Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát učitelem zeměpisu? Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity získáte všechny potřebné znalosti a pedagogickou praxi. Tento studijní program doporučujeme všem, kteří chtějí získat teoretické znalosti i praktické dovednosti z oboru geografie a kartografie, které jim umožní pokračovat v navazujícím magisterském studiu a získat tak kvalifikaci učitele zeměpisu na střední škole.

Připravte se na to, že zeměpis už neučíme memorováním tlustých knih a všech názvů na mapách. Daleko víc nás zajímají přírodní jevy a procesy, které se v krajině odehrávají. Často do tohoto koloběhu vstupuje člověk, a proto také zkoumáme vliv lidské společnosti na současnou krajinu nebo prostorové vazby a změny v krajině. Neobejdeme se přitom bez nejmodernějších měřících přístrojů a informačních technologií.

V průběhu studia poznáte hloubku a šíři geografie jako vědní disciplíny a osvojíte si široké znalosti a dovednosti z fyzické a humánní geografie, geoinformatiky a dálkového průzkumu Země.

Teorii doplní praktické ukázky v terénu i v našich laboratořích, exkurze na geografická pracoviště a přednášky od excelentních českých a zahraničních vědců. Současně porozumíte základním pojmům z pedagogiky a didaktiky a budete mít přehled o široké škále výukových metod a možnostech hodnocení studentů.

Studijní program Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání můžete absolvovat v kombinaci s následujícími předměty: matematika, biologie, chemie, historie, anglický jazyk a český jazyk a literatura, informatika a speciální pedagogika. Na výběr budete mít široké spektrum volitelných přednášek a cvičení.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás hledat souvislosti mezi přírodními procesy v krajině a lidskou společností?
  • Zajímáte se o mapy, moderní informační technologie, letecké nebo družicové snímky?
  • Chcete poznat jednotlivé světadíly, jejich přírodní bohatství a původní obyvatele?
  • Láká vás práce v terénu, mapování přírodních jevů, nebo hodnocení vlivu člověka na krajinu?
  • Chcete získat základní kvalifikaci pedagogického pracovníka a předávat nabyté znalosti a dovednosti dále?

„Svět kolem nás na mapě a ve skutečnosti“

Praxe

Součástí vašeho studia bude vícedenní asistentská praxe, kterou zajišťujeme ve spolupráci s významnými brněnskými středními školami. Absolvování praxe vám umožní ověřit si nabyté teoretické znalosti, naučit se připravovat výukové materiály a porozumět formám plánování a vedení výuky.

Během studia můžete absolvovat také zahraniční studijní pobyt na některé z jedenácti partnerských univerzit. Například ve Francii, Německu, Norsku, Slovinsku nebo Švédsku. Benefitem, který si z pobytu odnesete, bude poznání výukových metod na zahraničním geografickém pracovišti a zdokonalení cizího jazyka.

Chcete vědět víc?

Informace o přijímacím řízení, průběhu a podmínkách studia lze nalézt na webových stránkách Přírodovědecké fakulty MU (https://www.sci.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/23639-geografie-a-kartografie-se-zamerenim-na-vzdelavani)

Uplatnění absolventů

Jako absolventi Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání získáte základní teoretické a metodologické znalosti z jednotlivých geografických disciplín i moderních informačních technologií. Budete umět pracovat s nejrůznějšími měřicími přístroji v terénu i v laboratoři. Dokážete aplikovat základní metody geografického výzkumu při řešení nejrůznějších geografických úloh. Tyto odborné znalosti a dovednosti budete umět předat různou formou dále.

Absolvent tohoto bakalářského studijního programu bohužel není podle současných zákonů plnohodnotným učitelem. Po úspěšném absolvování bakalářského studia můžete najít uplatnění třeba jako asistenti učitele.

K získání plné kvalifikace středoškolského učitele je potřeba absolvovat navazující magisterské studium, které rovněž nabízí naše fakulta.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Při studiu kombinace dvou programů se zaměřením na vzdělávání je jeden program formálně označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Toto rozdělení však v případě učitelského studia nemá na jeho průběh žádný význam.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Učitelské studium na Přírodovědecké fakultě je výhradně dvouoborové v podobě tzv. sdruženého studia. Studium se skládá ze dvou studijních plánů, které odpovídají středoškolským předmětům – aprobacím. Z formálních důvodů musí být jeden plán označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Hlavní plán určuje studijní program, do kterého je uchazeč přijat. V případě učitelského studia je toto rozdělení pouze formální a obě studované aprobace jsou zcela rovnocenné. Rozdělení studijních plánů na hlavní – vedlejší byla na PřF určena dohodou a není možné je měnit. Pro průběh studia však nemají žádný vliv a také závěrečná práce může být volena ze kteréhokoli předmětu.

Bakalářské studium Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání je možné studovat v následujících aprobačních kombinacích:

Hlavní studijní plán

Vedlejší studijní plán

Studijní program, do kterého se uchazeč hlásí

Geografie Anglický jazyk
(na Filosofické fakultě)
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Geografie Historie
(na Filosofické fakultě)
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Geografie Informatika
(na Fakultě informatiky)
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Geografie Speciální pedagogika
(na Pedagogické fakultě)
Geografie se zaměřením na vzdělávání
Matematika Geografie Matematika se zaměřením na vzdělávání
Fyzika Geografie Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Chemie Geografie Chemie se zaměřením na vzdělávání
Biologie Geografie Biologie se zaměřením na vzdělávání

 

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (hlavní), prezenční studium
+ Anglický jazyk a literatura (vedlejší) – Filozofická fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Anglický jazyk a literatura
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání (hlavní), prezenční studium
+ Historie (vedlejší) – Filozofická fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Historie
Kombinace s programy z Pedagogické fakulty
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání – Pedagogická fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Informatika ve vzdělávání – Fakulta informatiky

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Informatika ve vzdělávání

Navazující studium

Po úspěšném ukončení studijního programu na bakalářském stupni studia budete moci pokračovat v navazujícím víceoborovém studiu. Tradičně je geografie v rámci magisterského studijního programu vyučována v kombinaci s učitelstvím biologie, matematiky, historie, anglického jazyka nebo informatiky.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.