Rigorózní řízení

Absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul ”magistr”, mohou vykonat v oblasti přírodních věd státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání se uděluje v oblasti přírodních věd akademický titul ”doktor přírodních věd” ve zkratce ”RNDr.” uváděné před jménem.

Rigorózní řízení se řídí Studijním a zkušebním řádem MU (článek 36 - 39) a směrnicí č. 1/2017 o rigorózním řízení.

Výše ​poplatků za rigorózní řízení je stanovena Opatřením děkana č. 7/2017 v souladu s § 46 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.​

Podávání přihlášek                        
Na adrese                                      
Rigorózní státní zkoušky               
Opravné rigorózní státní zkoušky 
Manipulační poplatek                    
Kontakt na studijní oddělení         

1. 9. 2023 do 30. 9. 2023
e-přihláška
od 1. 11. 2023 do 16. 2. 2024
od 3. 6. 2024 do 21. 6. 2024
6000 Kč
549 493 577, arychtar@sci.muni.cz

Spolu s průvodkou dodejte na studijní oddělení nejpozději v úředních hodinách do 30. 9. 2023:

 1. úředně ověřenou kopii magisterského diplomu (absolventi MU po 1. lednu 1998 nemusí kopie dokladů nechávat ověřovat), 
 2. přehled odborné činnosti uchazeče v oboru rigorózní zkoušky, seznam případných uveřejněných výsledků, nebo výsledků přijatých k uveřejnění (před podáním přihlášky uchazeč konzultuje s předsedou komise pro rigorózní zkoušku ve zvoleném programu), 
 3. rigorózní práce ve dvojím vyhotovení v pevné nebo jiné nerozebíratelné vazbě, 
 4. čestné prohlášení, že předkládaná rigorózní práce nebyla použita v jiném řízení o udělení akademického titulu.

Archiv závěrečné práce vyplní uchazeči až po podání přihlášky, jakmile studijní oddělení zavede přihlášku k rigoróznímu řízení do Informačního systému MU. Uchazeči z jiných fakult obdrží k tomuto účelu přístupové heslo.

Programy a komise pro rigorózní zkoušku

Antropologie

Předseda

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

 

Členové

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.

prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.

prof. PhDr. Josef Unger, CSc.

doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.             

                             

Externí členové

prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. - Metropolitní univerzita Praha

prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA - Stomatologická klinika dětí a dospělých, 1.lékařská fakulta UK                

doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D. - Archeologický ústav AV ČR, Praha

Mgr. Martin Novák, Ph.D. - Archeologický ústav AV ČR, Brno

RNDr. Michal Živný, Ph.D. - Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, OSU

Aplikovaná a environmentální geologie

Předsedové

prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. 

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

 

Členové

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Mgr. David Buriánek, Ph.D.

doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D.

doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.

doc. Ing. Jiří Faimon, Dr. 

doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Mgr. Josef Havíř, Dr.

doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.  

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.  

Mgr. Martin Knížek, Ph.D.

doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. 

Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.

Mgr. Adam Říčka, Ph.D.

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. 

doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. 

Mgr. Petr Špaček, Ph.D.

doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

 

Externí členové

RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69

RNDr. Juraj Franců, CSc., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

Mgr. Milan Geršl, Ph.D., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno 

Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

RNDr. Růžena Gregorová, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno

RNDr. Pavel Hanžl, Dr., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., Vlastivědné muzeum Jesenicka

RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno  

Mgr. Martin Hrdlička, Ph.D., Moravské naftové doly, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín

RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

RNDr. Jiří Málek, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, malek@irsm.cas.cz, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8

doc. RNDr. Pavel Müller, CSc., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

RNDr. Jiří Otava, CSc., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

Mgr. Jan Sedláček, Ph.D., PřF UP Olomouc

Mgr. Jan Vít, Dr., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

RNDr. Jan Zedník, Geofyzikální ústav AV ČR, jzd@ig.cas.cz, Boční II/1401 141 31 Praha 4

Aplikovaná geografie a geoinformatika

Předsedové

prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

 

Členové

Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

RNDr. Lukáš Herman, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

RNDr. Jiří Malý, Ph.D.

doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. 

RNDr. Robert Osman, Ph.D.

prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.

doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

 

Externí členové

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. - PřF UK Praha

doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. - Ústav geoniky AV ČR, Drobného 28, 613 00 Brno

doc. Ing. Jan Lacina, CSc. - Ústav geoniky AV ČR, Drobného 28, 613 00 Brno   

prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. - Univerzita obrany Brno

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - PřF UP Olomouc   

doc. Ing. Josef Weigel, CSc. - FAST VUT Brno

Aplikovaná matematika

Předsedové

prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

 

Členové

RNDr. Marie Budíková, Dr.

prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.

doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

Mgr. David Kraus, Ph.D.

Mgr. Andrea Kraus, M.Sc., Ph.D.

RNDr. Radim Navrátil, Ph.D.

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.

Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

 

Externí členové

doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - FSI VUT Brno

doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. - FSI VUT Brno

Biochemie

Předsedové

prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

 

Členové

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.

prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.

prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

doc. Ing. Martin Mandl, CSc. 

prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.

prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.

prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.

doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.

prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.

doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

 

Externí členové

doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D. - PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46

doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. - PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46

prof. RNDr. Rudiger Ettrich, Ph.D. - MBÚ AV ČR, v.v.i., Zámek 136, 373 33 Nové Hrady

prof. RNDr. Ivo Frébort, Ph.D. - PřF UP, Olomouc

prof. RNDr. Pavel Hobza, DrSc. - ÚFCH JH AV ČR, Praha

prof. Ing. Richard Hrabal, CSc. - VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6

doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D. - UPOL Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46

Mgr. Libor Krásný, Ph.D. - AV ČR Praha, Vídeňská 1083, 142 20

Mgr. Michal Kutý, Ph.D. - PřF JU, Branišovská 1760, 370 05, České Budějovice

doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. - MFF UK Praha, V Holešovičkách 2, 180 00

doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc. - BFÚ AV ČR v.v.i., Brno

doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. - PřF UP Olomouc

RNDr. Miroslav Machala, CSc. - Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno

doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. - Ústav chemie potravin a biotechnol., VUT Brno

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. - UPOL Olomouc

doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. - OU Ostrava

doc. RNDr. Tomáš Ruml, CSc. - VŠCHT Technická 5, 166 28 Praha 6

doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. - VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6

doc. Mgr. David Staněk, Ph.D. - Ústav molekulární genetiky AV ČR Praha

Mgr. Kvido Stříšovský, Ph.D. - AV ČR Praha, Flemingovo nám. 2, 166 28

prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D. - VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6

doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D. - Centrum strukturní biologie – Středoevropský technolog. institut

prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. - BFÚ AV ČR, v.v.i., Brno

doc. Ing. Josef Zehnálek, CSc. - MENDELU Brno

Biologie člověka

Předsedkyně

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

 

Členové

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

 

Externí členové

doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. - Fakulta sportovních studií MU

doc. PhDr. Zdena Nerudová, Ph.D. - Moravské zemské muzeum

Botanika

Předsedové

doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.

prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

 

Členové

doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.

Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.

Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D.

prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.

doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

 

Externí členové

prof. RNDr. Karel Prach, CSc. - PřF Jihočeské univerzity, České Budějovice

RNDr. Karel Sutorý, CSc. - Moravské zemské muzeum, botanické oddělení, Brno

Experimentální biologie rostlin

Předsedové

prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.

doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

 

Členové

RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

prof. RNDr. Jan Gloser, CSc.

doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.

 

Externí členové

Ing. RNDr. Marek Klemš, Ph.D. – Agronomická fakulta MENDELU

prof. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. – Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Experimentální biologie živočichů a imunologie

Předsedové

prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

 

Členové

MVDr. Martin Anger, CSc. - LF MU

prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

RNDr. Milan Číž, Ph.D.

doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.

doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.

doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.

Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.

Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

Mgr. Karel Souček, Ph.D.

doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D.

doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

 

Externí členové

doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. - Lékařská fakulta UP Olomouc

doc. Ing. Zdenka Capáková, Ph.D. – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Mgr. Tomáš Doležal, Ph.D. - PřF JU České Budějovice

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc., Ph.D. - UP Olomouc

MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. - VÚVEL Brno

prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. - VFU Brno

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. - Masarykův onkologický ústav Brno

doc. Ing. Petr Humpolíček - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. - BFÚ AV ČR Brno

prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. - PřF JU České Budějovice

Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D. - VÚVEL Brno

RNDr. Miroslav Machala, CSc. - VÚVEL Brno

prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - VFU Brno

MVDr. Ján Matiašovic, Ph.D. - VÚVEL Brno

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D. - VFU Brno

prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. - Mendelu Brno

doc. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc. - VÚVEL Brno

Fyzická geografie

Předsedové

prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

 

Členové

Mgr. Karel Brabec, Ph.D.

prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.

Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.

RNDr. Martin Culek, Ph.D.  

RNDr. Jan Divíšek, Ph.D.

prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

Mgr. Lukáš Dolák, Ph.D.

RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Mgr. Filip Hrbáček, Ph.D.

doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.

Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D.

doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.

Mgr. Ladislava Řezníčková, Ph.D.

 

Externí členové

doc. RNDr. Michal Bíl, Ph.D. (Centrum dopravního výzkumu, Olomouc)

Mgr. Marek Havlíček, Ph.D. (Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Brno)

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. (PřF OU, Ostrava)

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (PřF UK, Praha)

doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, Brno)

doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, Brno)

doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. (PřF UK, Praha)

doc. Ing. arch. Jiří Löw, CSc. (Löw & spol., Brno)

doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D. (PedF ZČU, Plzeň)

prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. (PřF OU, Ostrava)

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (PřF UJEP, Ústí nad Labem)

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (PřF UP, Olomouc)

doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. (PřF UHK, Hradec Králové)

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Praha)

Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D. (Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, Brno)

Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. (Ústav pro výzkum globální změny AV ČR, Brno)

Fyzika

Předsedové

prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.

prof. Mgr Jiří Krtička, Ph.D.

prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. - LF MU

prof. Rikard von Unge, Ph.D.

 

Členové

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.

doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

prof. RNDr. Václav Holý, CSc.

prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.

prof. Dr. Jiří Kozelka, Ph.D.

prof. Mgr Jiří Krtička, Ph.D.

Mgr. Karel Kubíček, Ph.D.

prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.

doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D.

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

doc. RNDr. Jozef Ráheľ, Ph.D.

prof. RNDr. David Trunec, CSc.

prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

prof. Rikard von Unge, Ph.D.

doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.

prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

  

Externí členové

prof. RNDr. Petr Dub, CSc. - ÚFI FSI VUT, Brno

doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. - ÚTF MFF UK, Praha

prof. RNDr. Jan Nauš, CSc. - PřF UP Olomouc

prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. - FSI VUT, Brno

doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc. - ZSF JČU České Budějovice

prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. - MFF UK, Praha

RNDr. Ilja Turek, DrSc. - ÚFM AV ČR v.v.i., Brno

Geografická kartografie a geoinformatika

Předsedové

prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

doc. Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Členové

prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

RNDr. Lukáš Herman, Ph.D.

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

doc. Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Mgr. Karel Staněk, Ph.D.

 

Externí členové

RNDr. Ladislav Plánka, CSc. - FAST VUT Brno

prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. - Univerzita obrany Brno

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - PřF UP Olomouc   

doc. Ing. Josef Weigel, CSc. - FAST VUT Brno

Geologie

Předsedové

doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.

doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. 

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

 

Členové

prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.

Mgr. David Buriánek, Ph.D.

doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D.

doc. RNDr. Nela Doláková, CSc.

doc. Ing. Jiří Faimon, Dr. 

doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Mgr. Josef Havíř, Dr.

doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.  

doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.

prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc.  

Mgr. Martin Knížek, Ph.D.

doc. RNDr. Jana Kotková, CSc. 

Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.

prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.

Mgr. Adam Říčka, Ph.D.

doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. 

doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. 

Mgr. Petr Špaček, Ph.D.

doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

 

 

 

Externí členové

RNDr. Miroslav Bubík, CSc., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69

RNDr. Juraj Franců, CSc., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

Mgr. Milan Geršl, Ph.D., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno 

Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

RNDr. Růžena Gregorová, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno

Mgr. Martin Hanáček, Ph.D., Vlastivědné muzeum Jesenicka

RNDr. Pavel Hanžl, Dr., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D., Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno  

Mgr. Martin Hrdlička, Ph.D., Moravské naftové doly, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín

RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

RNDr. Jiří Málek, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR, malek@irsm.cas.cz, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8

doc. RNDr. Pavel Müller, CSc., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

RNDr. Jiří Otava, CSc., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

Mgr. Jan Sedláček, Ph.D., PřF UP Olomouc

Mgr. Jan Vít, Dr., Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 69 Brno

RNDr. Jan Zedník, Geofyzikální ústav AV ČR, jzd@ig.cas.cz, Boční II/1401 141 31 Praha 4

Chemie

Předsedové

doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

 

Členové

doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.

RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.

prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D.

doc. RNDr. Ctibor Mazal, CSc.

doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D.

prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.

doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.

prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

 

Externí členové

RNDr. Petr Beňovský, Ph.D. - Synthon, Blansko

doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc

prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. - Vysoké učení technické, Brno

RNDr. Jiří Čermák, CSc. - Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno

doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. - Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D. - Univerzita Karlova, Praha

Mgr. Martin Friak, Ph.D. - Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno

prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. - Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc

doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. - Univerzita Karlova, Praha

prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. - Ústav fyzikálního inženýrství, Fakulta strojní VUT, Brno

prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. - Univerzita Palackého, Olomouc

prof. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D. - Biofyzikální ústav AV ČR, Brno

RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc. - Ústav analytické chemie AV ČR, Brno

prof. RNDr. Richard Pastorek, CSc. - Univerzita Palackého, Olomouc

doc. RNDr. Jiří Pazourek, CSc. - Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno

doc. RNDr. Michal Roth, CSc. - Ústav analytické chemie AV ČR, Brno

doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc. - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

Mgr. Ota Samek, Dr. - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Brno

prof. Mgr. Ivana Kutá-Smatanová, Ph.D. - Mikrobiologický ústav AV ČR, Nové Hrady

doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc

doc. Mgr. Michal Straka, Ph.D. - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. - Vysoké učení technické, Brno

doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. - Ústav analytické chemie AV ČR, Brno

prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. - Univerzita Karlova, Praha

prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. - Univerzita Palackého, Olomouc

doc. Mgr. Robert Vícha, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Mgr. Ivona Voráčová, Ph.D. - Ústav analytické chemie AV ČR, Brno

Mgr. Miroslav Zabadal, Ph.D. - Synthon, Blansko

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Předsedové

Mgr. Bc. Radka Kopecká, Ph.D.

 

Členové

Mgr. Monika Hadová, DiS.

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Mgr. Ing. Radka Kopecká, Ph.D.

Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.

doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat.

doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.

Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D.

 

Externí členové

doc. Dr. Ing Michal Ďurovič - Ústav chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Mgr. Pavel Holman - Technické muzeum v Brně

Zdenka Kuželová - akad. mal. - soukromá restaurátorka

Mgr. Dana Modráčková - restaurátorka papíru

RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. - dříve Polymer Institute Brno

Ing. Alena Selucká - Metodické centrum konzervace, Technické muzeum v Brně

Ing. Jaromír Tulka, CSc. - podnikatel

Matematická biologie a biomedicína

Předsedové

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

 

Členové

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.

 

Externí členové

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D. - Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni

doc. MUDr. Marian Hajdúch, Ph.D. - LF UP a FN Olomouc

doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. - Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně

Mgr. Tomáš Kulhánek, Ph.D. - Scientific Computing Department, STFC Daresbury Laboratory, United Kingdom

RNDr. Eugen Kvašňák, Ph.D. - Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

doc. Mgr. Natálie Martínková, Ph.D. - ÚBO AV ČR, v.v.i., Brno

doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D. - FI MU

prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. - Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně

doc. RNDr. Mgr. Zdeněk Valenta, Ph.D. - odd. medicínské informatiky a biostatistiky, Ústav informatiky AV ČR Praha

Matematika

Předsedové

Mgr. Michal Bulant, Ph.D.

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.

prof. RNDr. Josef Janyška, CSc.

doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D.

doc. Lukáš Vokřínek, Ph.D.

 

Členové

prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.

Mgr. Michal Bulant, Ph.D.

John Denis Bourke, Ph.D.

doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D.

prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.

prof. RNDr. Josef Janyška, CSc.

doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.

prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.

doc. Ilya Kossovskiy, Ph.D.

Mgr. David Kruml, Ph.D.

prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

doc. Mgr. Michal Kunc, Ph.D.

Mag. Katharina Neusser, Ph.D.

dr. Phuoc Tai Nguyen, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.

RNDr. Roman Plch, Ph.D.

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.

prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.

doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D.

doc. Lukáš Vokřínek, Ph.D.

doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

 

Externí členové

prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. - FSI VUT Brno

prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. - FSI VUT Brno

prof. Aleš Černý, Ph.D. - Cass Business School, City University London

RNDr. Beáta Stehlíková, Ph.D. - MFFI UK Bratislava

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. - FSI VUT Brno

doc. RNDr. Jiří Vanžura, CSc. - MÚ AV pobočka Brno

doc. RNDr. Alexander Lomtatidze, DrSc. - FSI VUT Brno

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. - FP VUT Brno

doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. - FEKT VUT Brno

prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. - FSI VUT Brno

prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. - FAST VUT Brno

doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D. - LDF MENDELU

RNDr. Pavel Popela, Ph.D. - FSI VUT Brno

doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. - FSI VUT Brno

RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. - FI MU

doc. Ing. Jan Staudek, CSc. - FI MU

doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - FSI VUT Brno

doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. - FSI VUT Brno.

doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. - FSI VUT Brno

doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc. - FSI VUT Brno

RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc. - KM MENDELU

prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. - FEKT VUT Brno

Mikrobiologie

Předsedkyně

doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

 

Členové

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.

doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

doc. RNDr. Alena Španová, CSc.  

doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.

 

Externí členové

MVDr. Pavel Alexa, CSc. - Podemlýn 79/1, 664 31 Lelekovice

doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. - Mikrobiologický ústav FN a sv.Anny, Brno

RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. - ÚBO AV ČR v.v.i., Valtice

doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. - MBÚ FN USA, Pekařská 53, 656 91 Brno

doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D. - UTB Zlín

doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc. - Lékařská fakulta MU Brno  

Molekulární biologie a genetika

Předsedové

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

 

Členové

doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.

prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

 

Externí členové

prof. RNDr. et MVDr. Petr Hořín, CSc. - FVU, Brno, Fakulta veterinárního lékařství

prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v.v.i.

prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. - Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. - Biofyzikální ústav AV ČR v.v.i., Brno

Ochrana přírody

Předsedové

doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. 

 

Členové

doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.

Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.

Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.

prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.

Mgr. Barbora Hutňan Chattová, Ph.D.

prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.

doc. Jeffrey Clark Nekola, Ph.D.

RNDr. Petr Pařil, Ph.D.

prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.

Mgr. Jan Roleček, Ph.D.

doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. 

Mgr. Jan Sychra, Ph.D.

doc. RNDr. Jakub Těšitel, Ph.D.

doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA

 

Externí členové

JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D. - Krajský úřad Jihomoravského kraje

Sociální geografie a regionální rozvoj

Předsedové

doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

 

Členové

RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

RNDr. Mgr. Pavel Doboš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

RNDr. Jiří Malý, Ph.D.

Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. 

RNDr. Robert Osman, Ph.D.

Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.

doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

 

Externí členové

doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. - PřF UK Praha

doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. - PřF UK Praha

doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D. - FE ZČU Plzeň

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. - PřF UP Olomouc

RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D. - Ústav geoniky AV ČR, Brno

RNDr. Pavel Grégr, Ph.D. - Regionální rozvojová agentura Jihomoravského kraje, Brno

doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D. - PřF UP Olomouc

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. - PřF UK Praha

doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - PřF UK Praha

RNDr. Jaroslav Maryáš, CSc. - VŠRR

doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. - PřF UK Praha

doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. - PřF OU Ostrava

prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. - PřF OU Ostrava

prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. - PřF UK Praha

doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. - PřF UP Olomouc

doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. - PřF UP Olomouc

doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. - AF MENDELU v Brně

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. - PdF JČU Č. Budějovice

Učitelství fyziky pro střední školy

Předsedkyně

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

 

Členové

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc.

prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.

prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

 

Externí členové

doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. - MFF UK, Praha

prof. RNDr. Petr Dub, CSc. -  FSI VUT

doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. -  MFF UK, Praha

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Předsedové

prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

RNDr. Vladimír Herber, CSc. 

doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

 

Členové

Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D.

RNDr. Petr Daněk, Ph.D.

prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.

doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

RNDr. Vladimír Herber, CSc.

doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. 

doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

 

 

 

Externí členové

doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - PřF UK Praha

Mgr. Gabriela Petříková, Ph.D. - GyBy Brno

doc. Irena Smolová, Ph.D. - PřF UP Olomouc

RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D. - TU Liberec

prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - PřF UP Olomouc

Učitelství chemie pro střední školy

Předsedové

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

 

Členové

doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

Mgr. Jaromír Literák, Ph.D.

doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D.

doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.

 

Externí členové

Mgr. Jana Prášilová, Ph.D., - Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc

doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci

RNDr. Jaroslav Honza, CSc. - Gymnázium Bučovice

prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. - Univerzita Palackého, Olomouc

RNDr. Václav Kubát, Ph.D. - Gymnázium Tišnov

Mgr. Michal Kuňák, Ph.D. - Gymnázium Brno, Terezy Novákové 2

Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. - ZŠ Veverské Knínice

Učitelství matematiky pro střední školy

Předsedové

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.

prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

 

Členové

Mgr. Michal Bulant, Ph.D.

RNDr. Marie Budíková, Dr.

doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.

doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.

prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.

prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

RNDr. Roman Plch, Ph.D.

doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.

RNDr. Jan Vondra, Ph.D.

 

Externí členové

prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. - FSI VUT Brno

RNDr. Jiří Herman, Ph.D. - Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše

prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. - Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity

RNDr. Gabriela Vosmanská, CSc. - KM MENDELU

Zoologie

Předsedové

prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. - vertebratologie

prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. - terestričtí bezobratlí

doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. - hydrobiologie

prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D. - parazitologie

doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. - vertebratologie

 

Členové

doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D.

Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D.

prof. Mgr. et Mgr. Josef Bryja. Ph.D.

prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc.

doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc.

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

RNDr. Petr Pařil, Ph.D.

prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.

doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. 

prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, Ph.D.

 

Externí členové

doc. Ing. Marcel Honza, Dr. - ÚBO AV ČR v.v.i., Brno

Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. - ÚBO AV ČR v.v.i., Brno

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. - VFU Brno

prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. - VFU, Brno

doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA - ÚBO AV ČR v.v.i., Brno

Životní prostředí a zdraví

Předseda

prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

 

Členové

prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

doc. RNDr. Zdeněk Šimek, CSc.

doc. Ing. Branislav Vrana, Ph.D.

 

Externí členové

doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta

Mgr. Jan Sýkora Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Programy a předměty rigorózní zkoušky

Antropologie

 • Antropologie

Aplikovaná a environmentální geologie

Povinný

 • Principy geologie

Volitelné / nutno vybrat celkem tři předměty z následující nabídky, minimálně dva aplikované

TEORETICKÉ PŘEDMĚTY

 • Geochemie
 • Geofyzika
 • Historická a stratigrafická geologie
 • Kvartérní geologie a karsologie
 • Magmatická a metamorfní petrologie
 • Mineralogie
 • Paleontologie
 • Regionální geologie
 • Sedimentární geologie
 • Tektonika

APLIKOVANÉ PŘEDMĚTY

 • Environmentální geologie
 • Hydrogeologie
 • Mechanika zemin a zakládání staveb
 • Ložisková geologie

Aplikovaná geografie a geoinformatika

Povinný předmět

 • Aplikace v geografii a geoinformatice

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

 • Aplikace ve fyzické geografii
 • Aplikace v sociální geografii a regionálním rozvoji
 • Aplikace v kartografii a dálkovém průzkumu Země

Aplikovaná matematika

Uchazeč vybírá jeden z předmětů širšího základu a jeden předmět dle zaměření.


A. Předměty širšího základu

 • Pravděpodobnost, statistika a analýza dat

B. Předměty zaměření

 • Teorie pravděpodobnosti
 • Statistická inference
 • Lineární regresní modely
 • Vyhlazovací techniky
 • Výpočetní statistika
 • Analýza přežití
 • Mnohorozměrné statistické metody
 • Náhodné procesy
 • Analýza funkcionálních dat
 • Neparametrické statisické metody
 • Bayesovské metody
 • Ekonometrie

A. Předměty širšího základu

 • Aplikovaná matematika

B. Předměty zaměření

 • Numerické metody
 • Numerické modelování
 • Matematické modelování
 • Dynamické systémy

Biochemie

Povinné

 • Biochemie

Dva předměty volitelné ze čtyř možných

 • Analytická chemie
 • Organická chemie
 • Fyzikální chemie
 • Molekulární biologie

Biologie člověka

 • Biologická antropologie
 • Antropogenetika

Botanika

 • Fylogeneze a diverzita rostlin
 • Obecná geobotanika a ekologie

Experimentální biologie rostlin

 • Cytologie a anatomie rostlin
 • Fyziologie rostlin
 • Fyziologická ekologie rostlin

Experimentální biologie živočichů a imunologie

 • Fyziologie
 • Imunologie
 • Vývojová biologie

Fyzická geografie

Povinný

 • Obecné otázky fyzické geografie

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru

 • Geomorfologie
 • Klimatologie
 • Hydrologie
 • Pedogeografie
 • Biogeografie
 • Krajinná ekologie
 • Environmentální geografie
 • Polární geovědy

Fyzika

Předměty dle zaměření

 • Teoretická fyzika
 • Astrofyzika
 • Fyzika plazmatu
 • Fyzika kondenzovaných látek
 • Biofyzika

Geografická kartografie a geoinformatika

Povinný

 • Obecné otázky z kartografie, geoinformatiky a DPZ

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru:

 • Aktuální metodologické postupy a současné trendy v kartografii
 • Aktuální metodologické postupy a současné trendy v geoinformatice
 • Aktuální metodologické postupy a současné trendy v DPZ

Geologie

Povinné

 • Principy geologie

Volitelné / nutno vybrat celkem tři předměty z následující nabídky, minimálně dva teoretické

TEORETICKÉ PŘEDMĚTY

 • Geochemie
 • Geofyzika
 • Historická a stratigrafická geologie
 • Kvartérní geologie a karsologie
 • Magmatická a metamorfní petrologie
 • Mineralogie
 • Paleontologie
 • Regionální geologie
 • Sedimentární geologie
 • Tektonika

APLIKOVANÉ PŘEDMĚTY

 • Environmentální geologie
 • Hydrogeologie
 • Mechanika zemin a zakládání staveb
 • Ložisková geologie

Chemie

Povinný předmět

 • Metody chemického výzkumu

Dva volitelné předměty z výběru (dle zaměření rigorózní práce)

Zaměření analytická chemie

 • Spektroskopické metody
 • Analytické instrumentální metody (separační metody, elektroanalytické metody)

Zaměření anorganická chemie

 • Systematická anorganická chemie
 • Koordinační a organometalická chemie

Zaměření biofyzikální chemie

 • Teoretické metody biofyzikální chemie
 • Experimentální metody biofyzikální chemie

Zaměření fyzikální chemie

 • Statistická termodynamika a termodynamika nerovnovážných procesů
 • Kinetika chemických procesů

Zaměření materiálová chemie

 • Metody studia struktury a vlastností materiálů
 • Příprava a vlastnosti materiálů

Zaměření organická chemie

 • Struktura a reaktivita organických molekul a mechanismy jejich reakcí
 • Organická syntéza

Zaměření strukturní chemie

 • Teoretické metody strukturní chemie
 • Experimentální metody strukturní chemie

Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování

Povinné předměty

 • Chemie a metodiky konzervování-restaurování předmětů z org.materiálů (textil, dřevo, kůže, papír)
 • Chemie a metodiky konzervování-restaurování předmětů z anorg. materiálů (kovy, kámen, keramika, porcelán, sklo)
 • Vybrané analytické metody pro oblast konzervování-restaurování

Volitelné předměty (vybrat jeden z nabídky)

 • Polymery a plasty v konzervátorsko-restaurátorské praxi
 • Chemie (volitelně anorganická, organická, fyzikální, analytická, užitá)
 • Základy z muzeologie a dějin umění

Matematika

Uchazeč vybírá jeden z předmětů širšího základu a jeden dle zaměření

A. Předměty širšího základu

 • Teorie množin
 • Klasická algebra
 • Matematická logika

B. Předměty zaměření

 • Teorie čísel
 • Teorie kategorií
 • Teorie pologrup
 • Univerzální algebra
 • Uspořádané množiny a uspořádané algebraické struktury

A. Předměty širšího základu

 • Základy teorie okruhů a těles
 • Obyčejné diferenciální rovnice

B. Předměty zaměření

 • Diferenciální geometrie křivek a ploch v trojrozměrném Euklidovském prostoru
 • Diferencovatelné variety, základy Riemannovy geometrie
 • Algebraická topologie

A. Předměty širšího základu

 • Funkcionální analýza

B. Předměty zaměření

 • Obyčejné diferenciální rovnice
 • Analýza v komplexním oboru
 • Variační počet

A. Předměty širšího základu

 • Teoretická informatika: algoritmy, modely počítačů, automaty a jazyky
 • Matmatická logika

B. Předměty zaměření

 • Operační systémy a počítačové sítě
 • Funkcionální analýza
 • Numerické metody

Mikrobiologie

 • Obecná biologie
 • Mikrobiologie
 • Molekulární a buněčná biologie

Molekulární biologie a genetika

 • Molekulární biologie
 • Genetika

Ochrana přírody

 • Ohrožení a ochrana rostlinných a živočišných druhů
 • Ekologie
 • Metody biologického monitoringu a managementu biotopů
 • Právo a státní správa v ochraně přírody

Sociální geografie a regionální rozvoj

Povinný

 • Sociální geografie a regionální rozvoj

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru

 • Regionální rozvoj a veřejná správa
 • Aplikovaná sociální a regionální geografie
 • Čas a prostor v sociální geografii
 • Demografické a sídelní struktury
 • Geografie produkce a spotřeby
 • Venkov, periférie, pohraničí

Učitelství fyziky pro střední školy

 • Klasická mechanika soustav hmotných bodů a kontinua
 • Relativita a astrofyzika
 • Elektřina, magnetismus, elektrodynamika, optika
 • Termodynamika a statistická fyzika
 • Kvantová fyzika
 • Historie fyziky
 • Experimentální fyzika (v případě experimentální rigorózní práce)
 • Elementarizované postupy ve fyzice (v případě rigorózní práce zaměřené do oblasti fyzikálního vzdělávání)

Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Povinný

 • Geografické a kartografické vzdělávání

Povinně-volitelný - jeden předmět vztahující se k tématu rigorózní práce z následujícího výběru

 • Fyzická geografie ve vzdělávání
 • Humánní geografie ve vzdělávání
 • Regionální geografie ve vzdělávání
 • Kartografie a geoinformační technologie ve vzdělávání

Učitelství chemie pro střední školy

Povinný předmět

 • Didaktika chemie

Jeden volitelný předmět z výběru (dle zaměření rigorózní práce)

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Biochemie
 • Fyzikální chemie
 • Obecná chemie
 • Organická chemie
 • Repetitorium chemie (přehled z obecné, fyzikální, anorganické, organické, analytické chemie a biochemie)

Učitelství matematiky pro střední školy

Povinný

 • Historie matematiky

Jeden z následujících předmětů (dle vlastní volby)

 • Matematická analýza
 • Algebra
 • Geometrie
 • Numerické metody
 • Teorie množin
 • Teorie čísel
 • Pravděpodobnost a statistika
 • Kombinatorika a teorie grafů

Zoologie

 • Fylogeneze a diverzita živočichů
 • Evoluce a chování živočichů
 • Ekologie živočichů, jejich populací a společenstev

Životní prostředí a zdraví

 • Toxikologie, ekotoxikologie, hodnocení ekologických a zdravotních rizik

 • Environmentální chemie a analýza

 • Environmentální problémy a jejich dopad na člověka

Pokyny a šablony pro rigorózní práce

Opatřením děkana 3/2019 jsou předepsány povinné části, které mají být součástí bakalářských, diplomových a rigorózních prací na PřF MU. K vypracování těchto prací je možné použít šablony, které jsou dostupné v různých formátech ke stažení níže.

Rigorózní práce v cizím jazyce

Rigorózní práci lze odevzdat v českém nebo anglickém jazyce, v jiném jazyce pouze na základě písemného doporučení předsedy komise daného programu a schválené děkanem.

Žádost je potřeba zaslat e-mailem na: studijni@sci.muni.cz. Povinné části závěrečných prací v cizím jazyce se řídí Opatřením děkana 3/2019.

Rigorózní práce v angličtině:

 • Název RP a popis na deskách: ČJ
 • Poděkování: ČJ
 • Prohlášení: ČJ
 • Bibliografický záznam: ČJ + AJ
 • Abstrakt: ČJ + AJ

Rigorózní práce ve slovenštině:

 • Název RP a popis na deskách: ČJ
 • Poděkování: ČJ
 • Prohlášení: ČJ
 • Bibliografický záznam: ČJ + SJ + AJ v tomto pořadí
 • Abstrakt: ČJ + SJ + AJ v tomto pořadí

Skrytí závěrečné práce

Žádost o skrytí části rigorózní práce podává uchazeč přes Informační systém. Požádat o skrytí části práce lze pouze za výjimečných okolností dle čl. 40 SZŘ.

Uchazeč v žádosti uvede, které části (kapitoly) mají být skryty a jaké jsou důvody pro jejich skrytí. Nepublikovaná data nejsou dostatečným důvodem pro skrytí. Skrytí je dle zákona možné pouze po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Uveďte nezbytnou dobu pro odložení zveřejnění části rigorózní práce, ne však déle než na dobu 3 let.

Pro sdělení postupu při podávání žádosti o částečné skrytí práce kontaktujte studijní oddělení: studijni@sci.muni.cz

Šablony

Šablony a návod k jejich používání najdete zde.

Kontakty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.