Informace o projektu
Behaviorální, Ekologický a Fylogenetický výzkum Obratlovců (BEFO)

Kód projektu
MUNI/A/1078/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

V kontextu evoluční biologie budou behaviorálně-ekologickými a fylogeograficko-systematickými přístupy zkoumány vybrané skupiny obratlovců. Projektu se zúčastní 6 akademických pracovníků a 14 studentů doktorského studijního programu Zoologie a Ekologie a dále též studenti magisterského stupně. Studenti doktorského studia řeší své práce v různých oborech, proto je projekt koncipován multidisciplinárně, kdy je založen na propojení klasického ekologického (skladba a diverzita společenstev živočichů) a genetického výzkumu (fylogeografický přístup) a studia chování. Studovány budou i hlavní ekologické vztahy jako je např. numerická i funkční odpověď predátora na kořist nebo vztahů hostitel-obratlovec a parazit/patogen, včetně dynamiky jejich přenosu a šíření. Jednotící linkou projektu je stejný hlavní modelový organismus, obratlovec a na ně navázané vybrané skupiny zejména patogenních organismů. Vybrané skupiny obratlovců budou studovány z různých aspektů založených především na interdisciplinárním propojení tradičních a moderních výzkumných témat: 1) studium vztahu predátor – kořist, 2) populační ekologie a ekologie společenstev, 3) studium pohlavního výběru, 4) studium speciace a časoprostorové dynamiky sekundárních kontaktů příbuzných taxonů, 5) evoluce chování a jeho adaptivnost a 6) koevoluce vztahů mezi hostitelem a patogenem a 7) ochranářská genetika. Uvedené výzkumné bloky jsou podloženy odlišnými metodickými přístupy a mají řadu aplikovaných přesahů. Ty spočívají například ve studiu dynamiky areálů rozšíření bioindikačních druhů v souvislosti s antropizací krajiny nebo souvisí s hospodářsky významnými škůdci. Nelze opomenout význam jednotlivých bloků využívající principy ochranářské genetiky a jejich aplikace v praxi. Výstupy projektu povedou k objasnění některých obecných ekologických a evolučních principů platných pro biotu celkově, nikoliv pouze na úrovni speciálních modelových taxonů. Výsledky budou publikovány a prezentovány na mezinárodních i národních fórech

Publikace

Počet publikací: 29


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.