Doktorské studium

Formuláře

V akademickém roce 2021/2022 se dizertační práce odevzdávají pouze elektronicky.

Žádosti v IS MU

Tyto žádosti lze podat elektronicky přes IS MU - Úřadovna - Zavedení úkonu

 • Přihláška ke státní doktorské zkoušce. Agenda: PřF ODSKAZINT: Přihláška ke státní doktorské zkoušce/Application for Doctoral State Examination
 • Přihláška k obhajobě disertační práce. Agenda: PřF ODSKAZINT: Přihláška k obhajobě dizertační práce/Application for PhD thesis defence
 • Žádost o přerušení studia. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Přerušení studia/Request to Interrupt Studies
 • Oznámení o zanechání studia. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Oznámení o zanechání studia/Notification of Abandoning Studies
 • Žádost o skrytí části závěrečné práce. Agenda: PřF ODSKAZINT: Žádost o skrytí části závěrečné práce – Doktorské
 • Žádost o prominutí zahraniční stáže. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Žádost o prominutí zahraniční stáže/Request to waive a stay abroad
 • Žádost o změnu formy studia. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Změna formy studia/Request to Change the Study Mode
 • Žádost o udělení stipendia na podporu mobilit doktorských studentů. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Application for scholarship in support of the Doctoral Students Mobilities
 • Žádost o výjimku. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Žádost o výjimku/Request for an exception
 • Žádost o změnu výzkumného zaměření disertační práce. Agenda: PřF ODSKAZINT: Žádost o změnu výzkumného zaměření disertační práce/Request for change of PhD thesis research focus
 • Žádost o změnu školitele. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Žádost o změnu školitele/Request for change of the supervisor
 • Žádost o předložení disertační práce v jiném jazyce než čeština a angličtina. Agenda: PřF ODSKAZINT: Request to submit a PhD thesis in a language other than Czech or English 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.