Doktorské studium

Formuláře

Dizertační práce se odevzdávají pouze elektronicky.

Žádosti v IS MU

Tyto žádosti lze podat elektronicky přes IS MU - Úřadovna - Zavedení úkonu

 • Přihláška ke státní doktorské zkoušce. Agenda: PřF ODSKAZINT: Přihláška ke státní doktorské zkoušce/Application for Doctoral State Examination
 • Přihláška k obhajobě disertační práce. Agenda: PřF ODSKAZINT: Přihláška k obhajobě dizertační práce/Application for PhD thesis defence
 • Žádost o přerušení studia. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Přerušení studia/Request to Interrupt Studies
 • Oznámení o zanechání studia. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Oznámení o zanechání studia/Notification of Abandoning Studies
 • Žádost o skrytí části závěrečné práce. Agenda: PřF ODSKAZINT: Žádost o skrytí části závěrečné práce – Doktorské
 • Žádost o prominutí zahraniční stáže. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Žádost o prominutí zahraniční stáže/Request to waive a stay abroad
 • Žádost o změnu formy studia. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Změna formy studia/Request to Change the Study Mode
 • Žádost o udělení stipendia na podporu mobilit doktorských studentů. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Application for scholarship in support of the Doctoral Students Mobilities
 • Žádost o výjimku. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Žádost o výjimku/Request for an exception
 • Žádost o změnu výzkumného zaměření disertační práce. Agenda: PřF ODSKAZINT: Žádost o změnu výzkumného zaměření disertační práce/Request for change of PhD thesis research focus
 • Žádost o změnu školitele. Agenda: PřF ODSKAZINT: Doctoral studies: Žádost o změnu školitele/Request for change of the supervisor
 • Žádost o předložení disertační práce v jiném jazyce než čeština a angličtina. Agenda: PřF ODSKAZINT: Request to submit a PhD thesis in a language other than Czech or English 

Promoce

Doklady o ukončení vzdělání jsou absolventům doktorských studijních programů na MU předávány na promocích. Ty jsou každoročně plánovány v přibližně půlročním rozmezí, a to ve stejný den pro všechny fakulty MU. Organizací promocí je pověřen Odbor výzkumu, konkrétně Mgr. Tereza Dvořáková.

Absolventům, kteří budou v určitém termínu promováni, je cca tři týdny před plánovaným datem konání ceremonie zaslána elektronická pozvánka, obsahující i bližší informace k samotnému promočnímu aktu. Pozvánka je rozesílána na emaily absolventů v jejich Osobní administrativě IS MU (sledujte prosím také spam nebo složku "hromadné"). V případě, že chce absolvent obdržet pozvánku na promoci na svůj soukromý email, je nutné, aby si v Poště IS MU nastavil přeposílání emailu v IS MU na svoji soukromou adresu. V IS MU je také třeba zadat souhlas s používáním emailové schránky i po absolutoriu, a to prostřednictvím tzv. Soukromí. Informace o datu konání promocí jsou s předstihem sdělovány také referentkám a referentům fakultních oddělení, která administrují doktorské studium. Absolventi doktorského studia poplatek za promoci nehradí.

V případě, že se absolvent nemůže promoce zúčastnit, vyzvedává si diplom a diploma supplement po předchozí domluvě na Oddělení doktorského studia a vědeckých kvalifikací OV RMU. Učinit tak může dle svého uvážení před nebo po konání promoce. Doklady o ukončení studia převezme osobně absolvent nebo na základě plné moci osoba blízká (plná moc nemusí být úředně ověřená). Po domluvě je také možné absolventovu účast přesunout na následující termín promocí.

Termíny doktorských promocí v roce 2023:

 • pátek 24. března 2023 (pro absolventy, kteří obhájili do 15. 2. 2023)
 • pátek 22. září 2023

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.