí najdete zde.

Možnosti získání stipendií

Na Přírodovědecké fakultě je možnost získání několika stipendií. Výpis všech možných stipendií je zde.

Zanechání studia

Zanechání studia: přes aplikaci v Úřadovně v ISu. Pokud se rozhodnete nestudovat program, do kterého jste se zapsali, ukončete studium co nejdříve! Každý den studia se Vám odečítá ze zákonem dané bezplatné doby VŠ studia a v dalším VŠ studiu Vám může přinést komplikaci ve formě vyměřeného poplatku za studium.

Navazující magisterské studium

K navazujícímu magisterskému studiu se musíte přihlásit podáním elektronické přihlášky, přijímací zkouška Vám může být prominuta na základě dosaženého studijního průměru během bakalářského studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.