Ekonomické oddělení

Číselník pracovišť
310000 Přírodovědecká fakulta
311000 Ústavy
315030 Geografický ústav
316000 Národní centrum pro výzkum biomolekul
318000 RECETOX
318070 Centrální laboratoře
318073 Laboratoře analýzy biomarkerů
318079 Zpracování spektrometrických dat
318072 Laboratoře analýzy mikrobiomu
318071 Laboratoře stopové analýzy
318080 Datové služby
318088 Data management
318082 Informační systémy
318010 Environmentální chemie a modelování
318016 Biomarkery nemoci a zdraví
318015 Farmakokinetické modelování
318017 Chemické polutanty a expoziční cesty člověka
318013 Chemodynamika znečištění životního prostředí
318011 Lidský expozom
318020 Environmentální toxikologie
318023 Bioanalytická toxikologie
318022 Buněčná a tkáňová toxikologie
318021 Mechanistická environmentální toxikologie
318024 Půdní environmentální chemie a toxikologie
318030 Environmentální zdraví
318031 Environmentální epidemiologie ERA Chair
318033 Environmentální fyziologie
318032 Environmentální genomika
318038 Hodnocení expozice a zdravotních rizik
318037 Integrativní bioinformatika a biostatistika
318040 Chemické nástroje pro diagnostiku a terapii
318043 Fluorescenční sondy
318041 Organická fotochemie
318042 Supramolekulární chemie
318002 Kancelář ředitele
318050 Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství
318051 Kinetika a mikrofluidika
318052 Molekulární modelování a bioinformatika
318054 Strukturní biologie
318053 Umělá inteligence v proteinovém inženýrství
318001 Národní centrum
318060 Populační studie CELSPAC
318064 Biobanka a laboratoře CELSPAC
318062 Design studií a management dat
318061 Management studií a komunikace
318063 Nábor a vyšetřování
318090 Provoz a správa 
318096 IT oddělení
318095 Oddělení lidských zdrojů
318092 Projektové oddělení
318091 Provozní oddělení
318097 Správa budov
314070 Ústav antropologie
313050 Ústav biochemie
314020 Ústav botaniky a zoologie
314021 Biosystematika rostlin
314023 Ekologie rašelinišť
314028 ENVIROP
314027 Hydrobiologie
314026 Parazitologie
314025 Výzkum obratlovců
314024 Výzkum terestrických bezobratlých
314022 Výzkum vegetace
314010 Ústav experimentální biologie
314019 Česká sbírka mikroorganismů
314017 Loschmidtovy laboratoře
314011 Oddělení experimentální biologie rostlin
314013 Oddělení fyziologie a imunologie živočichů
314016 Oddělení genetiky a molekulární biologie
314015 Oddělení mikrobiologie
312030 Ústav fyziky a technologií plazmatu
312036 Aplikovaná plazmochemie
312032 Depozice tenkých vrstev a nanostruktur
312033 Diagnostika a modelování plazmatu
312034 Didaktika fyziky
312035 Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek
312031 Plazmové nanotechnologie a bioaplikace
312020 Ústav fyziky kondenzovaných látek
315010 Ústav geologických věd
313010 Ústav chemie
311010 Ústav matematiky a statistiky
312040 Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
319800 Jiná pracoviště
319810 Botanická zahrada
315040 Ústav fyziky Země
319840 Ústřední knihovna
319900 Děkanát
319914 Ekonomické oddělení
319940 Kancelář tajemníka
319944 BOZP
319942 HR AWARD
319946 Právník
319945 Sekretariát
319943 Vnější vztahy, komunikace a marketing
319930 Oddělení informačních a komunikačních technologií
319917 Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci
319920 Oddělení pro projektovou podporu
319912 Personální oddělení
319980 Správa budov
319913 Studijní oddělení

963100 Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě
Harmonogram uzávěrek


Období roku 2024

Uzávěrka
Účetnictví DPH
leden 15. 02. 2024 15. 02.2024
únor 15. 03. 2024 15. 03. 2024
březen 15. 04. 2024 15. 04. 2024
duben 15. 05. 2024 15. 05. 2024
květen 17. 06. 2024 17. 06. 2024
červen 15. 07. 2024 15. 07. 2024
červenec 15. 08. 2024 15. 08. 2024
srpen 16. 09. 2024 16. 09. 2024
září 15. 10. 2024 15. 10. 2024
říjen 15. 11. 2024 15. 11. 2024
listopad 16. 12. 2024 16. 12. 2024
prosinec bude upřesněno v prosinci
Termíny pro konec roku

 • 21. 11. 2022

  • konec úhrad zahraničních zálohových faktur
 • 30. 11. 2022

  • poslední úhrady platební kartou (Pozor, podstatné je datum odečtení platby z účtu MU! Všechny platby, které se objeví v lednu na bankovním výpisu za měsíc prosinec budou účtovány pouze na zakázku 1111, 4760 nebo 1128!)
  • termín pro zaúčtování posledních nákupů (zejména drobného majetku) hrazených z tuzemských grantů, včetně vyúčtování záloh (neplatí pro OP – konzultujte s ekonomy projektu)
 • 6. 12. 2022

  • konec úhrady tuzemských zálohových faktur – hrazeny již budou pouze standardní daňové doklady (faktury), a to do 19. 12. 2022
  • zahraniční šeky k výběru
  • vyúčtování všech letošních tuzemských i zahraničních cest
   cesty uskutečněné po tomto datu nutno vyúčtovat neprodleně!
 • 19. 12. 2022

  • příjem posledních faktur k úhradě!
  • poslední úhrady do zahraničí
  • poslední drobná vydání ústavních pokladen odevzdat na EO
  • poslední doplnění pokladen do limitu
  • nutno vyúčtovat všechny zálohové faktury, mají-li být náklady zaúčtovány v roce 2022
  • výběr cestovních účtů na hlavní pokladně
  • materiály k aktivaci odevzdat pí Svobodové
  • inventury ústavních pokladen odevzdat na EO
 • 20. 12. 2022

  • do 12 h poslední transakce roku 2022 na hlavní pokladně, tj. pouze cestovní příkazy

Budou-li všechny termíny dodrženy, proběhne zaúčtování všech dokladů nejpozději 23. 12. 2022.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.