Matematika se zaměřením na vzdělávání

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát učiteli matematiky na střední škole? Na Masarykově univerzitě k tomu máte ty nejlepší podmínky, ať už si své studium zkombinujete s jakýmkoli aprobačním předmětem.

V programu Matematika se zaměřením na vzdělávání získáte ucelený teoretický základ v širokém spektru matematických disciplín. Během tří let bakalářského studia se seznámíte se základními odvětvími matematiky v rámci přednášek z matematické analýzy, algebry, geometrie, kombinatoriky, či elementární teorie čísel.

Budete také navštěvovat zajímavé semináře, které rozvíjí problematiku přednášek a pomohou vám zorientovat se v náročnějších tématech. Tato výuka probíhá v malých kolektivech, které vám umožní navázat osobní kontakt s vyučujícími a osvojit si obtížnější látku.

Studium matematiky vám pomůže vytříbit kritické myšlení, jasný úsudek a přesné vyjadřování. Naučíme vás racionálně analyzovat problémy, odhlédnout od jejich méně důležitých aspektů a přesně a logicky myslet.

Získané znalosti matematiky vám pomohou orientovat se i ve studiu druhého aprobačního předmětu a obecně v životě vůbec.

Hlavním cílem programu je kvalitně vás připravit na navazující magisterské studium Učitelství matematiky pro střední školy. Po jeho absolvování se stanete fundovanými středoškolskými učiteli matematiky a nebudete mít problém najít si zajímavé místo na střední škole dle vašeho výběru.

V bakalářském studiu se seznámíte i se základy pedagogiky, didaktiky a psychologie. Součástí studia je i výuka anglického jazyka a zvoleného sportu.

Jako studenti přírodovědecké fakulty budete moci využívat krásné prostředí botanické zahrady i moderní vybavení knihovny a studoven. V areálu fakulty najdete i menzu či kryté parkoviště jízdních kol.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Řešíte rádi problémy?
  • Máte rádi hlavolamy?
  • Baví vás vést kolektiv?
  • Chcete zlepšit výuku matematiky na středních školách?

Souhlasně přikyvujete u všech bodů? Pak si k nám podejte přihlášku!

Georg Cantor: „Podstata matematiky spočívá v její svobodě.“

Praxe

V bakalářském studiu se setkáte s asistentskou praxí a její reflexí, ale na střední škole mezi studenty příliš mnoho času nestrávíte.

V navazujícím magisterském studiu je tomu zcela naopak. Vyzkoušíte si celou řadu různě zaměřených praxí. Na vybraných školách absolvujete množství náslechů u zkušených středoškolských učitelů. Při vlastních výstupech před studenty si vyzkoušíte, jak vás studium připravilo na nelehkou, leč nesmírně krásnou pedagogickou práci.

Sami si budete chystat přípravy a přemýšlet o tom, jak nejlépe naučit studenty vámi připravenou látku. Jedině tak se totiž můžete stát opravdu dobrými učiteli a převést do praxe dlouhé roky vaší teoretické přípravy.

Na praxi vás budou připravovat i speciální semináře, jako například Učitel a provoz školy, vedené zkušenými středoškolskými učiteli, kteří vás nechají nahlédnout do problematiky provozu školy.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto bakalářského studia můžete působit jako asistenti učitelů na střední škole anebo se uplatnit v nějaké jiné oblasti, například ve státní správě.

Po absolvování navazujícího studia budete plně připraveni pracovat jako středoškolští učitelé matematiky, kteří jsou na trhu práce velmi žádáni a mohou si tedy vybírat v nabídce zaměstnání podle svých představ.

„Vždy mne bavila matematika a byla jsem si jistá, že chci studovat nějaký její obor. Byla jsem zvyklá dovysvětlovat spolužákům probíranou látku v matematice a fyzice, takže jsem se nakonec rozhodla zkusit učitelství těchto dvou oborů. Na přírodovědecké fakultě se nám všichni snaží co nejvíce vyjít ve všem vstříc a když za nimi přijdeme s prosbou, ochotně nám pomohou či poradí. Studuji přírodní vědy, ale mohu si zapsat třeba i předměty o filozofii nebo psychologii na jiné fakultě. Hodně jsem se obávala psaní bakalářské práce, ale nakonec mne to dost bavilo. Vyplatí se dát si záležet, vybrat si zajímavé téma a dobrého vedoucího.“

Jana Skálová
absolventka a učitelka

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Při studiu kombinace dvou programů se zaměřením na vzdělávání je jeden program formálně označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Toto rozdělení však v případě učitelského studia nemá na jeho průběh žádný význam.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Učitelské studium na Přírodovědecké fakultě je výhradně dvouoborové v podobě tzv. sdruženého studia. Studium se skládá ze dvou studijních plánů, které odpovídají středoškolským předmětům – aprobacím. Z formálních důvodů musí být jeden plán označen jako hlavní a druhý jako vedlejší. Hlavní plán určuje studijní program, do kterého je uchazeč přijat. V případě učitelského studia je toto rozdělení pouze formální a obě studované aprobace jsou zcela rovnocenné. Rozdělení studijních plánů na hlavní – vedlejší byla na PřF určena dohodou a není možné je měnit. Pro průběh studia však nemají žádný vliv a také závěrečná práce může být volena ze kteréhokoli předmětu.

Bakalářské studium Matematika se zaměřením na vzdělávání je možné studovat v následujících aprobačních kombinacích:

Hlavní studijní plán Vedlejší studijní plán Studijní program, do kterého seuchazeč hlásí
Matematika Geografie Matematika se zaměřením na vzdělávání
Matematika Informatika
(na Fakultě informatiky)
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Matematika Anglický jazyk
(na Filosofické fakultě)
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Matematika Český jazyk a literatura
(na Filosofické fakultě)
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Matematika Hudebnívýchova Matematika se zaměřením na vzdělávání
Matematika Speciální pedagogika
(na Pedagogické fakultě)
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Matematika Výtvarná výchova
(na Pedagogické fakultě)
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Matematika Tělesná výchova a sport
(na Fakultě sportovních studií)
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Fyzika Matematika Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Chemie Matematika Chemie se zaměřením na vzdělávání
Biologie Matematika Biologie se zaměřením na vzdělávání

 

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Sdružené studium

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty
Matematika se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání – Přírodovědecká fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Matematika se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Matematika se zaměřením na vzdělávání (hlavní), prezenční studium
+ Anglický jazyk a literatura (vedlejší) – Filozofická fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Matematika se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Anglický jazyk a literatura
Matematika se zaměřením na vzdělávání (hlavní), prezenční studium
+ Český jazyk a literatura (vedlejší) – Filozofická fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Matematika se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Český jazyk a literatura
Kombinace s programy z Pedagogické fakulty
Matematika se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání – Pedagogická fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Matematika se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání – Pedagogická fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Matematika se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání – Pedagogická fakulta

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Matematika se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Matematika se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Informatika ve vzdělávání – Fakulta informatiky

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Matematika se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Informatika ve vzdělávání
Kombinace s programy z Fakulty sportovních studií
Matematika se zaměřením na vzdělávání, prezenční studium
+ Tělesná výchova a sport – Fakulta sportovních studií

Tučně – povinné předměty
Netučně – povinně volitelné předměty


Podrobné informace o předmětech studijního plánu Matematika se zaměřením na vzdělávání
Podrobné informace o předmětech studijního plánu Tělesná výchova a sport

Navazující studium

Bakalářský program Matematika se zaměřením na vzdělávání vás připraví na navazující magisterské studium Učitelství matematiky pro střední školy, po jehož absolvování se stanete fundovanými středoškolskými učiteli matematiky.

Zatímco bakalářské studium se soustřeďuje především na odborné matematické znalosti, těžištěm magisterského studia je příprava na budoucí zaměstnání středoškolského učitele. A to od obecného studia pedagogiky, didaktiky a psychologie až po konkrétní vzdělávání v komunikaci, týmové práci a úspěšném zvládání možných konfliktních situací.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Matematika se zaměřením na vzdělávání? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Jan Vondra, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.