Biologie se zaměřením na vzdělávání

Biologie pod školní lupou

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Představení studijního programu

Náš studijní program vám poskytne jak obecné znalosti, dovednosti a kvalitní orientaci v biologii a ekologii, tak i základy v oblasti pedagogicko-psychologické. Budete tak schopni nabyté informace a vědomosti předávat dál.

Díky programu Biologie se zaměřením na vzdělávání získáte široký rozhled v základních biologických disciplínách. Zároveň se nemusíte bát, že zůstanete pouze u přednášek. Naše studium kombinuje teoretickou výuku s laboratorními cvičeními. Výuku tak budete absolvovat v prostorách bohunického kampusu a v jeho moderně vybavených laboratořích. Nedílnou součástí jsou pak také terénní cvičení z botaniky a zoologie, která jsou povinná.

Samozřejmostí je také možnost vyjet na zahraniční studijní pobyt v rámci projektu Erasmus+.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Baví vás všechny oblasti biologie od mikrobiologie přes botaniku, zoologii, molekulární biologii po antropologii a ekologii?
  • Těšíte se na terénní exkurze z botaniky a zoologie?
  • Láká vás práce s dětmi?

Odpovítáde ano? Potom vás rádi uvítáme jako studenty našeho studijního programu.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

Praxe

Jako naši studenti budete také absolvovat tzv. asistentskou praxi. Během ní se seznámíte s běžným provozem školy, absolvujete náslechy na vyučovacích hodinách a budete realizovat několik mikrovýstupů ve třídě.

 

Uplatnění absolventů

Po absolvování bakalářského studia můžete působit jako asistent učitele na středních školách, a to v souladu, ale i mimo své oborové zaměření. Uplatnění však můžete najít i jako asistenti učitelů na školách základních nebo na nejrůznějších pracovních pozicích ve volnočasových centrech, jakými jsou např. domy ekologické výchovy. Předpokládáme ale, že většina uchazečů bude mít zájem o pokračování v navazujícím magisterském studiu.

 

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Možnosti studia a předměty

Sdružené studium

Po ukončení bakalářského studia pak můžete pokračovat v rámci oboru Učitelství biologie pro střední školy.

Chcete vědět víc?

Více informací o studijním oboru lze nalézt na stránce Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/

Podejte přihlášku Jak na to?

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021
Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2020

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: