Informace o projektu
Objasnění molekulárních principů životních procesů pomocí genomických a proteomických přístupů (MOLPRINC-GP)

Kód projektu
MUNI/A/0911/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt zahrnuje výzkum v následujících tématických okruzích:
1) Evoluce a struktura eukaryotických genomů, mechanismy zajišťující stabilitu chromozomů a genomu
2) Struktura a epigenetické regulace telomer a telomerázy
3) Signální dráhy v regulaci vývoje rostlin
4) Molekulární mechanismy vrozených poruch.
Kromě metod genomiky a proteomiky budou využívány biofyzikální, biochemické a bioinformatické přístupy a metody strukturní biologie. Projekt tak zastřešuje hlavní směry výzkumu studentů magisterských a doktorských studijních programů prováděného v rámci závěrečných prací studentů, který rozvíjí cíle výzkumných projektů akademických pracovníků působících v roli školitelů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.