Informace pro nově přijaté studenty

Nastupujete do prvního ročníku magisterského studia a nevíte, jak to tu chodí? Nemějte obavy, rádi vám se vším poradíme!

Co vás čeká v nejbližší době?

Jak postupovat při doložení bakalářského vzdělání

Po obdržení návrhu na přijetí doloží uchazeči mimo PřF MU a MU dosažené vzdělání. Dosažené vzdělání doložte vložením autorizované konverze do e-přihlášky do sekce „Studium, zkoušky a dokumenty, rubrika „Dokumenty k zápisu. Autorizovaná konverze je způsobem úředního ověření listiny převedením do elektronické podoby a lze ji provést např. na kontaktních místech Czech POINT nebo na České poště. Více informací najdete zde.

Uchazeči ze Slovenské republiky mohou nechat provést autorizovanou konverzi jako Zaručenou konverzi na vybraných slovenských poštách.

Autorizovanou konverzi bakalářského diplomu vkládejte nejpozději do 21. 7. 2023.

Rozhodnutí o přijetí ke studiu s pozvánkou k online zápisu bude uchazečům, kteří včas doložili absolvované bakalářské vzdělání, zveřejněno v e-přihlášce po 21. 7. 2023.

Uchazečům, kteří do uvedeného data nedoloží autorizovanou konverzi bakalářského diplomu, bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění podmínek.

Pokud uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí, je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností zde.

Zápis do studia

Zápisy na Přírodovědeckou fakultu budou probíhat distanční formou ve dnech 25. – 26. 7. 2023. Ke studiu se mohou zapsat uchazeči po obdržení rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v e-přihlášce po zasedání přijímací komise a po doložení dokladu o absolvování bakalářského studia. Přijímací komise bude zasedat 12. 7. 2023.

Uchazečům mimo PřF a MU bude zveřejněn po zasedání přijímací komise v e-přihlášce návrh na přijetí či rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno v e-přihlášce po vložení autorizované konverze dokladu o absolvovaném bakalářském vzdělání do e-přihlášky. Současně se zveřejněním rozhodnutí o přijetí budou v e-přihlášce uvedeny informace o zápisu. 
Doklad vloží uchazeč do e-přihlášky nejpozději do 21. 7. 2023 do sekce „Studium, zkoušky a dokumenty, rubrika „Dokumenty k zápisu. Autorizovaná konverze je způsobem úředního ověření listiny převedením do elektronické podoby a lze ji provést např. na kontaktních místech Czech POINT nebo na České poště. Více informací najdete zde.

Uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium na Přírodovědecké fakultě MU nebo na jiné fakultě MU, provedou pouze online zápis. Informace o ztotožnění, doložení vzdělání a fotografování se jich netýkají. Pokud bakalářské studium neukončili úspěšně k požadovanému datu, mohou požádat o náhradní termín zápisu.

Pokud uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí, je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností zde.

Studentem vysoké školy se podle § 61 odst. 1 zákona stává uchazeč dnem svého zápisu do studia.

V případě, že se uchazeč nezapíše v termínu stanoveném pro zápis, ani se do 5 dnů po jeho konání řádně neomluví, pohlíží se na toto chování jako na výraz vůle se studentem nestát.

Náhradní zápis

Pokud nebudete mít doklad o absolvovaném vzdělání do 21. 7. 2023 k dispozici, můžete si e-mailem na studijní oddělení požádat nejpozději do 5 dnů od řádného termínu zápisu o náhradní termín zápisu. V žádosti uveďte, číslo přihlášky a důvod. Při opravné SZZ uveďte, kdy přibližně proběhne oprava a kdy přibližně budete mít k dispozici doklad o ukončeném vzdělání. Po posouzení lze případně přidělit náhradní termín zápisu.

Náhradní zápis se koná online formou 14. 9. 2023. Autorizovanou konverzi bakalářského diplomu vkládejte do e-přihlášky od 1. 9. do 11. 9. 2023.

Pokyny k distančnímu zápisu

Jak postupovat při zápisu online

Zápis do studia probíhá online 25. 7 a 26. 7. 2023 v aplikaci E-přihláška.

1. Ve své e-přihlášce nově najdete tlačítko „Zapsat se do studia“.

2. Po kliknutí na toto tlačítko se dostanete na novou stránku, kde musíte povinně zaškrtnout tři potvrzení:

 1. Souhlas se zápisem do studia
 2. Potvrzení Vaší kontroly nad heslem
 3. Potvrzení, že jste seznámeni s BOZP

Jakmile tato tři pole potvrdíte a kliknete na tlačítko „Zapsat do studia“, dojde na další stránce k potvrzení Vašeho zápisu

3. Pod potvrzením ve znění „Zápis do studia proběhl úspěšně“ najdete jedno velice důležité číslo – UČO (univerzitní číslo osoby). Toto číslo si zapamatujte a poznačte, bude Vás provázet celé Vaše studium na Masarykově univerzitě. Využijete je k přihlášení do Informačního systému MU – dovede Vás tam tlačítko „Přihlásit do IS MU“, které najdete hned pod potvrzením zápisu.

Bez popisku

4. Kliknutím na tlačítko „Přihlásit do IS MU“ se dostanete na stránku, na níž si můžete nastavit své prozatímní heslo. Pokud jste již na MU studovali a máte UČO přidělené, přihlašujete se svým stávajícím primárním heslem.

Bez popisku

5. Po nastavení vlastního hesla se můžete přihlásit do IS MU. Budete prozatím ve stavu „osoba neztotožněna“, což bude výrazně signalizováno na každé Vaší stránce IS MU. Pokud jste na MU dříve studovali, jste již ztotožněni. Ztotožnění proveďte podle návodu níže.

Bez popisku

Jak postupovat při ztotožnění

Po online zápise proveďte ztotožnění vaší osoby. Ztotožnění bude probíhat primárně online pomocí portálu Identitaobcana.cz (do 1.12.2021 eidentita.cz).

Po přihlášení do IS MU uvidíte přímo na titulní stránce výzvu na ztotožnění - tlačítko "Ověřit totožnost". Možnosti ztotožnění najdete zde: ověřit přes portál Identita občana.

Ztotožnění proveďte co nejdříve, neboť bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu.

Jak postupovat při fotografování

Po online zápise do studia potřebujete pořídit fotografii, která vám bude sloužit ke zpracování identifikačních průkazů, ve většině případů ISIC karty. Vlastnit identifikační průkaz je jednou z povinností studentů MU. Nezapomeňte ho tedy objednat přes Obchodní centrum.

Úřední hodiny studijního oddělení

Pondělí

12:30–14:30

Úterý

 neúřední den

Středa

12:30–14:30

Čtvrtek

neúřední den

Pátek

neúřední den

Každý student má svoji studijní referentku podle toho, jaký program studuje. Návštěvu studijního oddělení si prosím plánujte v úředních hodinách.

V období letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. jsou úřední hodiny pouze ve středu od 12.30 do 14.30 hodin.

Důležité informace před zahájením studia

Pokud si nevíte rady s registrací, se zápisem předmětů nebo s organizací výuky, kontaktujte svoji referentku. Pokud není dostupná, napište na hromadnou adresu studijni@sci.muni.cz.

Biologické programy

 • Irena Mitášová
 • mitasova@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 5918
 • UKB, Kamenice 5, pavilon B17, místnost 411

Chemické a biochemické programy

 • Alena Doupovcová
 • alenadou@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 5549
 • UKB, Kamenice 5, pavilon B17, místnost 409

Geologické a geografické programy, Antropologie

 • Pavlína Ondráčková, DiS.
 • pavlinao@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 3303
 • Areál Kotlářská 2, budova 1, děkanát, přízemí vlevo       

Matematické a fyzikální programy, Matematická biologie a biomedicína

 • Marie Halasová
 • halasova@sci.muni.cz
 • tel. 549 49 6039
 • Areál Kotlářská 2, budova 1, děkanát, přízemí vlevo

Informační systém MU a ISIC karta

Téměř veškerou administrativu lze u nás na fakultě vyřešit online − prostřednictvím Informačního systému (říkáme mu IS). Registrace předmětů, přihlašování na zkoušky, potvrzení o studiu, komunikace s učiteli, stahování studijních materiálů – to vše zvládnete z kteréhokoliv počítače. IS je velmi intuitivní, i přesto pro vás máme připravený manuál pro lepší orientaci.

Jak se přihlásit do Informačního systému – ISu

Do ISu se přihlásíte po zápise do studia na adrese https://is.muni.cz za použití univerzitního čísla osoby (UČO) a hesla.

UČO jste získali již během zápisu. Bude vás provázet úplně celým studiem a nebojte, brzy jej budete umět i pozpátku.

Heslo jste si nastavili při online zápisu. Je tajné, nikomu je nedávejte! Jakákoli operace provedená na základě zadání vašeho hesla je považována za jednoznačně autentizovanou a má závaznou platnost, podobně jako operace učiněné osobně či písemně na administrativních odděleních fakulty a univerzity.

Nápověda

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu si sami vytisknete v Informačním systému. Elektronické potvrzení o studiu je plnohodnotnou variantou potvrzení o studiu vytištěného na papíře, orazítkovaného a podepsaného odpovědnou osobou.

Bez provedeného ztotožnění si nebudete moci sami stáhnout elektronické potvrzení o studiu, ani vám studijní oddělení nevystaví papírové potvrzení o studiu. Proto ztotožnění proveďte co nejdříve.

Užitečné odkazy

Univerzitní e-mail

Každý student má v ISu k dispozici schránku elektronické pošty s adresou ve tvaru UČO@mail.muni.cz. Tato adresa je funkční i po nastavení přezdívky. Elektronická komunikace je na MU preferovanou formou komunikace. Prosím komunikujte s námi prostřednitvím tohoto oficiálního univerzitního e-mailu. (Nepište nám prosím ze soukromých e-mailových adres.)

Sledování univerzitní pošty je povinné. Na tuto adresu dostáváte důležité zprávy z vedení fakulty a studijního oddělení. Systém rozesílá také např. informace o nově zadaných známkách, zprávy od vyučujících a podobně. Poštu si také můžete stahovat na domácí počítač nebo přesměrovat do jiné stabilní schránky. Upozornění na novou zprávu je zobrazeno na titulní straně IS. Schránku pravidelně vyprazdňujte, při přeplněné schránce vám nelze zaslat poštu.

Pokud používáte spolehlivý e-mail jinde, můžete si příjem zpráv přesměrovat tam. O přesměrování pošty či volbě přezdívky se více dozvíte v nápovědě.

Užitečné odkazy

Průkaz studenta

Každý student MU musí vlastnit průkaz studenta, která může sloužit jednak jako čipová karta v rámci univerzity, v případě ISIC karty vám pak navíc umožní čerpat nejrůznější slevy pro studenty.

Kartu lze objednat v Obchodním centru v ISu (OC):

 • studenti prezenčního studia si objednají ISIC kartu (250 Kč),
 • studenti kombinovaného studia objednávají pouze průkaz studenta (120 Kč).

Jakmile bude karta vyrobena, obdrží studenti pokyny k vyzvednutí e-mailem. Podmínkou k vydání průkazu je připsání částky za průkaz na účet MU (OC-Moje objednávky).

Užitečné odkazy

Zahájení výuky a harmonogram akademického roku

Zahájení výuky a harmonogram akademického roku

Všechna důležitá období jako zahájení a konec výuky, registrace zápis předmětů, zápis do seminárních skupin apod. jsou daná harmonogramem akademického roku. Harmonogram je zveřejněn zde.

Registrace povinných a povinně volitelných předmětů podle doporučeného studijního plánu

Registrace probíhá v období daném harmonogramem akademického roku. Harmonogram je zveřejněn zde.

V případě náhradního zápisu do studia si povinně volitelné předměty a další volitelné předměty zapisujete bez předchozí registrace v období: 3. 9. od 17.00 do 1. 10. 2023.

Registraci proveďte:
IS → Student → Začátek semestru → Registrace a zápis předmětů → Přidat předměty dle šablony fakulty (Vyberte šablonu příslušnou vašemu programu)

Předměty si můžete registrovat také pomocí vložení kódu. Využijte, pokud si chcete registrovat předměty, které nejsou zavedeny v registračních šablonách. Jedná se především o předměty volitelné nebo předměty jiných fakult. V tomto případě využijte odkaz „Přidat předměty vložením kódu“. Vyberte fakultu, na které se předmět vyučuje, vložte jeho kód a klikněte na dohledat. Nabídku předmětů naleznete v katalogu předmětů v ISu.

Obecně platí, že při bezproblémové registraci, vám budou zaregistrované předměty v den zápisu automaticky systémem zapsány. V případě, že máte o předmět zájem, ale předmět vám nejde zaregistrovat, můžete vyučujícího požádat o výjimku/souhlas.

Pokud je předmět kapacitně omezen, rozhoduje právě čas a pořadí registrace, nevyplatí se proto otálet.

Užitečná data

Registrace povinných a povinně volitelných předmětů probíhá do 31. 7. 2023.

Rozvrh bude zveřejněn 2. 9. 2023.

Zápis do seminárních skupin proběhne od 4. 9. od 17.00 do 1. 10. 2023.

Výuka pro semestr podzim 2023 začíná 18. 9. 2023.

Užitečné odkazy

Rozvrh

Rozvrh na PřF MU bude zveřejněn 2. 9. 2023.

Svůj rozvrh hodin naleznete v: IS → Rozvrh → Zobrazení rozvrhu.

Zvolte možnost „Můj rozvrh – studenta →“ a volbu potvrďte tlačítkem „Vypiš“ v části „Výpis rozvrhu“ nebo použijte „šipku“ pro zobrazení.

Zápis do seminárních skupin

Zápis do seminárních skupin probíhá v období daném harmonogramem akademického roku. Harmonogram je zveřejněn zde.

Zápis do seminárních skupin na PřF MU probíhá od 4. 9. od 17.00 do 1. 10. 2023.

Pokud má předmět seminární skupiny, je nutné se do nich v určeném období přihlásit. Vyberte si u předmětu seminární skupinu a pokud má volnou kapacitu, tak se do ní přihlaste.

Užitečné odkazy

Co dále potřebuješ vědět?

Studijní a zkušební řád MU

Studijní a zkušební řád MU, jeho výklad a všechny další předpisy, kterými se budete řídit během svého studia, jsou k dispozici v elektronické podobě na webu PřF MU.

Celé znění SZŘ i s výkladem najdete zde.

Omluva z výuky a nahlášení změn osobních údajů

Omluva z výuky ze závažných důvodů (nejčastěji nemoc): do 5 dní od zahájení absence dodejte doklad od lékaře na SO PřF. Více informací najdete zde.

Změny v osobních údajích, které u Vás nastanou v průběhu studia opravujte aktuálně v ISu: Osobní administrativa → Personální → Kontrola a změny osobních údajů.

Uznávání absolvovaných předmětů

Do studia jsou automaticky zaznamenány všechny ve vztahu k danému studiu povinné a povinně volitelné předměty absolvované na MU z předchozích neúspěšných studií od jejichž absolvování neuplynulo ve vztahu k zápisu do daného studia více než tři roky. Mimo uvedené zaznamenání si můžete sami požádat o uznání předmětů elektronicky prostřednictvím aplikace Úřadovna v ISu.
Pokyn, jak postupovat při podávání žádostí najdete zde.

Možnosti získání stipendií

Na Přírodovědecké fakultě je možnost získání několika stipendií. Výpis všech možných stipendií je zde.

Zanechání studia

Zanechání studia: přes aplikaci v Úřadovně v ISu. Pokud se rozhodnete nestudovat program, do kterého jste se zapsali, ukončete studium co nejdříve! Každý den studia se Vám odečítá ze zákonem dané bezplatné doby VŠ studia a v dalším VŠ studiu Vám může přinést komplikaci ve formě vyměřeného poplatku za studium.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.