Úvodní slovo děkana

14. 12. 2023 Tomáš Kašparovský

Foto: Irina Matusevič

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

sníh, který letos přispěchal o něco dříve než obvykle, prozrazuje, že konec roku se blíží. A tak mi dovolte, abychom se na chvíli zastavili, a než odtrhneme pomyslný poslední list z letošního kalendáře, připomněli si to hlavní, co rok 2023 přinesl.

Naši pozornost přitahovala, bohužel, pokračující válka na Ukrajině a především nejistota v oblasti cen a dodávek energií. Jsem upřímně rád, že to, co vypadalo na počátku hrozivě, se podařilo zvládnout. Velmi si vážím toho, jak si s touto situací poradila naše fakulta a každý z Vás. Je opravdu potěšující, že slova o udržitelnosti, šetrnosti a úsporách nejsou jen frází na papíře, ale jsou přirozenou součástí našich životů. A i když nás mohou ceny energií ještě potrápit, věřím, že vše opět zvládneme. S napětím můžeme sledovat také diskuse o státním rozpočtu a financích pro školství. Chtěl bych Vás ujistit, že jak s vedením Masarykovy univerzity, tak se zástupci ostatních vysokých škol děláme maximum, aby byla zachována jak kvalita výuky, tak aby byl zajištěn další rozvoj vědy a výzkumu našich přírodovědných oborů a matematiky.

V letošním roce jsme si připomněli několik významných výročí, například 100. narozeniny emeritního profesora Martina Černohorského. Oslavili jsme také 40 let od založení Centra RECETOX. Můžeme mít radost z řady skvělých počinů, jako jsou nový univerzitní astronomický dalekohled ve Ždánicích, nebo umístění našich vědkyň, vědců i oborů v prestižních žebříčcích. Naše fakulta je i díky Vašemu úsilí, nápadům a vytrvalosti respektovanou institucí v oblasti přírodních věd a matematiky. Účastníme se řady mezinárodních i národních projektů. Realizujeme či spolurealizujeme aktuálně 37 EU projektů Horizon 2020 / Horizon Europe, 87 grantů GAČR, 32 TAČR a 18 projektů operačních programů EU. Získali jsme prostředky pro koordinovaný projekt financovaný z evropského schématu LIFE. Zapojili jsme se do pěti začínajících projektů OP JAK Špičkový výzkum.

Z mnoha letošních významných úspěchů jsem měl, stejně jako Vy, upřímnou radost. Zejména proto, že nám dorůstá generace mladých vynikajících vědkyň a vědců i pedagogických pracovnic a pracovníků, kteří jsou úspěšní nejen v rámci České republiky, ale také v mezinárodním měřítku. To mě naplňuje optimismem. Nelze vyjmenovat všechny úspěchy, ale rád bych zmínil alespoň některé.

Biolog Peter Fabian obdržel jako první mladý vědec této fakulty velmi ceněný ERC Starting grant a grant DIOSCURI. Za své bádání byl odměněn náš absolvent Martin Toul prestižním oceněním Česká hlava 2023 pro vynikající studenty a absolventy a také Cenou MŠMT. GAČR podpořila v rámci programu Junior Star výzkum astrofyzika Michala Zajačeka. TAČR ocenil unikání projekt našich botaniků a zoologů. Spolupráce s našimi mikrobiology přinesla ocenění Česká hlavička gymnazistce, a věřím, že i naší budoucí studentce, Tereze Šustrové. Budeme provozovat vědecké operační středisko prvního českého vesmírného dalekohledu QUVIK a vědeckou část tohoto projektu povede tým našich astrofyziků pod vedením Norberta Wernera.

Rád bych také zmínil ocenění našich vynikajících pedagogů, díky jejichž práci vychováváme mladé přírodovědce, např. ocenění vedoucího Loschmidtových laboratoří, Jiřího Damborského, Českou učenou společností nebo úspěch matematičky Ivy Dřímalové. Ta obdržela Cenu rektora za excelentní pedagogickou činnost. Poprvé jsme také letos předali Cenu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity 13 osobnostem, zejména vynikajícím učitelkám a učitelům přírodních věd či matematiky na středních školách, absolventkám a absolventům fakulty a také spolupracujícím školám a institucím.

Rád bych Vám všem co nejupřímněji poděkoval za Vaši neocenitelnou práci, nejen za vědecké úspěchy, ale i trpělivost a vytrvalost, lidský přístup a laskavost. Díky tomu je naše fakulta příjemným prostředím ke studiu i k práci.

Přeji Vám klidné a pohodové vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel. Načerpejte nové síly, ať už v přírodě, u vánočních pohádek nebo talířů plných cukroví. Věřím, že Vás nový rok 2024 naplní radostí, zdravím, štěstím a splněním Vašich snů.

Váš

Tomáš Kašparovský
děkan Přírodovědecké fakulty MU

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.