Komise pro státní doktorské zkoušky
a obhajoby disertačních prací

Ekologická a evoluční biologie

Fyzika

Chemie

Matematika a statistika

Pokročilé materiály a nanovědy

Pokročilé materiály

Předsedové

prof. RNDr. Václav Holý, CSc., ÚFKL PřF MU
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., ÚFKL PřF MU
doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr., ÚFKL PřF MU
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., ÚCh PřF MU

Interní členové

doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D., ÚFKL PřF MU
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D., ÚFKL PřF MU
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc., ÚCh PřF MU
prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D., ÚFE PřF MU
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D., ÚFE PřF MU

Externí členové

prof. RNDr. Petr Dub, CSc., ÚFI FSI VUT
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., ÚFI FSI VUT
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., ÚFI FSI VUT

Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie

Předsedové

prof. RNDr. Václav Holý, CSc., ÚFKL PřF MU
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., ÚFKL PřF MU
doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr., ÚFKL PřF MU
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D., ÚCh PřF MU

Interní členové

doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D., ÚFKL PřF MU
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D., ÚFKL PřF MU
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc., ÚCh PřF MU
prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D., ÚFE PřF MU
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D., ÚFE PřF MU

Externí členové

prof. RNDr. Petr Dub, CSc., ÚFI FSI VUT
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc., ÚFI FSI VUT
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., ÚFI FSI VUT

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.