Informace pro nově přijaté studenty

Nastupujete do prvního ročníku a nevíte, jak to tu chodí? Nemějte obavy, rádi vám se vším poradíme!

Co vás čeká v nejbližší době?

PRVÁKOVINY


... PRVNÍ UNIVERZITNÍ ZÁŽITKY

Chcete snadno zvládnout začátek vysokoškolského života? Poznat své spolužáky před začátkem školy? Máte otázky ohledně průběhu studia a zkoušek, docházky na přednášky nebo toho, jak pohodlně zvládnout první semestr?

Pak byste neměli chybět na Prvákovinách! Jediné oficiální seznamovací akci MUNI pro vás – prváky. Během dvou dnů zjistíte, jaká jsou specifika vaší fakulty, odhalíte tajemství Informačního systému a dostanete tipy, které vám usnadní studium i studentský život. Poznáte také své nové spolužáky a zažijete první vysokoškolskou párty. O skvělé zážitky tedy nebude nouze. A letos poprvé jsou Prvákoviny ZDARMA!

Prvákoviny Facebook

Jak postupovat při doložení středoškolského vzdělání

Vložení autorizované konverze maturitního vysvědčení: do 12. 6. 2024    

Pokud nemáte maturitní vysvědčení do uvedeného data, požádejte si o náhradní zápis.

Dosažené vzdělání doloží uchazeči vložením autorizované konverze do e-přihlášky do sekce „Studium, zkoušky a dokumenty, rubrika „Dokumenty k zápisu. Autorizovaná konverze je způsobem úředního ověření listiny převedením do elektronické podoby a lze ji provést např. na kontaktních místech Czech POINT nebo na České poště. Více informací najdete zde.

Uchazeči ze Slovenské republiky mohou nechat provést autorizovanou konverzi jako Zaručenou konverzi na vybraných slovenských poštách.

Pokud uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí, pro účely zápisu ke studiu musí splnit jednu z uvedených možností zde.

Bez popisku

Zápis do studia

Zasedání přijímací komise: 17. 5. 2024
Zveřejnění návrhu na přijetí a rozhodnutí o nepřijetí: do 23. 5. 2024
Zveřejnění rozhodnutí o přijetí s pozvánkou k zápisu uchazečům, kteří doložili autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení: po 17. 6. 2024
Zápisy do studia online formou: 24. 6. – 26. 6. 2024

Studentem vysoké školy se podle § 61 odst. 1 zákona stává uchazeč dnem svého zápisu do studia. Zapsat se mohou pouze ti uchazeči, kteří doložili doklad o ukončeném středoškolském vzdělání a obdrželi rozhodnutí o přijetí ke studiu. V případě, že se uchazeč nezapíše v termínu stanoveném pro zápis, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát. Uchazečům, kteří do uvedeného data nedoloží autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení, bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění podmínek. 

Pokyny k distančnímu zápisu

Jak postupovat při zápisu online

Zapsat do studia se můžete po doložení ukončeného středoškolského vzdělání a po obdržení rozhodnutí o přijetí. Připravili jsme pro vás návod, jak postupovat při distančním zápisu.

Jak postupovat při ztotožnění

Po online zápise proveďte ztotožnění vaší osoby. Ztotožnění bude probíhat primárně online pomocí portálu Identitaobcana.cz (do 1.12.2021 eidentita.cz).

Portál Identitaobcana.cz slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele on-line služeb veřejné správy. Pokud identitu občana dosud zřízenou nemáte, zřiďte si ji prosím pomocí tohoto odkazu. K prokazování totožnosti on-line slouží různé identifikační prostředky.

Po přihlášení do IS MU uvidíte přímo na titulní stránce výzvu na ztotožnění - tlačítko "Ověřit totožnost". 

Ztotožnění proveďte co nejdříve, nejpozději do 31. 7. 2024, neboť bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu.

Jak postupovat při fotografování

Po online zápise do studia potřebujete pořídit fotografii, která vám bude sloužit ke zpracování identifikačních průkazů, ve většině případů ISIC karty. Vlastnit identifikační průkaz je jednou z povinností studentů MU. Nezapomeňte ho tedy objednat přes Obchodní centrum.

Náhradní termín zápisu v září

Náhradní zápis: 12. 9. 2024 online formou
Vložení autorizované konverze maturitního vysvědčení: od 1. 9. do 9. 9. 2024

Uchazeč může si požádat o náhradní termín zápisu prostřednictvím e-mailu na studijní oddělení (studijni@sci.muni.cz), a to nejpozději do 5 dnů od data řádného zápisu. Po posouzení lze případně přidělit náhradní termín zápisu.
Uchazeč v žádosti uvede:
• číslo přihlášky
• program a studijní plán
• důvod
• termín opravné maturitní zkoušky
• termín, kdy obdrží maturitní vysvědčení

Úřední hodiny studijního oddělení

Pondělí

12:30–14:30

Úterý

 neúřední den

Středa

12:30–14:30

Čtvrtek

neúřední den

Pátek

neúřední den

Každý student má svoji studijní referentku podle toho, jaký program studuje. Návštěvu studijního oddělení si prosím plánujte v úředních hodinách.
V období letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. jsou úřední hodiny pouze ve středu od 12.30 do 14.30 hodin.

Důležité informace před zahájením studia

Pokud si nevíte rady s registrací, se zápisem předmětů nebo s organizací výuky, kontaktujte svoji referentku. Pokud není dostupná, napište na hromadnou adresu studijni@sci.muni.cz.

Biologické programy

Chemické a biochemické programy

 • Alena Doupovcová
 • alenadou@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 5549
 • UKB, Kamenice 5, pavilon B17, místnost 409

Geologické a geografické programy, Antropologie

 • Pavlína Ondráčková, DiS.
 • pavlinao@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 3303
 • Areál Kotlářská 2, budova 1, děkanát, přízemí vlevo       

Matematické a fyzikální programy, Matematická biologie a biomedicína

 • Marie Halasová
 • halasova@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 6039
 • Areál Kotlářská 2, budova 1, děkanát, přízemí vlevo

Informační systém MU a ISIC karta

Téměř veškerou administrativu lze u nás na fakultě vyřešit online − prostřednictvím Informačního systému (říkáme mu IS). Registrace předmětů, přihlašování na zkoušky, potvrzení o studiu, komunikace s učiteli, stahování studijních materiálů – to vše zvládnete z kteréhokoliv počítače. IS je velmi intuitivní, i přesto pro vás máme připravený manuál pro lepší orientaci.

Jak se přihlásit do Informačního systému – ISu

Do ISu se přihlásíte po zápise do studia na adrese https://is.muni.cz za použití univerzitního čísla osoby (UČO) a hesla.

UČO jste získali již během zápisu. Bude vás provázet úplně celým studiem a nebojte, brzy jej budete umět i pozpátku.

Heslo jste si nastavili při online zápisu. Je tajné, nikomu je nedávejte! Jakákoli operace provedená na základě zadání vašeho hesla je považována za jednoznačně autentizovanou a má závaznou platnost, podobně jako operace učiněné osobně či písemně na administrativních odděleních fakulty a univerzity.

Nápověda

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu si sami vytisknete v ISu. Elektronické potvrzení o studiu je plnohodnotnou variantou potvrzení o studiu vytištěného na papíře, orazítkovaného a podepsaného odpovědnou osobou.

Bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu, ani vám studijní oddělení nevystaví papírové potvrzení o studiu. Proto ztotožnění proveďte co nejdříve.

Užitečné odkazy

Univerzitní e-mail

Každý student má v ISu k dispozici schránku elektronické pošty s adresou ve tvaru UČO@mail.muni.cz. Tato adresa je funkční i po nastavení přezdívky. Elektronická komunikace je na MU preferovanou formou komunikace. Prosím komunikujte s námi prostřednictvím tohoto oficiálního univerzitního e-mailu. (Nepište nám prosím ze soukromých e-mailových adres.)

Sledování univerzitní pošty je povinné. Na tuto adresu dostáváte důležité zprávy z vedení fakulty a studijního oddělení. Systém rozesílá také např. informace o nově zadaných známkách, zprávy od vyučujících a podobně. Poštu si také můžete stahovat na domácí počítač nebo přesměrovat do jiné stabilní schránky. Upozornění na novou zprávu je zobrazeno na titulní straně IS. Schránku pravidelně vyprazdňujte, při přeplněné schránce vám nelze zaslat poštu.

Pokud používáte spolehlivý e-mail jinde, můžete si příjem zpráv přesměrovat tam. O přesměrování pošty či volbě přezdívky se více dozvíte v nápovědě.

Užitečné odkazy

Průkaz studenta

Každý student MU musí vlastnit průkaz studenta, který může sloužit jednak jako čipová karta v rámci univerzity, v případě ISIC karty vám pak navíc umožní čerpat nejrůznější slevy pro studenty.

Kartu lze objednat v Obchodním centru v ISu (OC):

 • studenti prezenčního studia si objednají ISIC kartu (250 Kč),
 • studenti kombinovaného studia objednávají pouze průkaz studenta (120 Kč).

Jakmile bude karta vyrobena, obdrží studenti pokyny k vyzvednutí e-mailem. Podmínkou k vydání průkazu je připsání částky za průkaz na účet MU (OC-Moje objednávky).

Užitečné odkazy

Zahájení výuky a harmonogram akademického roku

Zahájení výuky a harmonogram akademického roku

Všechna důležitá období jako zahájení a konec výuky, registrace zápis předmětů, zápis do seminárních skupin apod. jsou daná harmonogramem akademického roku. Harmonogram je zveřejněn zde.

Registrace povinných a povinně volitelných předmětů podle doporučeného studijního plánu

Registrace probíhá v období daném harmonogramem akademického roku. Harmonogram je zveřejněn zde.

Registraci povinných předmětů pro 1. semestr studia vám nahraje studijní oddělení po skončení období pro zápis. Vy si sami zaregistrujete povinně volitelné předměty podle doporučeného studijního plánu. Podle svého zájmu si zaregistrujte i další volitelné předměty. K registraci využijte registrační šablony. Seznam předmětů je také uveden ve studijním katalogu, který vás bude provázet celým studiem.

V případě náhradního zápisu do studia si povinně volitelné předměty a další volitelné předměty zapisujete bez předchozí registrace v období: 1. 9. 2024 od 17.00 hod. do 29. 9. 2024.

IS → Student → Začátek semestru → Registrace a zápis předmětů → Přidat předměty dle šablony fakulty (Vyberte šablonu příslušnou vašemu programu)

Předměty si můžete registrovat také pomocí vložení kódu. Využijte, pokud si chcete registrovat předměty, které nejsou zavedeny v registračních šablonách. Jedná se především o předměty volitelné nebo předměty jiných fakult. V tomto případě využijte odkaz „Přidat předměty vložením kódu“. Vyberte fakultu, na které se předmět vyučuje, vložte jeho kód a klikněte na dohledat. Nabídku předmětů naleznete v katalogu předmětů v ISu.

Obecně platí, že při bezproblémové registraci, vám budou zaregistrované předměty v den zápisu automaticky systémem zapsány. V případě, že máte o předmět zájem, ale předmět vám nejde zaregistrovat, můžete vyučujícího požádat o výjimku/souhlas.

Pokud je předmět kapacitně omezen, rozhoduje právě čas a pořadí registrace, nevyplatí se proto otálet.

Užitečná data

Registrace předmětů: do 31. 7. 2024
Rozvrh: 31. 8. 2024
Zápis do seminárních skupin: od 3. 9. od 17.00 do 29. 9. 2024
Zahájení výuky: 16. 9. 2024

Užitečné odkazy

Rozvrh

 • Zveřejnění rozvrhu pro semestr podzim 2024: 31. 8. 2024
 • IS → Rozvrh → Zobrazení rozvrhu
 • Zvolte možnost „Můj rozvrh – studenta →“ a volbu potvrďte tlačítkem „Vypiš“ v části „Výpis rozvrhu“ nebo použijte „šipku“ pro zobrazení.

Zápis do seminárních skupin

Zápis do seminárních skupin probíhá v období daném harmonogramem akademického roku. Harmonogram je zveřejněn zde.

Zápis do seminárních skupin pro semestr podzim 2024 na PřF MU probíhá od 3. 9. od 17.00 do 29. 9. 2024.

Pokud má předmět seminární skupiny, je nutné se do nich v určeném období přihlásit. Vyberte si u předmětu seminární skupinu a pokud má volnou kapacitu, tak se do ní přihlaste.

Užitečné odkazy

Odborná angličtina

Každý student bakalářského studijního programu se zaměřením na vzdělávání a programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika si musí nejpozději současně se zápisem předmětu Bakalářská práce 1 (tedy typicky v 5. semestru) povinně zapsat a nejpozději před státní závěrečnou zkouškou úspěšně absolvovat předmět JA001 Odborná angličtina – zkouška. Studenti ostatních programů zapisují a absolvují ve stejném režimu předmět JASUZ Odborná angličtina  - zkouška. Více informací o výuce jazyků najdete zde.

Užitečné odkazy

Tělesná výchova

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9.... Výuku organizuje Centrum univerzitního sportu (CUS) Fakulty sportovních studií (FSpS). Podrobné informace najdete zde. Projděte si časté dotazy studentů zde.

Výuku tělesné výchovy lze absolvovat v libovolném semestru studia, nejpozději do konce zkouškového období šestého semestru.

Ubytování a stravování

Koleje a stravování v menze

Jak si rezervovat kolej, termíny podávání žádostí a další důležité informace ohledně ubytování na kolejích najdete na webu Správy kolejí a menz

Stravování v menze.  K registraci budete potřebovat průkaz studenta.

Co dále potřebuješ vědět?

Studijní a zkušební řád MU

Studijní a zkušební řád MU, jeho výklad a všechny další předpisy, kterými se budete řídit během svého studia, jsou k dispozici v elektronické podobě na webu PřF MU.

Celé znění SZŘ i s výkladem najdete zde.

Omluva z výuky a nahlášení změn osobních údajů

Omluva z výuky ze závažných důvodů (nejčastěji nemoc): do 5 dní od zahájení absence zadejte doklad od lékaře do úřadovny v ISu. Více informací najdete zde.

Změny v osobních údajích, které u Vás nastanou v průběhu studia opravujte aktuálně v ISu: Osobní administrativa → Personální → Kontrola a změny osobních údajů.

Uznávání absolvovaných předmětů

Do studia jsou automaticky zaznamenány všechny ve vztahu k danému studiu povinné a povinně volitelné předměty absolvované na MU z předchozích neúspěšných studií od jejichž absolvování neuplynulo ve vztahu k zápisu do daného studia více než tři roky. Mimo uvedené zaznamenání si můžete sami požádat o uznání předmětů elektronicky prostřednictvím aplikace Úřadovna v ISu.
Pokyn, jak postupovat při podávání žádostí najdete zde.

Možnosti získání stipendií

Na Přírodovědecké fakultě je možnost získání několika stipendií. Výpis všech možných stipendií je zde.

Zanechání studia

Zanechání studia: přes aplikaci v Úřadovně v ISu. Pokud se rozhodnete nestudovat program, do kterého jste se zapsali, ukončete studium co nejdříve! Každý den studia se Vám odečítá ze zákonem dané bezplatné doby VŠ studia a v dalším VŠ studiu Vám může přinést komplikaci ve formě vyměřeného poplatku za studium.

Navazující magisterské studium

K navazujícímu magisterskému studiu se musíte přihlásit podáním elektronické přihlášky, přijímací zkouška Vám může být prominuta na základě dosaženého studijního průměru během bakalářského studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.