Biologie se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Náš studijní program vám poskytne jak obecné znalosti, dovednosti a kvalitní orientaci v biologii a ekologii, tak i základy v oblasti pedagogicko-psychologické. Budete tak schopni nabyté informace a vědomosti předávat dál.

Díky programu Biologie se zaměřením na vzdělávání získáte široký rozhled v základních biologických disciplínách. Zároveň se nemusíte bát, že zůstanete pouze u přednášek. Naše studium kombinuje teoretickou výuku s laboratorními cvičeními. Výuku tak budete absolvovat v prostorách bohunického kampusu a v jeho moderně vybavených laboratořích. Nedílnou součástí jsou pak také terénní cvičení z botaniky a zoologie, která jsou povinná.

Samozřejmostí je také možnost vyjet na zahraniční studijní pobyt v rámci projektu Erasmus+.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Baví vás všechny oblasti biologie od mikrobiologie přes botaniku, zoologii, molekulární biologii po antropologii a ekologii?
  • Těšíte se na terénní exkurze z botaniky a zoologie?
  • Láká vás práce s dětmi?

Odpovítáde ano? Potom vás rádi uvítáme jako studenty našeho studijního programu.

„Biologie pod školní lupou“

Praxe

Jako naši studenti budete také absolvovat tzv. asistentskou praxi. Během ní se seznámíte s běžným provozem školy, absolvujete náslechy na vyučovacích hodinách a budete realizovat několik mikrovýstupů ve třídě.

Chcete vědět víc?

Více informací o studijním oboru lze nalézt na stránce Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Po absolvování bakalářského studia můžete působit jako asistent učitele na středních školách, a to v souladu, ale i mimo své oborové zaměření. Uplatnění však můžete najít i jako asistenti učitelů na školách základních nebo na nejrůznějších pracovních pozicích ve volnočasových centrech, jakými jsou např. domy ekologické výchovy. Předpokládáme ale, že většina uchazečů bude mít zájem o pokračování v navazujícím magisterském studiu.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Při studiu kombinace dvou programů se zaměřením na vzdělávání je jeden program formálně označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Toto rozdělení však v případě učitelského studia nemá na jeho průběh žádný význam.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Učitelské studium na Přírodovědecké fakultě je výhradně dvouoborové v podobě tzv. sdruženého studia. Studium se skládá ze dvou studijních plánů, které odpovídají středoškolským předmětům – aprobacím. Z formálních důvodů musí být jeden plán označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Hlavní plán určuje studijní program, do kterého je uchazeč přijat. V případě učitelského studia je toto rozdělení pouze formální a obě studované aprobace jsou zcela rovnocenné. Rozdělení studijních plánů na hlavní – vedlejší byla na PřF určena dohodou a není možné je měnit. Pro průběh studia však nemají žádný vliv a také závěrečná práce může být volena ze kteréhokoli předmětu.

Bakalářské studium Biologie se zaměřením na vzdělávání je možné studovat v následujících aprobačních kombinacích:

Biologie Matematika Biologie se zaměřením na vzdělávání
Biologie Geografie Biologie se zaměřením na vzdělávání
Biologie Fyzika Biologie se zaměřením na vzdělávání
Biologie Informatika
(na Fakultě informatiky)
Biologie se zaměřením na vzdělávání
Chemie Biologie Chemie se zaměřením na vzdělávání

 

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty
Biologie se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Fyzika se zaměřením na vzdělávání – Přírodovědecká fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Biologie se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání – Přírodovědecká fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Biologie se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Biologie se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Matematika se zaměřením na vzdělávání – Přírodovědecká fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Biologie se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Matematika se zaměřením na vzdělávání
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Biologie se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Informatika ve vzdělávání – Fakulta informatiky

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Biologie se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Informatika ve vzdělávání

Navazující studium

Po ukončení bakalářského studia pak můžete pokračovat v rámci oboru Učitelství biologie pro střední školy.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Biologie se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.