Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2, CZ-611 37 Brno, Česká republika, tel. +420 532146269, fax +420 541211214

 
Mykologická exkurze 2009
Třeboňsko a Česká Kanada: Lužnice 8.–11. října, chata Troják u Kunžaku 15.–18. října, Hajnice u Mirochova 22.–25. října

 
Seznam zaznamenaných druhů makromycetů (záznamy pořídili: Daniel Dvořák, Jan Běťák & Petr Hrouda)

  9. 10. 2009:   Třeboň, alej podél cesty a les východně od města směrem k Lužnici /Staré řece/ (JZ od silnice Třeboň–Majdalena směs různých porostů, SV od silnice vlhká boro-smrčina)
10. 10. 2009:   Vlkov, lesy podél trati severně od obce (hlavně kulturní bor + příměsi smrku, dubu, buku, břízy aj. dřevin) + písečný přesyp
11. 10. 2009:   Lužnice, hráz rybníka Rožmberk (hlavně duby), les mezi rybníky Rožmberk a Potěšil (jižně od cesty Smítka–Hamr směs porostů s převahou smrku, severně od cesty kulturní bor s břízou)
16. 10. 2009:   Troják ("lovecká chata" 6 km JJV od Kunžaku) – Terezín – Zvůle a zpět (kulturní smrčiny, místy příměs nebo jiný porost)
17. 10. 2009:   Troják – Kaproun – žel. zastávka – Vysoký kámen a zpět (kulturní smrčiny; kolem vsi otevřené plochy a různé dřeviny)
18. 10. 2009:   Troják – Hladový rybník u Matějovce a zpět (kulturní smrčiny, místy příměs nebo jiný porost)
23. 10. 2009:   Hajnice, okolí (smíšený jehličnatý les), Losí blato u Mirochova (rašelinný bor)
24. 10. 2009:   Hajnice, Rovenská cesta (směs porostů), Bublavá skála, Homolka, Fabián (ve vrcholové partii vzrostlá bučina)
25. 10. 2009:   Hajnice, jihozápadní svah Nadějova (bučina), břeh Staňkovského rybníka (zejména borovice a břízy; okolo různé porosty)
 
Albatrellus cristatus - krásnopórka hřebenitá 25
Albatrellus ovinus - krásnopórka mlynářka (choroš ovčí) 23 24
Alnicola sp. indet. - olšovička 11
Amanita mappa (= A. citrina) - muchomůrka citrónová 9 10 11 17 18 23 24
Amanita muscaria - muchomůrka červená 9 10 11 16 17 18 23 24 25
Amanita muscaria var. aureola - muchomůrka červená zlatá 9
Amanita pantherina - muchomůrka tygrovaná 18
Amanita porphyria - muchomůrka porfyrová 9 10 23 25
Amanita rubescens - muchomůrka růžovka (masák) 9 10 11 18 24
Amanita fulva (= Amanitopsis f.) - pošvatka (muchomůrka) plavá 10 11 23 25
Amanita submembranacea (= Amanitopsis s.) - pošvatka (muchomůrka) blanitá 11 18
Amanita subgen. Amanitopsis - pošvatka 18
Antrodia serialis - outkovka řadová 9
Antrodia sinuosa - outkovka zprohýbaná 25
Armillaria gallica - václavka hlíznatá 17 24
Armillaria ostoyae - václavka smrková 9 11 16 17 18
Armillaria sp. indet. - václavka 16 18
Ascocoryne sarcoides - čihovitka masová 24
Ascocoryne sarcoides (anamorfa Coryne sarcoides) - čihovitka masová 11 24
Auriscalpium vulgare - lžičkovec šiškový 23 25
Baeospora myosura - penízečka drobnovýtrusá 23
Biscogniauxia nummularia - káčovka penízková 25
Bisporella citrina - voskovička citrónová 24 25
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá 9 10 17 24
Boletus edulis - hřib smrkový 9 11 23
Boletus erythropus - hřib kovář 9 10 11 16 17 24
Boletus erythropus ssp. discolor - hřib kovář odbarvený 10
Boletus reticulatus (= B. aestivalis) - hřib dubový 9
Bulgaria inquinans - klihatka černá 11
Calocera cornea - krásnorůžek rohovitý 9 11 24
Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý 9 10 11 16 17 18 23 25
Cantharellus cibarius - liška obecná 9 11 17 18 23 24 25
Cantharellus friesii - liška Friesova 24 25
Cantharellus tubaeformis - liška nálevkovitá 9 16 17 23 24
Chalciporus piperatus - hřib peprný 18 23 25
Chroogomphus rutilus - slizák lepkavý 9 18 23 25
Claviceps cf. microcephala - paličkovice drobná 10 23
Clavulina cinerea - kuřátečko popelavé 9 16
Clavulina coralloides (= C. cristata) - kuřátečko hřebenité 17 18 24 25
Clavulina rugosa - kuřátečko svraskalé 23
Clitocybe clavipes - strmělka kyjonohá 9 23 25
Clitocybe metachroa - strmělka středobarvá 17 25 cf.
Clitocybe odora - strmělka anýzka 23 25
Clitocybe phyllophila - strmělka listomilná 9 cf. 24
Clitocybe vibecina - strmělka žlábkovitá 9 cf.
Clitocybe spp. indet. - strmělky 23 24
Clitopilus prunulus - mechovka obecná 24
Collybia cirrhata - penízovka řasnatá 11
Coniophora piceae - popraška (koniofora) smrková 9
Coprinellus micaceus - hnojník třpytivý 11 16 24
Coprinus comatus - hnojník obecný 11
Cordyceps ophioglossoides - housenice cizopasná 23 25
Cortinarius alboviolaceus - pavučinec bělofialový 23
Cortinarius cf. anomalus - pavučinec odchylný 9 25
Cortinarius armillatus - pavučinec náramkovitý 25
Cortinarius bolaris - pavučinec červenošupinný 25
Cortinarius brunneus - pavučinec brunátný 23
Cortinarius delibutus - pavučinec natřený 24
Cortinarius flexipes - pavučinec promodralý (též p. pelargoniový) 23
Cortinarius cf. hemitrichus - pavučinec plstnatý 25
Cortinarius pholideus - pavučinec šupinonohý 25
Cortinarius subporphyropus - pavučinec fialovoporfyrový 23
Cortinarius torvus - pavučinec nevlídný 11 25
Cortinarius traganus - pavučinec kozlí 23
Cortinarius violaceus - pavučinec fialový 25
Cortinarius subgen. Telamonia - pásenka (též pavučinec) 9 17 18 23
Cortinarius sp. indet. - pavučinec 9 11 24
Craterellus cornucopioides - stroček trubkovitý 25
Crepidotus sp. indet. - trepkovitka 24
Crinipellis scabellus - vlasokožka (špička) drsná 10
Cyathus striatus - číšenka rýhovaná 23 24 25
Cystoderma amianthinum - zrnivka osinková 11 18 23 24 25
Cystoderma carcharias - zrnivka žraločí 24 25
Cystoderma terrei - zrnivka rumělková 23
Dacrymyces stillatus - kropilka rosolovitá 9 11 16 23
Daedalea quercina - síťkovec dubový 9 10 11 23
Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý 9 10 11 17 24 25
Dermocybe bataillei - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) Batilleův 9 11 17 18 23
Dermocybe cinnamomea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) skořicová 9 11 17 23
Dermocybe crocea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) šafránová 9 23
Dermocybe malicoria - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) oranžovolupenná 23 24
Dermocybe phoenicea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) hnědočervená 16 18
Dermocybe sanguinea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) krvavá 9 23
Dermocybe semisanguinea - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) polokrvavá 9 10 11 17 18 23 25
Dermocybe uliginosa - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) bažinná 9 cf.
Diplomitoporus flavescens - outkovka žlutavá 23 25
Elaphomyces muricatus - jelenka pestrá 23
Entoloma cetratum - závojenka štítovitá 24 25
Exidia plana - černorosol bukový 23 24 25
Exidia truncata - černorosol uťatý 25
Exidia sp. indet. - černorosol 9
Exobasidium vaccinii - plíška brusinková 9
Fistulina hepatica - pstřeň dubový 9 11
Flammulina velutipes - penízovka sametonohá 11
Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný 9 11 16 17 18 23 24
Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý 10 16 17 18 24 25
Galerina marginata - čepičatka jehličnanová (= č. okrajová) 23
Galerina sp. indet. - čepičatka 24
Ganoderma lipsiense (= G. applanatum) - lesklokorka ploská 9 10 24 25
Gloeophyllum abietinum - trámovka jedlová 24
Gloeophyllum odoratum (= Osmoporus o.) - anýzovník vonný 9 16 23 24
Gloeophyllum sepiarium - trámovka plotní 23 25
Gloeoporus dichrous - slizopórka dvoubarvá 10
Gloeoporus taxicola - slizopórka borová 10
Gomphidius glutinosus - slizák mazlavý 18 25
Grifola frondosa - trsnatec lupenitý 9
Gymnopilus junonius - šupinovka nádherná 9
Gymnopilus penetrans (= G. hybridus) - šupinovka pařezová 10 11 16 23
Gymnopus confluens (= Collybia c.) - penízovka splývavá 24 25
Gymnopus dryophilus (= Collybia c.) - penízovka dubová 9 10 11
Gymnopus ocior (= Collybia o.) - penízovka srostlá 10 11 25
Gymnopus peronatus (= Collybia p.) - penízovka hřebílkatá 25
Hapalopilus rutilans - hlinák červenající 17 25
Hebeloma longicaudum - slzivka dlouhotřeňová 11
Hebeloma sp. indet. - slzivka 9 11 23 24
Helvella lacunosa - chřapáč jamkatý 24 25
Hericium coralloides - korálovec bukový 24
Hericium erinaceus - korálovec ježatý 24
Hericium flagellum - korálovec jedlový 24
Heterobasidion annosum s. l. - kořenovník vrstevnatý 9 10 11 16 18 23 24
Hirneola auricula-judae - ucho Jidášovo 11 18
Hohenbuehelia auriscalpium - hlívička stopkovitá 25
Hydnum repandum - lišák zprohýbaný 25
Hydnum rufescens - lišák ryšavý 23 25
Hygrocybe cf. miniata - voskovka krvavá 24
Hygrocybe virginea - voskovka panenská 24
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová 9 10 23
Hygrophorus agathosmus - šťavnatka vonná 23
Hygrophorus eburneus - šťavnatka slonovinová 25
Hygrophorus olivaceoalbus - štavnatka olivově bílá 24
Hygrophorus pustulatus - šťavnatka tečkovaná 17 23 24
Hymenochaete rubiginosa - kožovka rezavá 11 24
Hypholoma capnoides - třepenitka maková 16 17 18 23 24
Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá 9 10 11 16 17 23 25
Hypholoma marginatum - třepenitka roztroušená 23
Hypholoma sublateritium - třepenitka cihlová 9 10 11 24
Hypomyces chrysospermus (anamorfa) - nedohub zlatovýtrusý 11 17 18 23 25
Hypoxylon sp. indet. - dřevomor 24 25
Inocybe asterospora - vláknice hvězdovýtrusá 25
Inocybe cincinnata - vláknice plavohnědá 23
Inocybe geophylla - vláknice zemní 23 cf.
Inocybe sp. indet. - vláknice 24
Inonotus obliquus (anamorfa) - rezavec šikmý 25
Inonotus radiatus - rezavec lesknavý 9 17
Inonotus triqueter (= Onnia t.) - ďubkatec borový 10
Kuehneromyces mutabilis (= Pholiota m.) - opeňka měnlivá 25
Laccaria ametysthina - lakovka ametystová 9 10 11 18 23 24 25
Laccaria cf. laccata - lakovka laková 9 10 11 17 18 24 25
Lactarius albocarneus - ryzec bledoslizký 23
Lactarius blennius - ryzec zelený 9 10 23 24 25
Lactarius chrysorrhoeus - ryzec zlatomléčný 25
Lactarius decipiens - ryzec klamný 9
Lactarius deliciosus - ryzec pravý 25
Lactarius deterrimus - ryzec smrkový 17 23
Lactarius helvus - ryzec hnědý 9 18 23 25
Lactarius mitissimus - ryzec oranžový 9
Lactarius pallidus - ryzec bledý 25
Lactarius pubescens - ryzec pýřitý 25
Lactarius quietus - ryzec dubový 9 10 11 24
Lactarius rufus - ryzec ryšavý 16 18 23
Lactarius subdulcis - ryzec nasládlý 17 23 25
Lactarius tabidus (= L. theiogalus) - ryzec liškový 23
Lactarius turpis (= L. necator) - ryzec šeredný 10 18 23 25
Lactarius vellereus - ryzec plstnatý 9 10 11 16 17 18 23 24 25
Lactarius vietus - ryzec scvrklý 25
Lactarius volemus - ryzec syrovinka 24
Lactarius sect. Plinthogali - ryzec 25
Laetiporus sulphureus - sírovec žlutooranžový 11
Laxitextum bicolor - pevník dvoubarvý 24
Leccinum brunneogriseolum - kozák hnědošedý 25
Leccinum duriusculum - kozák topolový 9
Leccinum quercinum - křemenáč dubový 9 cf.
Leccinum scabrum - kozák březový 10
Leccinum variicolor - kozák barvoměnný 25
Lenzites gibbosa (= Trametes g.) - outkovka hrbatá 24
Leotia lubrica - patyčka rosolovitá 25
Lepista flaccida (= L. inversa) - strmělka přehrnutá 9 11 17 23 25
Lepista nebularis - strmělka mlženka 17 18 23 25
Lepista nuda - čirůvka fialová 24 25
Leucopaxillus gentianeus - běločechratka hořká 25
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná 9 11 16 23 24
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá 11 23 24 25
Lyophyllum connatum - líha srostlá 9 24
Lyophyllum decastes - líha nahloučená 25 cf.
Lyophyllum sp. indet. - líha 9
Macrolepiota sp. indet. - bedla 10
Macrotyphula fistulosa - kyj rourkovitý 17 24 25
Marasmius alliaceus - špička cibulová 23 24
Marasmius oreades - špička travní (š. obecná) 10 17
Marasmius scorodonius - špička česneková 10 23
Marasmius torquescens - špička kroutivá 25
Marasmius wynneae - špička Wynneové 25
Megacollybia platyphylla - penízovka širokolupenná 24
Melanoleuca sp. indet. - tmavobělka 10
Meripilus giganteus - vějířovec obrovský 11
Merulius tremellosus (= Phlebia t.) - dřevokaz rosolovitý 11 24
Micromphale perforans (= Marasmiellus p.) - špička provrtaná 23 24 25
Mycena epipterygia - helmovka slizká 10 18 23 24 25
Mycena fagetorum - helmovka buková 23 25
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá 9 10 11 16 23 24
Mycena galopus - helmovka mléčná 10 23 25
Mycena inclinata - helmovka leponohá (= h. nakloněná) 11
Mycena leucogala - helmovka bělomléčná 25
Mycena maculata - helmovka skvrnitá 11 cf. 24
Mycena polygramma - helmovka rýhonohá 23
Mycena pura - helmovka ředkvičková 11 25
Mycena rosea - helmovka růžová 9 11 25
Mycena rosella - helmovka narůžovělá 25
Mycena rubromarginata - helmovka červenobřitá 25
Mycena sanguinolenta - helmovka krvavá 25
Mycena viscosa - helmovka lepkavá 25
Mycena vitilis - helmovka měnlivá 9 24 25
Mycena zephirus - helmovka zefírová 10 23 24 25
Mycena sp. indet. - helmovka 9 24
Nectria cinnabarina (anamorfa Tubercularia vulgaris) - rážovka rumělková 24
Nectriopsis violacea - rážovka fialová 25
Otidea sp. indet. - ouško 23
Panellus mitis - pařezník jemný 23
Panellus stipticus - pařezník obecný 10 11 24 25
Panus conchatus - hlíva fialová 11
Parasola plicatilis - hnojník řasnatý 25
Paxillus involutus s. l. - čechratka podvinutá 9 11 16 17 18 23 24 25
Peziza micropus - řasnatka (kustřebka) krátkonohá 24 cf.
Phaeolus schweinitzii - hnědák Schweinitzův 9 10
Phallus impudicus - hadovka smrdutá 24
Phanerochaete sanguinea - kornatec krvavý 25
Phellinus ferruginosus - ohňovec rezavý 17 cf.
Phellinus igniarius - ohňovec obecný 10
Phellinus pini - ohňovec borový 23
Phellinus robustus - ohňovec statný 9 11
Phellodon connatus (= P. melaleucus) - lošáček tmavý 9 23
Pholiota adiposa - šupinovka slizká 24
Pholiota alnicola - šupinovka olšová 25
Pholiota cerifera (= P. aurivella) - šupinovka zlatozávojná 9
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová 24 25
Pholiota lubrica - šupinovka hnědočervená 17 cf.
Pholiota mixta - šupinovka bledookrová 25
Pholiota spumosa - šupinovka borová 11 18
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá 9 10 11 18 24
Piptoporus betulinus - březovník obecný 9 10 11 16 17 23 25
Pisolithus arhizus - měcháč písečný 10
Pleurotus dryinus - hlíva dubová 9 11 16 17 18 23
Pleurotus pulmonarius - hlíva plicní 9 25
Plicaturopsis crispa - měkkouš kadeřavý 11 16 23 24 25
Pluteus cervinus - štítovka jelení 9 10 11 24
Pluteus pouzarianus - štítovka Pouzarova 18
Pluteus sp. indet. - štítovka 10 16
Polyporus varius - choroš měnlivý 24
Porphyrellus porphyrosporus - hřib nachovýtrusý 24
Postia alni (= Oligoporus a., Tyromyces a.) - bělochoroš drobný 24
Postia caesia (= Oligoporus c., Tyromyces c.) - bělochoroš modravý 9 11 23
Postia fragilis (= Oligoporus f., Tyromyces f.) - bělochoroš křehký 10 24
Postia guttulata (= Oligoporus g., Tyromyces g.) - bělochoroš slzící 23 24
Postia ptychogaster (= Oligoporus p.; anamorfa) - bělochoroš pýchavkovitý 16 18
Postia stiptica (= Oligoporus s., Tyromyces s.) - bělochoroš hořký 9 17 23
Postia tephroleuca (= Oligoporus t., Tyromyces t.) - bělochoroš našedlý 24
Postia sp. indet. - bělochoroš 16
Psathyrella conopilus - křehutka kuželovitá 25
Psathyrella piluliformis (= P. hygrophila) - křehutka vodomilná 11 23
Psathyrella sp. indet. - křehutka 25
Pseudoboletus parasiticus (= Xerocomus p.) - hřib příživný 9 10 11 24
Pseudocraterellus sinuosus - stroček kadeřavý (liška kadeřavá) 9 25
Pseudohydnum gelatinosum - rosolozub huspenitý 11 18 23 24 25
Pycnoporus cinnabarinus - outkovka rumělková 9 11 25
Ramaria stricta - kuřátka přímá 17 24 25
Rhizopogon roseolus s. l. - kořenovec načervenalý 9 cf.
Rhodocollybia butyracea var. asema - penízovka kuželovitá 9 11 16 17 18 23 25
Rhodocollybia distorta - penízovka zkroucená 10 11
Rhodocollybia fodiens - penízovka nabodlá 10
Rhodocollybia maculata - penízovka skvrnitá 9 10 11 18 23 25
Rhytisma acerinum - svraštělka javorová 10 16 17 24
Rozites caperatus - sluka svraskalá 25
Russula aeruginea - holubinka trávozelená 25
Russula ametysthina - holubinka ametystová 25
Russula badia - holubinka brunátná 10 23
Russula caerulea (= R. amara) - holubinka hořká 10
Russula chloroides - holubinka akvamarínová 9
Russula cyanoxantha - holubinka namodralá 11 24
Russula decolorans - holubinka odbarvená 10 11
Russula emetica - holubinka vrhavka 9 10 11 23
Russula fellea - holubinka žlučová 9 18 23 24 25
Russula foetens - holubinka smrdutá 25
Russula fragilis - holubinka křehká 9 11 25
Russula grisea s. l. - holubinka doupňáková 11
Russula mairei - holubinka nádherná 10 cf. 23 24 25
Russula mustelina - holubinka kolčaví 16 17 18
Russula nigricans - holubinka černající 16 17 18 25
Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá 9 10 17 18 23 25
Russula paludosa - holubinka jahodová 9 10
Russula polychroma (= R. integra) - holubinka celokrajná 9 cf.
Russula queletii - holubinka Quéletova 23 24
Russula rhodopus - holubinka rudotřenná 23
Russula sanguinea - holubinka krvavá 10
Russula sardonia - holubinka jízlivá 10 11 25
Russula undulata (= R. atropurpurea) - holubinka černonachová 9 cf. 11
Russula virescens - holubinka nazelenalá 11
Schizophyllum commune - klanolístka obecná 9 11 24 25
Schizopora flavipora - pórnovitka drobnopórá 24 25
Scleroderma citrinum - pestřec obecný 9 10 11 17 18 23
Scleroderma verrucosum - pestřec bradavčitý 10
Serpula lacrymans - dřevomorka domácí 16
Setulipes androsaceus (= Marasmius a.) - špička žíněná 9 10 16 17 18 23
Skeletocutis carneogrisea - kostrovka šedavá 23
Sparassis crispa - kotrč kadeřavý 10 25
Spinellus sp. indet. - houbáš (ježohubka) 25
Stereum gausapatum - pevník dubový 24
Stereum hirsutum - pevník chlupatý 9 10 11 17 24 25
Stereum rugosum - pevník korkovitý 16 18
Stereum sanguinolentum - pevník krvavějící 23
Stereum subtomentosum - pevník plstnatý 9 24 25
Strobilomyces floccopus - šiškovec černý 16 17 18
Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková 9 24
Stropharia caerulea - límcovka modrá 24
Stropharia semiglobata - límcovka polokulovitá 17
Suillus bovinus - klouzek kravský 9 11 23 25
Suillus grevillei - klouzek sličný (= modřínový) 11 18 24
Suillus luteus - klouzek obecný 9 11 24
Suillus variegatus - klouzek (hřib) strakoš 9 23 24
Tapinella atrotomentosa - čechratka černohuňatá 9 10 16 18 23 24 25
Tapinella panuoides - čechratka sklepní 18
Thelephora terrestris - plesňák zemní 24
Trametes hirsuta - outkovka chlupatá 9 24 25
Trametes ochracea - outkovka pásovaná 9 11 17 cf.
Trametes versicolor - outkovka pestrá 9 10 11 24 25
Trechispora mollusca - pórnovitka sněhobílá 24
Tremella encephala - rosolovka průsvitná 9 23 24
Tremella foliacea - rosolovka listovitá 24 25
Tremella mesenterica - rosolovka mozkovitá 11
Trichaptum abietinum - bránovitec jedlový 9 24 25
Trichaptum fuscoviolaceum - bránovitec hnědofialový 10 11 23
Tricholoma album s. l. - čirůvka bílá 25
Tricholoma columbetta - čirůvka holubičí 25
Tricholoma equestre (= T. flavovirens) - čirůvka zelánka 9
Tricholoma fulvum - čirůvka žlutohnědá 9 16 23 25
Tricholoma imbricatum - čirůvka střechovitá 10 24
Tricholoma populinum - čirůvka topolová 9
Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová 18 23 24
Tricholoma sciodes - čirůvka buková 25
Tricholoma sulphureum - čirůvka sírožlutá 9 10 11 23 24 25
Tricholoma ustale - čirůvka osmahlá 23 24 25
Tricholoma vaccinum - čirůvka kravská 24
Tricholomopsis decora - šafránka ozdobná 9 23
Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá 9 10 11 17 18 25
Tylopilus felleus - podhřib žlučový (hřib žlučník) 16 17 18 23
Ustulina deusta - spálenka skořepatá 11 24
Xerocomus badius - suchohřib hnědý 9 10 11 16 17 18 23 24 25
Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý (babka) 11 16 17 18
Xerocomus ferrugineus - suchohřib osmahlý 23 24
Xerocomus pruinatus (= Boletellus p., X. fragilipes) - suchohřib sametový 9 18 23 24 25
Xerocomus subtomentosus - suchohřib plstnatý 10 16
Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá 9 24 25
Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá 24
Xylaria polymorpha - dřevnatka kyjovitá 24 25
 

Poslední změna na této stránce: 28. 10. 2009

Veškeré náměty a připomínky směrujte prosím na svata@sci.muni.cz

Titulní stránka mykologie na Ústavu botaniky a zoologie