Biologie člověka

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Milí zájemci o studium Biologie člověka, zajímá vás lidský organismus a zároveň historie? Studijní program Biologie člověka je experimentální studijní směr, jehož cílem je vyškolit specialisty vzdělané v  genetice a molekulární biologii stejně jako v klasické biologické antropologii. Absolventi zvládnou propojit poznatky získané nejnovějšími laboratorními metodami na molekulární úrovni spolu s poznatky získanými klasickou antropologickou cestou. Budou tak schopni studovat lidský organismus komplexním způsobem již od molekulární úrovně. Právě výuka aplikace a modifikace metod molekulární biologie a genetiky na antropologický materiál (ať již na populace vymřelé nebo recentní) je důležitou vlastností, která studijní program Biologie člověka charakterizuje.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímá vás historie a přitom jsou vaší vášní přírodní vědy?
  • Vystudovali jste bakalářské studium zaměřené biologicky nebo antropologicky?
  • Zajímá vás práce v laboratoři?
  • Chcete nahlédnout do variability a evoluce lidského druhu?
  • Jste komunikativní a schopni pracovat s probandy recentní populace?
  • Nebojíte se kosterních pozůstatků člověka?

Všechno lidstvo jednoho původu - dr. Aleš Hrdlička

Praxe

Náplní praxe je práce s lidským kosterním materiálem nebo praxe v instituci pracující s příslušníky recentní lidské populace. Student si pracoviště, na kterém praxi vykonává, zajišťuje sám po předchozí konzultaci s vedoucím praxe, který musí výběr pracoviště pro praxi před nástupem schválit. Praxi lze vykonat v muzeích, archeologických institucích nebo výzkumných ústavech či nemocnicích, zabývajících se recentní populací.

Chcete vědět víc?

http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/

http://www.sci.muni.cz/ueb/studium/magisterske-studium/

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního programu Biologie člověka jsou připraveni pro práci v oblasti biologické antropologie a v oblastech molekulární biologie a genetiky. Jsou schopni propojit znalosti z obou oborů a uplatnit je v praxi. To zaručuje poměrně široké možnosti uplatnění. Mohou se uplatnit v archeologických organizacích, muzeích, na vysokých školách, ve zdravotnictví, v oblasti studia recentní populace nebo v laboratořích při genetické analýze vzorků.

Uplatnění mohou absolventi nalézt také v řadě firem zaměřujících se na vývoj nových produktů v molekulární biologii, případně jejich aplikaci. V neposlední řadě mohou zahájit kariéru ve státních i soukromých kriminalistických laboratořích. Výhodou absolventů studijního programu Biologie člověka je propojení znalostí z oborů antropologie, molekulární biologie a genetika spolu s praktickou znalostí práce v laboratořích.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Literatura doporučená k bakalářské státní zkoušce dané vědní disciplíny


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Biologie člověka? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.