Antropologie

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 4. 2024.

Co se naučíte

Máte zájem rozvíjet své antropologické vzdělání? Zkuste s námi vaše znalosti z lidské biologie a kultury rozšířit a zakotvit je v širším srovnávacím kontextu. Získáte představu o lidské přirozenosti a místu člověka mezi ostatními primáty. Dozvíte se, jak rozmanité jsou různé biologické a etnické skupiny a jaké jsou příčiny jejich podobností a rozdílů v ekologických podmínkách a kulturních procesech. 

Zjistíte, jak fungují biologické základy našeho druhu na úrovni velkých lidských skupin a v
dlouhých časových rámcích. Získáte tak komplexní teoretický pohled demografický, ekologický a evoluční, který vám umožní fundovaně teoreticky uvažovat a formulovat vlastní výzkumné otázky, které budete zkoumat ve své magisterské diplomové práci. 

Proto se také v praktických předmětech naučíte používat moderní morfometrické metody a seznámíte se s mnoha dalšími specializovanými antropologickými aplikacemi, jako je ergonomie a forenzní antropologie. V případě, že budete mít zájem, může být vaše diplomová práce součástí aktuálně probíhajících výzkumných projektů Ústavu antropologie, zkoumajících například vývoj a růst dětí nebo život lidí ve středověku na základě studia kosterních pohřebišť.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Máte vzdělání v oblasti biologie člověka (anatomie, fyziologie, genetiky), lidských kultur od prehistorie do dneška a v oblasti základních antropologických metod?
  • Toužíte svoje vzdělání dále rozvíjet a získat širší pohled na úrovni ekologické, populační a evoluční?
  • Chcete znát podstatu i detailní projevy lidské rozmanitosti a přizpůsobivosti?
  • Hledáte studium, kde byste získali kompetence v praktických antropologických aplikacích, jako je moderní morfometrie, ergonomie nebo forenzní antropologie?

„Příroda skrze kulturu.“

Praxe

V průběhu studia absolvujete dvoutýdenní praxi, jejíž část bude probíhat v terénu na archeologických výzkumech kostrových pohřebišť. Zde budete rozvíjet svoje praktické dovednosti terénní dokumentace hrobů, zejména v technicky a organizačně náročnějších metodách zaměření lokality. Budete pracovat s detektorem kovů, na odběrech vzorků sedimentu a kostí pro specializovaná laboratorní vyšetření nebo na fotogrammetrické dokumentaci hrobových celků.  

Jako další část praxe můžete zvolit laboratorní zpracování nalezených skeletů nebo práci v muzeích, kriminalistických laboratořích nebo na pracovištích zaměřených na výzkum tělesných rozměrů a funkcí živých lidí.

Chcete vědět víc?

Internetove stránky Ústavu antropologie:

http://www.sci.muni.cz/anthrop/

Internetové stránky Laboratoře morfologie a forenzní antropologie:

http://www.sci.muni.cz/lamorfa

Uplatnění absolventů

Jako antropolog můžete budoucím zaměstnavatelům nabídnout rozsáhlé znalosti stavby lidského těla, široký sociokulturní přehled a zkušenosti při hodnocení výzkumných dat.

Můžete se uplatnit v antropologicky orientovaných akademických institucích, jako jsou ústavy Akademie věd České republiky, na vysokých školách, v lékařských zařízeních nebo v ergonomických laboratořích.

Dále pak na archeologických pracovištích jako specialisté na kosterní antropologii, v muzeích jako kurátoři antropologických a jiných sbírek nebo na forenzních a kriminalistických pracovištích jako forenzní antropologové a specialisté na biologii člověka.

Budete mít možnost uplatnění také ve státní správě a státních institucích jako specialisté na biologii člověka.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška obsahuje odborný test v rozsahu státních závěrečných zkoušek bakalářského programu Antropologie. Okruhy otázek jsou uvedeny na adrese: http://www.sci.muni.cz/anthrop

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů z přijímací zkoušky a podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Literatura doporučená pro státní závěrečné zkoušky bakalářského programu Antropologie. Seznam literatury je uveden na adrese: http://www.sci.muni.cz/anthrop/


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Termíny

1. 1. – 30. 4. 2024

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Antropologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.