Informace o projektu
Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie, vývojové biologie a imunologie živočichů 2021 (Podpora studentů)

Kód projektu
MUNI/A/1403/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Bude rozvíjena dlouhodobě prosazovaná koncepce výchovy studentů VŠ spočívající v těsném propojení dvou oblastí - vědecké a vzdělávací. Jedná se o léty prověřený přístup ke vzdělávání studentů, a proto jsou jak HLAVNÍ CÍLE, tak způsob jejich naplňování, zcela shodné s předchozím obdobím.

1) V OBLASTI VÝUKY je základním cílem zvýšit připravenost absolventů pro jejich uplatnění v lékařské a veterinární praxi a to především v oblastech prevence, diagnostiky a řešení nových terapeutických přístupů při zvládání nádorových, imunitních a dalších závažných onemocnění. Cílem výchovy proto bude rutinní zvládnutí nejpokročilejších metodologií reflektující nejmodernější trendy v daných specializacích. HLAVNÍ METODOU VÝCHOVY studentů bude INTERAKTIVNÍ VÝUKA spočívající v přímém kontaktu mezi učitelem a žákem zaměřená na osvětlování principů vědecké práce, postavení pokusů, jejich vyhodnocování atd. přímo v laboratořích. To zajistí maximálně možné zapojení studentů do výzkumu.

2) OBLAST VÝZKUMU. V roce 2021 bude pokračováno v rozvíjení dvou osvědčených směrů
A) buněčné a molekulární fyziologii (i nadále bude posilována vývojová biologie),
B) srovnávací imunologii. To bude probíhat v součinnosti s předními domácími a zahraničními pracovišti. Rovněž hlavní směry výzkumu z předchozích let zůstávají zachovány, DÍLČÍ CÍLE však jsou ZCELA NOVĚ DEFINOVÁNY A POJATY, jak je podrobněji rozvedeno v části „Návrh projektu“.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.