Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Biologie se zaměřením na vzdělávání

Biologie pod školní lupou

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Náš studijní program vám poskytne jak obecné znalosti, dovednosti a kvalitní orientaci v biologii a ekologii, tak i základy v oblasti pedagogicko-psychologické. Budete tak schopni nabyté informace a vědomosti předávat dál.

Díky programu Biologie se zaměřením na vzdělávání získáte široký rozhled v základních biologických disciplínách. Zároveň se nemusíte bát, že zůstanete pouze u přednášek. Naše studium kombinuje teoretickou výuku s laboratorními cvičeními. Výuku tak budete absolvovat v prostorách bohunického kampusu a v jeho moderně vybavených laboratořích. Nedílnou součástí jsou pak také terénní cvičení z botaniky a zoologie, která jsou povinná.

Samozřejmostí je také možnost vyjet na zahraniční studijní pobyt v rámci projektu Erasmus+.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Baví vás všechny oblasti biologie od mikrobiologie přes botaniku, zoologii, molekulární biologii po antropologii a ekologii?
  • Těšíte se na terénní exkurze z botaniky a zoologie?
  • Láká vás práce s dětmi?

Odpovítáde ano? Potom vás rádi uvítáme jako studenty našeho studijního programu.

Praxe

Jako naši studenti budete také absolvovat tzv. asistentskou praxi. Během ní se seznámíte s běžným provozem školy, absolvujete náslechy na vyučovacích hodinách a budete realizovat několik mikrovýstupů ve třídě.

Chcete vědět víc?

Více informací o studijním oboru lze nalézt na stránce Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Po absolvování bakalářského studia můžete působit jako asistent učitele na středních školách, a to v souladu, ale i mimo své oborové zaměření. Uplatnění však můžete najít i jako asistenti učitelů na školách základních nebo na nejrůznějších pracovních pozicích ve volnočasových centrech, jakými jsou např. domy ekologické výchovy. Předpokládáme ale, že většina uchazečů bude mít zájem o pokračování v navazujícím magisterském studiu.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů

Při studiu kombinace dvou programů se zaměřením na vzdělávání je jeden program formálně označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Toto rozdělení však v případě učitelského studia nemá na jeho průběh žádný význam.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: