Fyzika – nanotechnologie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program Fyzika – nanotechnologie vás seznámí s nejnovějšími trendy v oblasti současných nanotechnologií z perspektivy fyzikálních jevů uplatněných v praxi.

Studium fyziky vám představí základní zákonitosti přírodních jevů. Nanotechnologie se věnují jevům vycházejícím ze struktury látek na atomové a molekulární úrovni. Vlastnosti materiálů strukturovaných na rozměrech jednotek až stovek nanometrů se přitom výrazně liší od naší běžné lidské zkušenosti.

V čem spočívá význam a perspektivnost studia nanotechnologií? Nanotechnologie jsou prioritou vědní politiky České republiky a Evropské unie, jelikož významně zasahují do téměř všech průmyslových odvětví a umožnují přípravu nových pokročilých materiálů s jedinečnými užitnými vlastnostmi.

Nanotechnologie staví na poznatcích množství vědních disciplín – chemie, fyziky, biologie, medicíny i mikroelektroniky. Studium fyziky se však z pohledu osvojení si klíčových výrobních, diagnostických a funkčních principů jeví jako nejvýhodnější start na cestě k získání co nejuniverzálnějších kompetencí.

Při studiu vás primárně povedeme k dostatečně hlubokému vhledu do základů fyziky a poté k tomu, abyste získané znalosti a dovednosti využili v praktických aplikacích. Například ve vědeckovýzkumných projektech nebo ve spolupráci s firmami.

V rámci studia dostanete možnost prakticky se seznámit s nejmodernějšími experimentálními technikami pro výrobu a charakterizaci nanostruktur. Představíme vám nanotechnologie, které jsou v současné době využívány v praxi a vyvíjeny pro potřeby firem.

Jako absolventi programu získáte také poznatky z elektroniky a vytváření polovodičových struktur a nanostruktur, analýzy povrchů, plazmových a nanotechnologických úprav materiálů, depozičních technik a měřící techniky. Dále získáte přehled a praktické zkušenosti v oblasti použití diagnostických a analytických metod pro přípravu a diagnostiku nanovrstev a nanostruktur.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímají vás nové progresivní technologie, a chcete se účastnit jejich prosazování v praxi?
  • Toužíte pochopit, jak věci skutečně fungují, abyste mohli sami objevovat jejich nová uplatnění?
  • Považujete práci v laboratoři za smysluplnou a potřebnou činnost?
  • Chcete být žádaným odborníkem ve svém oboru?

Pokud jste na otázky odpověděli ano a není vám fyzika zcela cizí, budeme se na vás těšit.

„Obří možnosti mikroskopického světa“

Praxe

Během studia budete na denní bázi řešit aktuální témata v oblasti nanotechnologií, a to teoreticky i experimentálně. Tato témata jsou přímo provázána se současnými potřebami českých i zahraničních firem.

Můžete se zapojit i do řešení vědeckých a výzkumných projektů a spolupracovat tak s předními high-tech firmami. Budete pracovat na nejmodernějších analytických přístrojích a zařízeních pro vytváření nanovrstev a nanostruktur.

V rámci volitelných předmětů pak můžete absolvovat odbornou praxi ve firmě.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent budete mít vedle teoretických znalostí a praktických poznatků v oboru nanotechnologie také multidisciplinární znalosti z oborů fyziky, matematiky a chemie.

Tento typ vzdělání vám umožní dobře se uplatní v pozicích, které zajistí rychlý transfer nanotechnologií do praxe a jejich bezproblémové využívání.

Absolventi tohoto programu jsou velmi žádaní. Díky své schopnosti analytického uvažování, širokému přehledu v oboru a schopnosti prakticky řešit fyzikální problémy můžete najít uplatnění nejen v akademické a vědecké sféře, ale také ve světových technologických firmách působících v České republice i v zahraničí. Jsou jimi například Thermo Fisher Scientific, Tescan, Honeywell, Platit, On Semi či Rigaku Innovative Technologies Europe.

Pokud se rozhodnete nepokračovat ve studiu na magisterském stupni, uplatnění naleznete ve vědeckovýzkumných ústavech a laboratořích i v high-tech firmách pracujících s nanotechnologiemi.

„V rámci bakalářského studia jsem vystudoval nanotechnologie, teď pokračuji v navazujícím magisterském oboru Fyzika plazmatu. V současné době pracuji na částečný úvazek jako patentový specialista ve společnosti PatentEnter. Mimo jiné se zabývám patenty v oblasti elektronové mikroskopie, elektroniky a různé přístrojové techniky. Zde je nutné mít alespoň základní znalosti elektroniky a fyzikálních principů skrývajících se za fungováním daného vynálezu, což jsou věci, se kterými jsem se ve velké míře setkal v rámci svého studia.“

Michal Štipl
absolvent a specialista v PatentEnter

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test z fyziky nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test z fyziky

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Pokud budete skládat odborný test, volte termín TSP tak, aby se vám nepřekrýval s termínem odborného testu.

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo odborného testu z fyziky

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Úroveň odborných testů odpovídá ve všech případech obsahu a rozsahu standardů MŠMT pro gymnázia.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Fyzika – nanotechnologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.