Zápis do studia

Podmínky pro uchazeče se zahraničním středoškolským vzděláním

Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky uvedené v čl. 2 odst. 2 a 3:

a) osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (a příp. rozhodnutím o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice, pokud je osvědčení přílohou tohoto rozhodnutí) vydané českou veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem obrany ČR či Ministerstvem vnitra ČR, a to ve formě úředně ověřené kopie;1,2

b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují) (dále jen „zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, na který se vztahuje ekvivalenční dohoda uzavřená ČR“);

c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu, a to ve formě úředně ověřené kopie s ověřením pravosti podpisů a otisků razítek v souladu s mezinárodními závazky České republiky a s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují), a výpisem absolvovaných předmětů (diploma supplement, transcript apod.), a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují) (dále jen „zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání a výpis absolvovaných předmětů“).

Fakulta za tímto účelem může dále požadovat předložení:

a) doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);

b) potvrzení příslušné zahraniční vysoké školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, nebo ke studiu v doktorském studijním programu, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);

c) potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.