Skříňky na UKB – PřF MU

V areálu Univerzitního kampusu Bohunice (UKB) jsou studentům Přírodovědecké fakulty (PřF MU) k dispozici skříňky. Ty se nacházejí buďto v hlavních koridorech nebo v místnostech sloužících jako šatny. Studenti zapsaní v programech PřF vyučovaných na UKB mají možnost o tyto skříňky soutěžit a následně je využívat v celé délce svého studia, tedy jak ve stupni Bc., tak Mgr. studia.

KDO MÁ NA SKŘÍŇKU NÁROK?

Na skříňku umístěnou v areálu UKB (část PřF MU) má nárok každý student, který je v prezenčním bakalářském nebo magisterském programu vyučovaném na UKB, nikoliv v areálu PřF MU na Kotlářské. I v případě, že má student na UKB část výuky, nevzniká tím nárok na přidělení skříňky. Přidělená skříňka studentovi zůstává po celou dobu studia, i v případě přechodu z bakalářského na magisterské studium (pokud stále studuje kterýkoli program vyučovaný na UKB). V této situaci tedy není nutné žádat/soutěžit o skříňku znovu. Na skříňku má v tomto období student nárok, ale současně je za ni zodpovědný. Proto se nedoporučuje si skříňky vyměňovat, půjčovat nebo sdílet s jinými studenty.

Studenti v doktorském studiu na skříňku nárok nemají, jelikož mají přidělené vlastní pracovní místo. Všechna tato opatření jsou zavedena z důvodu omezeného počtu skříněk, který je nižší než počet studentů na UKB.

JAK SKŘÍŇKU ZÍSKÁM?

Skříňku je možné získat na začátku každého podzimního semestru, přičemž může být vyhlášeno dodatečné kolo soutěže. Na skříňku mají přednostní právo studenti prvního ročníku bakalářského studia, ale informace o soutěži a možnost se jí zúčastnit se dostanou ke všem studentům, kteří ještě skříňku nevlastní. V případě, že kapacita soutěže nebude vyčerpána již studenty prvních ročníků, skříňka bude přidělena ostatním studentům. Soutěží se přes aplikaci „klikacích soutěží o pořadí ve frontě“ v ISu. Tyto časové soutěže jsou vyhlašovány dopředu formou mailu s instrukcemi k dané soutěži. Nápovědu k dané soutěži lze nalézt na odkazu: https://is.muni.cz/auth/napoveda/komunikace/souteze.

Soutěž probíhá na adrese http://souteze.is.muni.cz/, kde si student zvolí, o kterou konkrétní soutěž má zájem, a zadá své UČO. Poté obdrží desetiznakový kód, který určuje jeho pořadí v soutěži (1. fáze). Důležitým krokem, který je nezbytný k úspěšnému ukončení soutěže, je registrace získaného kódu (2. fáze) na adrese https://is.muni.cz/auth/souteze/registrace.pl. Platnost kódu je 24 hodin. Není-li kód v této lhůtě zaregistrován, je považován za neplatný, a student tedy skříňku nezíská. Tento krok je zařazen jako kontrolní, pro případ, že si student svou účast v soutěži rozmyslí a skříňku by nevyužíval. Informace o nároku na čerpání výhry je studentu oznámena zpravidla do 14 dnů mailem, spolu s popisem kde skříňku najde a pomocí jakého kódu ji lze otevřít.

Soutěže zpravidla probíhají až měsíc po začátku semestru z důvodu zohlednění termínů pro dodatečný zápis.

JAK SKŘÍŇKU ZAČNU POUŽÍVAT?

Po obdržení informace o tom, jaká skříňka Vám byla přidělena a jakým kódem ji otevřete, je doporučené kód změnit na Váš vlastní, a to následujícím způsobem:

  1. V pozici OTEVŘENO nastavte svůj nový číselný kód.
  2. Otočte knoflíkem o 90 ° vlevo, tím se Váš kód uloží a zámek se uzamkne.
  3. Po uzamčení nezapomeňte libovolně pootočit číselné kotoučky tak, aby nikdo nemohl Váš kód odečíst a zůstal tak skrytý.
  4. Pro následné odemknutí nastavte váš kód a otočte knoflíkem o 90 ° vpravo. Zámek je nyní odemčen.
  5. Kód zámku můžete kdykoliv změnit stejným postupem.

V případě ukončení studia, kdy skříňku dále nebudete využívat, není nutné měnit kód zpět na původní.

KONTAKT

Otázky prosím směřujte na e-mailovou adresu: skrinky@sci.muni.cz

UŽITEČNÉ INFORMACE

Další pravidla pro užívání skříněk jsou uvedena v Provozním řádu UKB. Jeho aktuální znění najdete na https://www.ukb.muni.cz/dokumenty.

FAQ

Obdržel/a jsem kód, ale nemám informaci o tom, že jsem získal/a skříňku. Jak je to možné?

Velmi pravděpodobně jste kód pouze vygeneroval/a a neregistroval/a v druhé fázi. Váš kód byl tedy neplatný, na skříňku nemáte nárok.

Neobdržel/a jsem ihned po skončení soutěže informaci o tom, zda jsem byl/a úspěšný/á. Proč?

Jak je již zmíněno v pokynech, informace o úspěšnosti k Vám může dorazit až do 14 dnů. Děkujeme za trpělivost.

Ztratil/a jsem kód nebo mám problém s otevřením skříňky, co mám dělat?

S podobnými obtížemi se obracejte na Pult centrální ochrany UKB (549494450), mobil 733 598 624 (službu konající pochůzkář v UKB). Je to nonstop služba, která by vám měla být schopna pomoct.

Zobrazila se mi hláška, že si mohu vyzvednout výhru, co to pro mne znamená?

Znamená to, že Váš kód byl úspěšně zaregistrován. Skříňky si nijak nevyzvedáte, o jejich získání/nezískání budete informováni mailem. Tato hláška je používána defaultně, jelikož klikací soutěže jsou využívány pro různé účely.

Jsem ve druhém (nebo vyšším) ročníku, mohu skříňku i přesto získat?

Ano, viz sekce „Jak skříňku získám?“.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.