Úvodní slovo děkana

24. 10. 2023 Tomáš Kašparovský

Foto: Helena Brunnerová

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

příjemné teplé počasí, které letos překvapivě vydrželo až do poloviny října, jistě potěšilo nejen vinaře, ale také všechny ostatní, kteří tyto dny využili například k různým akcím či setkáním.

Začátkem září se uskutečnil slavnostní seminář ke 100. narozeninám našeho emeritního profesora fyziky a rektora Slezské univerzity v Opavě Martina Černohorského, jehož osobnost a životní energie může být pro nás všechny velkou inspirací. A právě zajímavé osobnosti a inspirace jsou pro mě jakýmsi hlavním motivem letošního začátku akademického roku.

Na Zahradní slavnosti, kterou jsme tradičně zahájili akademický rok, jsme letos poprvé ocenili Cenou Přírodovědecké fakulty vynikající středoškolské učitele a významné absolventy, kteří se spolu s námi snaží vzdělávat studenty v oblasti přírodních věd a matematiky. Za dlouhodobou skvělou spolupráci pak byly oceněny také dvě střední školy a vybrané instituce. Velice si vážíme přínosu našich kolegů, absolventů a učitelů v oblasti přírodních věd, jsem proto rád, že jim můžeme za jejich práci poděkovat i tímto způsobem.

Osobností a inspirativních kolegyň či kolegů, ale i studujících je ovšem mnoho i na naší fakultě. Ať už jsou to špičkoví vědci a vědkyně, držitelé a držitelky prestižních grantů, učitelé a učitelky či nadšení popularizátoři svých oborů. Můžeme tak obdivovat úspěchy v oblasti vědy a výzkumu, stejně jako je úžasné vidět elán a trpělivost desítek našich kolegů i studentů a studentek, kteří se snaží zaujmout širokou veřejnost i potenciální studenty naší fakulty, například v rámci Festivalu vědy a techniky, Noci vědců nebo Open Day.

Ne všechna setkání, která nám život přináší, jsou ovšem jen příjemná. V září jsme se bohužel rozloučili s našimi vzácnými kolegy, prof. Šmardovou a prof. Příhodou. Jsou to však právě tyto chvíle, které nás dokáží přibrzdit v každodenním shonu a přimět k zamyšlení, co je v našich životech důležité a na čem záleží.

Rád bych využil této příležitosti, poděkoval Vám všem za každodenní a často nenápadnou práci a popřál Vám hodně sil a energie do dalších dnů.

Váš

Tomáš Kašparovský
Děkan Přírodovědecké fakulty MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.