Ekologická a evoluční biologie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Máte rádi přírodu? Zajímají vás houby, rostliny či živočichové? Chtěli byste se věnovat jejich poznávání či ochraně?

„V rozmanitosti je síla“

V rámci studia Ekologické a evoluční biologie se seznámíte s rozmanitostí organismů a jejich vztahů – vzájemných i s neživým prostředím. Poznáte zákonitosti a procesy, které je formovaly v minulosti a působí na ně dodnes.

Studiem získáte široký základ z biologie a ekologie a zároveň se již blíže obeznámíte s vybranou skupinou hub, řas, vyšších rostlin či živočichů a některým dílčím oborem výzkumu.

Velký důraz klademe na zhotovení závěrečné práce. Kromě literární rešerše často zahrnuje i praktickou část – pozorování, vzorkování či měření v terénu nebo laboratoři. Můžete ji zhotovit v rámci některé z pracovních skupin na Ústavu botaniky a zoologie, které se věnují biosystematice rostlin, výzkumu vegetace, rašelinišť, suchozemských bezobratlých, obratlovců, hydrobiologii a parazitologii. Skupiny disponují zcela moderním vybavením a zázemím. Práci můžete vyhotovit také pod vedením externího vedoucího. Například ze spolupracujících ústavů Akademie věd ČR.

Studium obsahuje kromě teoretické průpravy také řadu prakticky zaměřených předmětů. Zúčastníte se cvičení v terénu i v laboratoři a exkurzí.

Výuka statistiky je předpokladem pro vyhodnocení získaných dat. Semináře vám poslouží k procvičování vlastních prezentačních, diskuzních a dalších dovedností a umožní vám seznámit se s výzkumem na tuzemských i zahraničních pracovištích v podání zvaných odborníků.

Dobrá znalost angličtiny je dnes podmínkou pro úspěšnou vědeckou práci a také další cizí jazyky přijdou vhod. Proto je součástí studia také výuka a zkouška z cizího jazyka. Nejen jazykové průpravě slouží i možnost absolvovat studijní či pracovní pobyt v zahraničí.

Je studium programu pro vás?

Zní-li vaše odpověď na následující otázky ano, zvažte studium Ekologické a evoluční biologie:

• Baví vás pohybovat se v přírodě, třeba i v drsnějších podmínkách, a pozorovat dění v ní?

• Neodradí vás skutečnost, že většinu času terénní biolog stejně tráví v laboratoři, u mikroskopu či počítače?

„Studium Evoluční a ekologické biologie jsem si vybrala hlavně z důvodu propojenosti výuky s praxí. Cvičení v terénu s praktickými ukázkami jsou nejenom užitečná ale i zábavná. Další výhodou je moderní prostředí univerzitního kampusu, kde se můžete setkávat a taky se potkáte s lidmi z nejrůznějších oborů. A to vám může velmi pomoct ve vašem dalším věděckém rozvoji a kariéře. Určitě doporučuji vyjet na studium nebo stáž do zahraničí. Nejenom, že se zdokonalíte v jazyku, poznáte nové lidi a kultury ale také si můžete přivést spoustu zajímavých věděckých výsledků do vaší závěrečné práce.“

Michaela Kubová Michaela Kubová
studentka Ekologické a evoluční biologie

„Věděla jsem, že chci studovat biologii, a tak jsem se přihlásila na Ekologickou a evoluční biologii. A neměnila bych. Miluji práci v terénu a rozmanitost všeho živého kolem. Studium mě příjemně překvapilo velkým množstvím terénních cvičení, rodinnou atmosférou a vysokou odborností přednášejících. Zvažuji možnosti zahraniční stáže, zatím získávám praxi v Česku. Ráda si rozšiřuji obzory přednáškami z jiných oborů a fakult.“

Monika Kolényová
studentka Ekologické a evoluční biologie

Praxe

Součástí studia není žádná povinná praxe mimo univerzitní pracoviště. Řada předmětů je však zaměřena na praktickou výuku a získání praktických dovedností.

Ústav botaniky a zoologie jako garant studijního programu úzce spolupracuje především s některými ústavy Akademie věd České republiky. Mnozí studenti zhotovují již svou bakalářskou práci pod vedením odborníka z některého z těchto ústavů. Jedná se například o Botanický ústav či Ústav biologie obratlovců. Stejně tak svůj výzkum nebo jeho část vykonávají na těchto externích pracovištích.

V rámci programů Evropské unie jako je program Erasmus+ máte možnost získat stipendium nejen na studijní pobyt v některé ze zemí EU, ale také na pracovní stáž na pracovišti v zahraničí, například ve výzkumném ústavu, správě národního parku a podobně.

Chcete vědět víc?

http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/

http://botzool.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Již během bakalářského studijního programu získáte široké základy znalostí i mnohé praktické dovednosti. Zároveň je ale nutné se již do určité míry specializovat – zaměřit se na určitý směr v rámci širšího oboru.

Možné uplatnění absolventa je dáno právě kombinací širších obecnějších znalostí, již získaného hlubšího vhledu do dílčí oblasti i získaných praktických dovedností.

Většina absolventů usiluje o to, aby ve studiu mohli pokračovat v navazujícím studijním programu a tam zúročit i dále prohloubit získaný vhled do studovaného oboru. Můžete tak učinit také na některé jiné domácí popřípadě i zahraniční univerzitě.

Studium Ekologické a evoluční biologie vás připravuje na samostatnou odbornou či vědeckou práci, ať už v aplikované nebo akademické sféře. Do aplikované sféry patří i ochrana přírody, na kterou je možné se specializovat v navazujícím magisterském studiu.

Po ukončení bakalářského studia se můžete uplatnit například ve státní správě – v odborech či referátech životního prostředí, správách velkoplošných chráněných území a podobně.

Možnosti uplatnění našich absolventů výrazně narůstají po absolvování magisterského studia. V případě zamýšlené vědecké kariéry pak získáním doktorátu.

„Pracuji jako lektorka a tvůrce výukových programů zaměřených na environmentální vzdělávání a osvětu. Pro svou současnou práci využívám celkový backround znalostí systematické, evoluční, ekologické biologie. Dále využívám nabyté znalosti principů ochrany přírody u nás i v zahraničí, principů hospodaření s krajinou v čase apod. Díky komplexnímu studiu na vysoké škole jsem nejen schopná vytvářet ucelené výukové programy, ale také osobně podpořit u dětí, studentů a jiných návštěvníků kritické myšlení. Jako autor či spolutvůrce několika dotačních projektů mohu využít své znalosti z vysoké školy při jejich plánování a následné realizaci tak, aby byly funkční, efektivní a zároveň v souladu s ochranou přírody.“

Veronika Kršáková Veronika Kršáková
absolventka Ekologické a evoluční biologie

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Test studijních předpokladů

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Ekologická a evoluční biologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.