02/2024
26. 2. 2024, 18:12  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Úvodní slovo děkana

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych využil této příležitosti a všechny Vás na začátku nového semestru co nejsrdečněji pozdravil.

Hlavním tématem, které rezonuje od počátku nového roku nejen na naší fakultě, je posílení bezpečnosti studujících i zaměstnanců. Jsem proto velmi rád, že se právě v této oblasti podařilo pro celou univerzitu připravit sérii bezpečnostních opatření, jejichž součástí je mj. systém včasného varování pomocí SMS či vytvoření databáze krizových kontaktů MU pro Policii ČR v případě přímého ohrožení. 

Pokračovat ve čtení

Pět osobností Přírodovědecké fakulty obdrželo medaile MUNI

U příležitosti 105. výročí založení Masarykovy univerzity byly 31. ledna 2024, ve Velké aule Karla Engliše na Právnické fakultě MUNI předány medaile MUNI také pěti osobnostem spojeným s naší fakultou.

Zlatou medaili Masarykovy univerzity převzal a prof. Jaromír Leichmann a prof. Jan Slovák. Stříbrnou medaili převzali prof. Jana Musilová, prof. Jan Šmarda a Mgr. Iva Zlatušková, které představujeme v krátkých medailoncích z programu události. Oceněným blahopřejeme.

Podrobnosti

Novým předsedou Rady vysokých škol byl zvolen děkan PřF MU Tomáš Kašparovský

Sněm Rady vysokých škol zvolil novým předsedou na období 2024–2026 Tomáše Kašparovského, děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Získal 163 z celkového počtu 189 hlasů.

Podrobnosti

Přesahová bytost Jana Šmardová. Kniha „Co nás učí nádory“ vyšla anglicky

Dne 17. 1. 2024 se konal křest anglického vydání knihy „Co nás učí nádory: Paralely v chování buněk a lidí“ Jany Šmardové (†31. 8. 2023). Z článku se dozvíte i to, jak pokračuje výuka jejího kurzu „Biologie nádorů pro každého aneb buněčná filozofie“.

Více informací
 

Vědci míří do Antarktidy na již 20. expedici MU

Celkem 24 účastníků, včetně tří žen, bude mít letošní, již 20. expedice Masarykovy univerzity do Antarktidy. Hlavní část výpravy stráví na České vědecké stanici J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse zhruba dva měsíce. Během pobytu bude kromě výzkumných aktivit probíhat i testování nových zařízení, přístrojů a vybavení. Vznikne zde také dokument o českém antarktickém výzkumu pro Českou televizi.

Podrobnosti

Zemřel Martin Černohorský. Čest jeho památce

Ve věku 100 let zemřel dne 9. 2. 2024 profesor Martin Černohorský, významný fyzik a odborník na fyzikální vzdělávání, který spojil svůj studijní i profesní život s Přírodovědeckou fakultou MU.

O Martinu Černohorském Článek v Magazínu M

Studijní program Data Analytics pomůže studujícím získat návyk matematicky přemýšlet a pracovat s daty sofistikovaným způsobem, říká Jan Slovák

Nový studijní program Data Analytics, odpovídá potřebám uchazečů, co chtějí být úspěšní v oboru analýzy dat. Je hybridní, postavený na „learning by doing“, úzce propojený s profesní praxí i oborovou komunitou. Proč studovat analýzu dat na MUNI? Co přinese spolupráce partnerům z praxe? Zeptali jsme se profesora Jana Slováka, garanta programu.

Rozhovor s Janem Slovákem

MASH Junior Star 2024 má své vítěze. Uspěli díky hodnocení GA ČR

Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) zveřejnila jména dvou mladých vědkyň, které získávají grant MASH Junior Star pro perspektivní výzkumné pracovníky Masarykovy univerzity krátce po postgraduálním studiu.

Podrobnosti v Magazínu M

Přírodovědci navrhnou, jak lépe ochránit migrující ptáky a netopýry před auty na silnicích

Stále častěji dochází ke smrtelným kolizím živočichů s jedoucími automobily. Více než 10 % populace ptáků a netopýrů bohužel zahyne na silnicích. Výzkumníci z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se proto pustili do projektu, díky kterému by mohli tento nelichotivý trend významně změnit. Cílem projektu je vytvořit elektronickou mapu rizikových území a navrhnout efektivní ochranné stěny podél silnic

Podrobnosti

Alarmující objev: Pesticidy nalezené v arktické atmosféře vyvolávají obavy z jejich přenosu na velké vzdálenosti a také z jejich pomalého rozkladu

Nová mezinárodní studie provedená více než třiceti institucemi v sedmnácti evropských zemích, včetně centra RECETOX na Masarykově univerzitě, odhalila překvapivý jev. Tím je dálkový přenos dvaadvaceti pesticidů v atmosféře, z toho sedmi již dříve zakázaných. Nález těchto pesticidů v Arktidě a ve volné troposféře nad evropským kontinentem ukazuje na jejich schopnost cestovat vzduchem na obrovské vzdálenosti a na jejich neočekávaně pomalý rozklad v životním prostředí.

Podrobnosti
 

Astrofyzici objasnili, že prach v galaxiích ovlivňuje měření jejich vzdáleností ve vesmíru

Prach v okolí center galaxií významně ovlivňuje měření jejich vzdáleností ve vesmíru. Upozornil na to tým fyziků pod vedením Michala Zajačka z Masarykovy univerzity, kteří zpracovávali ultrafialová a rentgenová data ze souboru 58 aktivních galaxií.

Podrobnosti

Jak se vyvíjí biodiverzita vodních toků? Odpovědi hledá výzkum našich hydrobiologů

Výzkum rozmanitosti druhů patří k zásadním tématům na Ústavu botaniky a zoologie. V tomto článku představujeme překvapivé výsledky výzkumů biodiverzity vodních toků, a to v měřítku českém i evropském.

Podrobnosti

Vědci odhalili podstatu nanoluciferázy, nyní může svítit intenzivněji

Výzkum světélkujícího enzymu, tzv. nanoluciferázy, na kterém pracují odborníci z brněnské Masarykovy univerzity a Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), otevírá nové možnosti využití, např. v oblasti testování léčiv nebo ve výzkumu nádorů.

Podrobnosti

Career Restart pro vědkyně z naší fakulty

Grantová agentura Masarykovy univerzity (GAMU) udělila hned čtyři z celkem dvanácti grantů Career Restart vědkyním z naší fakulty. Jeden z nejvýznamnějších prvků podpory výzkumné práce žen získaly Martina Dvořáčková, Flavia Landucci, Petra Kolísková a Anežka Sharma. Gratulujeme!

Podrobnosti v Magazínu M

Roky 2023 a 2024 s HR Award SCI MUNI: Priority a příprava na obnovu certifikace

V uplynulém roce 2023 jsme na Přírodovědecké fakultě MU z pohledu vylepšování personální strategie dokončili řadu dalších plánovaných úkolů akčního plánu. Věnovali jsme se například nové koncepci vzdělávání a jejímu přenesení do praktického života fakulty, digitalizaci adaptace, informační bezpečnosti a v neposlední řadě jsme zahájili přípravy na obnovení certifikace HR Award, kde jsme zjišťovali názory a návrhy na další témata akčního plánu v dotazníkovém šetření.

Ohlédněte se s námi, kde všude jsme pokročili a co nás čeká v roce 2024.

Podrobnosti

Rozhovory s našimi studujícími

Terénní exkurze a cvičení skvěle kombinují pozorování přírody, výklad odborníků a atmosféru školního výletu s partou kamarádů

Jaroslava Rohela zajímaly rostliny už jako malého kluka. Bavilo ho poznávat tyto „zelené poklady“, jak je sám nazývá, nejen ve sklenících v botanickém kroužku, ale i při svých dobrodružných výpravách do přírody. Studium botaniky na vysoké škole pak bylo vlastně samozřejmým krokem na cestě lemované určováním, zakládáním a lisováním nasbíraných rostlin. Jarda si v bakalářském stupni vybral program Ekologická a evoluční biologie se specializací na botaniku a nyní pokračuje v navazujícím magisterském studijním programu Botanika se specializací na biosystematiku rostlin. Je mu 22 let a zajímá se jak jinak než o botaniku a přírodní vědy, ale také o jejich popularizaci, třeba formou organizace biologických soustředění a dalších akcí. Mimoto je instruktorem zážitkových akcí a má rád večery u ohně s kytarou i vůni starých knížek a herbářových sbírek.

Rozhovor s J. Rohelem

Cena nadace Jaroslava Heyrovského za Molekulární biologii míří na Přírodovědeckou fakultu

Cenu nadace Jaroslava Heyrovského v kategorii Molekulární biologie za rok 2023 získala gymnazistka Tereza Šustrová a její školitel Martin Marek z Loschmidtových laboratořích na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kde mladá výzkumnice vypracovávala projekt v rámci Středoškolské odborné činnosti.

Podrobnosti
 

Rozhovory s našimi studujícími

Študovať v Brne pre mňa znamená študovať „doma“

Vysokou školu a fakultu vybíral Dávid dlouho a pečlivě. Nakonec si tento rodák ze slovenského Prešova vybral Brno, Masarykovu univerzitu a Přírodovědeckou fakultu. Líbily se mu nejen snadno dostupné informace o přijímačkách na MU, možnost zapisovat si na Přírodovědě i předměty z jiných fakult a úplně jiných oborů, ale i jeho láska k biatlonu, kterému se může v Brně dál věnovat.

Rozhovor s D. Brodňanským

Novinky z Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě MU

Příprava na Erasmus: Nový anglický kurz pro studijní pobyty v zahraničí

Novinkou na jazykovém oddělení PřF je otevření kurzu English for International Mobility and Erasmus (JAERA) od jarního semestru 2024. Kurz vznikl na základě podnětů od samotných studentů, kteří často bojovali s papírováním kolem zahraničních výjezdů. Kurz je primárně zaměřen na jazykovou přípravu pro studium nebo stáž v zahraničí, ale mohou si ho zapsat i studenti, kteří se již některé výměny zúčastnili nebo ti, kteří se chtějí pouze zdokonalit a procvičit si angličtinu.

Více informací

Děkanka a děkani přírodovědných fakult jednali o vzdělávání budoucích učitelů

Členové Asociace děkanů přírodovědných fakult na dvoudenním zasedání v Hradci Králové diskutovali o nedostatku učitelů přírodovědných oborů na základních a středních školách.

Podrobnosti

Dny otevřených dveří na SCI MUNI přilákaly na tisícovku studentů

Více než 1000 studentů nejen maturitních ročníků zavítalo na Dny otevřených dveří Přírodovědecké fakulty MU, které se konaly v sobotu 27. ledna a v úterý 30. ledna v Univerzitním kampusu v Bohunicích a v areálu na Kotlářské. Dveře aul, poslucháren a laboratoří otevřely všechny naše ústavy. Garanti všech oborů se svými studenty připravili vlastní program, prezentace a diskuse se studenty.

Podrobnosti  Externí odkaz

Krizový management za polárním kruhem

Krátce po novém roce 2024 proběhlo na Přírodovědecké fakultě MU školení Krizový management za polárním kruhem se zaměřením na komunikační a psychologické aspekty excelentního dlouhodobého terénního výzkumu.

Podrobnosti
 

Výsledky dotazníkového průzkumu PřF MUNI

V souvislosti s důležitým milníkem zavádění fakultní personální strategie – obnovením certifikace HR Excellence in Research Award, který Přírodovědeckou fakultu MU čeká v roce 2024, jsme v říjnu 2023 oslovili zaměstnance a zaměstnankyně fakulty s žádostí o vyplnění anonymního online dotazníku.

Podrobnosti

Aktuálně vyhlášené soutěže

  • Medaile MŠMT
  • Ceny Louis-Jeantet 
  • Ceny Neuron
  • Cena děkana PřF MU (uzávěrka nominací 23. 2. 2024)
  • Start-up Nadace Experientia (uzávěrka nominací 15. 3. 2024)
  • Příspěvek na roční postdoktorandskou stáž Nadace Experientia (uzávěrka nominací 15. 3. 2024)
  • Balzan Prizes (uzávěrka nominací 15. 3. 2024)
Podrobnosti

Napsali o nás

Na Martina Černohorského všichni vzpomínají jako na vlídného a erudovaného člověka  Externí odkaz

Sérii bezpečnostních opatření na MU nově posiluje online školení pro všechny studující a zaměstnance  Externí odkaz

V italské laboratoři analyzovala mateřské mléko  Externí odkaz

Kniha Jany Šmardové „Co nás učí nádory“ vyšla anglicky  Externí odkaz

Astrofyzici: Prach v galaxiích ovlivňuje měření jejich vzdáleností  Externí odkaz

Ph.D. Talent: Od malička objevuji přírodu kolem sebe  Externí odkaz

Oslavy MU doprovodí i Zlaté promoce či vydání série soviček DobroSova  Externí odkaz

MUNI nastavuje krizovou komunikaci  Externí odkaz

PhD škola na CEITEC MUNI se inspiruje zahraničními koncepty  Externí odkaz

Do Antarktidy míří 20. expedice Masarykovy univerzity  Externí odkaz

Bezpečnost na MUNI: systém včasné kontroly a spolupráce s policií v oblasti prevence  Externí odkaz

V TOP 400 na světě, v TOP 200 v Evropě, 1. v ČR v oblasti udržitelnosti  Externí odkaz

Kalendář akci

6. – 30. 4.

Panelová výstava Invazní škůdci a choroby rostlin kolem nás

Náš svět je propojenější víc než dřív. Globalizace stírá odlišnosti nejen mezi kulturami; s intenzifikací světové dopravy i zemědělství se víc a víc snižuje biodiverzita v živočišné i rostlinné říši.

Podrobnosti

18. 4.

Intercellular Transfer of Proteins and RNA (Seminar Series)

No descriptionRandy W. Schekman

Lecture will be held in English
Mendel´s refectory in the Mendel Museum Brno

Podrobnosti

20. 4.

Den Země

Hry a kvízy na téma Zdraví rostlin | Pro děti i dospělé

Podrobnosti

23. 4.

Luminescent lanthanides – Evolution of eporter systems for immunoassays (INNOLEC | MUNI SCI)

Přednáška INNOLEC | v angličtině

Přednášející: Tero Soukka

Podrobnosti

25. 4.

Biodiversity and ecosystem functioning – different perspectives and approaches

Botanický seminář | v angličtině

Přednáší: Aleš Lisner (JČU České Budějovice)

Podrobnosti

25. 4.

That Magical Strand, RNA (Seminar Series)

Bez popiskuThomas R. Cech

Lecture will be held in English
Mendel´s refectory in the Mendel Museum Brno

Podrobnosti

27. 4.

Za Helictotrichon desertorum na Šibeničník u Mikulova a další pálavské kopce

Po stopách prof. Josefa Podpěry | Botanická exkurze

Vedoucí: Jan Roleček

Podrobnosti

30. 4.

MSCA-PF intensive training for MSCA-PF applicants (for MUNI & UP only!) (Improve)

ON-LINE EVENT for Masaryk University & Palacky University ONLY!

Podrobnosti

2. 5.

Probing the Dynamics and Interactions of Disordered Proteins with Single-molecule Spectroscopy: From Disordered Complexes to Phase Separation (Seminar Series)

Lecture will be held in English
Ben Schuler

Podrobnosti

9. 5.

Ion Channels as an Inspiration for Synthetic Chemists (Seminar Series)

Lecture will be held in English
Dirk Trauner

Podrobnosti

10. 5.

125. výročí narození prof. Otakara Borůvky

Odhalení pamětní desky při vstupu do historické budovy Gymnázia Uherské Hradiště.

Záštitu akci propůjčil prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.O., rektor Masarykovy univerzity.

Podrobnosti

12. – 17. 5.

STARMUS festival Bratislava

Festival STARMUS je festivalem vědy, umění a hudby a uskuteční se poprvé ve střední Evropě od 12.5. do 17.5.2024, a to v Bratislavě. Univerzitním partnerem festivalu je i Přírodovědecká fakulta MU.

Podrobnosti

15. 5.

125. výročí narození prof. Otakara Borůvky

Slavnostní shromáždění za účasti zástupců vlády ČR a parlamentu ČR, města Brna, Jihomoravského kraje a představitelů českých a zahraničních vysokých škol a odborné veřejnosti

Podrobnosti

16. 5.

MUNI Day 2024

Sportovní aktivity a zábava pro studenty i zaměstnance všech fakult MU.

Podrobnosti

16. 5.

Transcription of the Genome: Molecular Mechanism and Cellular Regulation (Seminar Series)

Bez popiskuPatrick Cramer

Lecture will be held in English
Mendel´s refectory in the Mendel Museum Brno

Podrobnosti

23. 5.

The Making of MicroRNA (Seminar Series)

   NARRY KIM

Lecture held in English
Mendel´s refectory in the Mendel Museum Brno

Podrobnosti

27. – 31. 5.

18. Česko – Slovenská spektroskopická konference (18. CSSK) & konference Mössbauerova spektroskopie v materiálových vědách (MSMS)

Součástí 18. CSSK je mikrosymposium Pokroky ve vibrační spektroskopii – 50 let povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie

Program zahrnuje také udělení ocenění významným vědeckým osobnostem: Ioannes Marcus Marci a Nicolaus Konkoly-Thege.

Podrobnosti

29. 5.

Studentská geologická konference

Podrobnosti

31. 5. – 9. 6.

Výstava masožravých rostlin

Prodejní výstava Masožravé rostliny, během které bude možné navštívit i zajímavé přednášky o masožravých rostlinách. 

Podrobnosti

3. – 4. 6.

Climate and Migration: Historical and Present Perspectives

Dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní workshop Climate and Migration: Historical and Present Perspectives. Workshop se bude konat 3.-4. června 2024 na Geografickém ústavu PřF MU. Akci pořádá GÚ PřF MU a výzkumná skupina CRIAS PAGES. Záštitu udělila kromě ředitele GÚ i Česká geografická společnost.

Abstrakty je možné posílat do 18. února. Workshop se bude konat prezenčně i online.

Podrobnosti

12. 6.

Ceny děkana 2024

Děkan Tomáš Kašparovský slavnostně předá ocenění nejlepším studentkám a studentům Přírodovědecké fakulty MU. Ceny děkana za letošní rok udělí laureátům v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu a nadějným vědcům v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu. Zároveň také ocení kolektiv vynikajících studentů.

Podrobnosti

10. – 14. 9.

5th Conference on Slope Tectonics

Podrobnosti

Redakční uzávěrka příštího newsletteru pro zaměstnance je 19. dubna 2024. Vaše příspěvky v češtině a v angličtině prosím posílejte na pr@sci.muni.cz, rádi je zveřejníme.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram