Studijní oddělení
Personální obsazení

Studijní referentky

Alena Doupovcová

kancelář: bud. B17/409
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5549
e‑mail:
 • Chemie (bc i mgr)
 • Biochemie (bc i mgr)
 • Aplikovaná biochemie (bc)
 • Učitelství chemie pro SŠ (bc i mgr)
 • Životní prostředí a zdraví (bc i mgr)

Irena Mitášová

kancelář: bud. B17/411
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5918
e‑mail:
 • Ekologická a evoluční biologie (bc i mgr)
 • Experimentální biologie kromě Matematické biologie (bc i mgr)
 • Lékařská genetika a molekulární diagnostika (bc i mgr)
 • Učitelství biologie pro SŠ (bc i mgr)

Pavlína Ondráčková, DiS.

kancelář: pav. 01/01009
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3303
e‑mail:
 • Geologie (bc i mgr)
 • Geografie a kartografie (bc i mgr)
 • Aplikovaná geografie (bc)
 • Antropologie (bc i mgr)
 • Učitelství geografie a kartografie pro SŠ (bc i mgr)

Marie Halasová

kancelář: pav. 01/01010
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6039
e‑mail:
 • Matematika (bc i mgr)
 • Fyzika (bc i mgr)
 • Aplikovaná fyzika (bc)
 • Matematická biologie (bc i mgr)
 • Učitelství matematiky pro SŠ (bc i mgr)
 • Učitelství fyziky pro SŠ (bc i mgr)
 • Učitelství deskriptivní geometrie pro SŠ (mgr)

Vedoucí Studijního oddělení PřF MU

Ing. Marcela Korčeková

kancelář: pav. 01/01011
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4862
e‑mail:
 • Odpovědnost za vedení studijní agendy fakulty
 • Akreditace magisterských a bakalářských studijních programů
 • Spolupráce s garanty studijních programů a pedagogickými zástupci
 • Přijímací řízení
 • Harmonogramy, smlouvy, zprávy a rozbory
 • Kurzy

Proděkan pro studium PřF MU

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

kancelář: bud. C13/317
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5591
e‑mail:
 • přijímací řízení do bakalářských a magisterských programů
 • koordinace činnosti pedagogické, přijímací a rozvrhové komise
 • mezinárodní pregraduální studijní programy
 • poplatky za studium
 • stipendia související se studiem (A1, A2, A3, A4, A5 – dle stipendijního řádu)
 • studijní agendy související s pregraduálním studiem
 • mobilitní programy související s pregraduálním programem
 • rigorózní řízení
 • zpracovává podklady pro hodnocení činnosti pregraduálního studia

Osobní konzultace jsou možné po předchozí e-mailové domluvě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.