Doktorské studium

Formuláře

V akademickém roce 2020/2021 se dizertační práce odevzdávají pouze elektronicky.

Žádosti v IS MU

Tyto žádosti lze podat elektronicky přes IS MU - Úřadovna - Zavedení úkonu

  • Přihláška ke státní doktorské zkoušce. Agenda: PřF ODSKAZINT: Přihláška ke státní doktorské zkoušce/Application for Doctoral State Examination
  • Přihláška k obhajobě disertační práce. Agenda: PřF ODSKAZINT: Přihláška k obhajobě dizertační práce/Application for PhD thesis defence
  • Žádost o přerušení studia. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Přerušení studia/Request to Interrupt Studies
  • Oznámení o zanechání studia. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Oznámení o zanechání studia/Notification of Abandoning Studies
  • Žádost o skrytí části závěrečné práce. Agenda: PřF ODSKAZINT: Žádost o skrytí části závěrečné práce – Doktorské

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.