Ekologická a evoluční biologie

V rozmanitosti je síla

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Máte rádi přírodu? Zajímají vás houby, rostliny či živočichové? Chtěli byste se věnovat jejich poznávání či ochraně?

V rámci studia Ekologické a evoluční biologie se seznámíte s rozmanitostí organismů a jejich vztahů – vzájemných i s neživým prostředím. Poznáte zákonitosti a procesy, které je formovaly v minulosti a působí na ně dodnes.

Studiem získáte široký základ z biologie a ekologie a zároveň se již blíže obeznámíte s vybranou skupinou hub, řas, vyšších rostlin či živočichů a některým dílčím oborem výzkumu.

Velký důraz klademe na zhotovení závěrečné práce. Kromě literární rešerše často zahrnuje i praktickou část – pozorování, vzorkování či měření v terénu nebo laboratoři. Můžete ji zhotovit v rámci některé z pracovních skupin na Ústavu botaniky a zoologie, které se věnují biosystematice rostlin, výzkumu vegetace, rašelinišť, suchozemských bezobratlých, obratlovců, hydrobiologii a parazitologii. Skupiny disponují zcela moderním vybavením a zázemím. Práci můžete vyhotovit také pod vedením externího vedoucího. Například ze spolupracujících ústavů Akademie věd ČR.

Studium obsahuje kromě teoretické průpravy také řadu prakticky zaměřených předmětů. Zúčastníte se cvičení v terénu i v laboratoři a exkurzí.

Výuka statistiky je předpokladem pro vyhodnocení získaných dat. Semináře vám poslouží k procvičování vlastních prezentačních, diskuzních a dalších dovedností a umožní vám seznámit se s výzkumem na tuzemských i zahraničních pracovištích v podání zvaných odborníků.

Dobrá znalost angličtiny je dnes podmínkou pro úspěšnou vědeckou práci a také další cizí jazyky přijdou vhod. Proto je součástí studia také výuka a zkouška z cizího jazyka. Nejen jazykové průpravě slouží i možnost absolvovat studijní či pracovní pobyt v zahraničí.

Je studium programu pro vás?

Zní-li vaše odpověď na následující otázky ano, zvažte studium Ekologické a evoluční biologie:

• Baví vás pohybovat se v přírodě, třeba i v drsnějších podmínkách, a pozorovat dění v ní?

• Neodradí vás skutečnost, že většinu času terénní biolog stejně tráví v laboratoři, u mikroskopu či počítače?

„Studium Evoluční a ekologické biologie jsem si vybrala hlavně z důvodu propojenosti výuky s praxí. Cvičení v terénu s praktickými ukázkami jsou nejenom užitečná ale i zábavná. Další výhodou je moderní prostředí univerzitního kampusu, kde se můžete setkávat a taky se potkáte s lidmi z nejrůznějších oborů. A to vám může velmi pomoct ve vašem dalším věděckém rozvoji a kariéře. Určitě doporučuji vyjet na studium nebo stáž do zahraničí. Nejenom, že se zdokonalíte v jazyku, poznáte nové lidi a kultury ale také si můžete přivést spoustu zajímavých věděckých výsledků do vaší závěrečné práce.“

Michaela Kubová Michaela Kubová
studentka Ekologické a evoluční biologie

„Věděla jsem, že chci studovat biologii, a tak jsem se přihlásila na Ekologickou a evoluční biologii. A neměnila bych. Miluji práci v terénu a rozmanitost všeho živého kolem. Studium mě příjemně překvapilo velkým množstvím terénních cvičení, rodinnou atmosférou a vysokou odborností přednášejících. Zvažuji možnosti zahraniční stáže, zatím získávám praxi v Česku. Ráda si rozšiřuji obzory přednáškami z jiných oborů a fakult.“

Monika Kolényová
studentka Ekologické a evoluční biologie

Praxe

Součástí studia není žádná povinná praxe mimo univerzitní pracoviště. Řada předmětů je však zaměřena na praktickou výuku a získání praktických dovedností.

Ústav botaniky a zoologie jako garant studijního programu úzce spolupracuje především s některými ústavy Akademie věd České republiky. Mnozí studenti zhotovují již svou bakalářskou práci pod vedením odborníka z některého z těchto ústavů. Jedná se například o Botanický ústav či Ústav biologie obratlovců. Stejně tak svůj výzkum nebo jeho část vykonávají na těchto externích pracovištích.

V rámci programů Evropské unie jako je program Erasmus+ máte možnost získat stipendium nejen na studijní pobyt v některé ze zemí EU, ale také na pracovní stáž na pracovišti v zahraničí, například ve výzkumném ústavu, správě národního parku a podobně.

Chcete vědět víc?

http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/

http://botzool.sci.muni.cz/

Uplatnění absolventů

Již během bakalářského studijního programu získáte široké základy znalostí i mnohé praktické dovednosti. Zároveň je ale nutné se již do určité míry specializovat – zaměřit se na určitý směr v rámci širšího oboru.

Možné uplatnění absolventa je dáno právě kombinací širších obecnějších znalostí, již získaného hlubšího vhledu do dílčí oblasti i získaných praktických dovedností.

Většina absolventů usiluje o to, aby ve studiu mohli pokračovat v navazujícím studijním programu a tam zúročit i dále prohloubit získaný vhled do studovaného oboru. Můžete tak učinit také na některé jiné domácí popřípadě i zahraniční univerzitě.

Studium Ekologické a evoluční biologie vás připravuje na samostatnou odbornou či vědeckou práci, ať už v aplikované nebo akademické sféře. Do aplikované sféry patří i ochrana přírody, na kterou je možné se specializovat v navazujícím magisterském studiu.

Po ukončení bakalářského studia se můžete uplatnit například ve státní správě – v odborech či referátech životního prostředí, správách velkoplošných chráněných území a podobně.

Možnosti uplatnění našich absolventů výrazně narůstají po absolvování magisterského studia. V případě zamýšlené vědecké kariéry pak získáním doktorátu.

„Pracuji jako lektorka a tvůrce výukových programů zaměřených na environmentální vzdělávání a osvětu. Pro svou současnou práci využívám celkový backround znalostí systematické, evoluční, ekologické biologie. Dále využívám nabyté znalosti principů ochrany přírody u nás i v zahraničí, principů hospodaření s krajinou v čase apod. Díky komplexnímu studiu na vysoké škole jsem nejen schopná vytvářet ucelené výukové programy, ale také osobně podpořit u dětí, studentů a jiných návštěvníků kritické myšlení. Jako autor či spolutvůrce několika dotačních projektů mohu využít své znalosti z vysoké školy při jejich plánování a následné realizaci tak, aby byly funkční, efektivní a zároveň v souladu s ochranou přírody.“

Veronika Kršáková Veronika Kršáková
absolventka Ekologické a evoluční biologie

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Ekologická a evoluční biologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.