Ekonomické oddělení

Číselník pracovišť
310000 Přírodovědecká fakulta
Sekretariát: Irena Pakostová
311010 Ústav matematiky a statistiky
Sekretariát: Radka Paliánová
312020 Ústav fyziky kondenzovaných látek
312030 Ústav fyzikální elektroniky
312040 Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Sekretariát: Lenka Santarová
313010 Ústav chemie
313050 Ústav biochemie
Sekretariát: Stanislava Fousová
314010 Ústav experimentální biologie
Sekretariát: Lenka Šťastná
314011 Oddělení experimentální biologie rostlin
vedoucí pracoviště: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
314013 Oddělení fyziologie a imunologie živočichů
314015 Oddělení mikrobiologie
314016 Oddělení genetiky a molekulární biologie
vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
314017 Loschmidtovy laboratoře
vedoucí pracoviště: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
314019 Česká sbírka mikroorganismů
vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
314020 Ústav botaniky a zoologie
Sekretariát: Věra Slezáková
314021 Biosystematika rostlin
vedoucí pracoviště: doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
314022 Výzkum vegetace
vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
314023 Ekologie rašelinišť
vedoucí pracoviště: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
314024 Výzkum terestrických bezobratlých
vedoucí pracoviště: prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D.
314025 Výzkum obratlovců
314026 Parazitologie
vedoucí pracoviště: doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
314027 Hydrobiologie
vedoucí pracoviště: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
314070 Ústav antropologie
Sekretariát: Dana Zelenáková
315010 Ústav geologických věd
315030 Geografický ústav
Sekretariát: Ing. Barbora Kopecká
315040 Ústav fyziky Země
vedoucí pracoviště: Mgr. Petr Špaček, Ph.D.
316000 Národní centrum pro výzkum biomolekul
Sekretariát: Mgr. Jana Řiháková
318000 RECETOX
Sekretariát: Jana Vičarová, DiS.
318001 Národní centrum
318002 Kancelář ředitele
vedoucí pracoviště: Ing. Jan Ostřížek, Ph.D.
318010 Environmentální chemie a modelování
vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
318011 Environmentální expozice
vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
318012 Modelování atmosférického transportu a transportních procesů
vedoucí pracoviště: prof. Gerhard Lammel, PhD.
318013 Kontaminace vody a související rizika
vedoucí pracoviště: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
318014 Hodnocení lidské expozice a rizik
vedoucí pracoviště: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
318015 Farmakokinetické modelování
318016 Metabolomika a cílená proteomika
vedoucí pracoviště: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.
318020 Environmentální toxikologie
vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
318021 Mechanistická environmentální toxikologie
vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
318022 Buněčná a tkáňová toxikologie
vedoucí pracoviště: doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D.
318023 Bioanalytická toxikologie
318024 Půdní environmentální chemie a toxikologie
vedoucí pracoviště: doc. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
318030 Environmentální epidemiologie
vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
318032 Mikrobiom
vedoucí pracoviště: Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D.
318033 Molekulární metabolismus a chronická onemocnění
318034 Sociální epidemiologie
vedoucí pracoviště: Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D., M.Sc.
318035 Pohybová aktivita a zdatnost
vedoucí pracoviště: doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
318036 Psychosociální faktory
vedoucí pracoviště: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
318037 Bioinformatika pro studium exposomu
vedoucí pracoviště: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.
318040 Chemické nástroje pro diagnostiku a terapii
vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
318041 Organická fotochemie
vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
318042 Supramolekulární chemie
318050 Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství
vedoucí pracoviště: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
318051 Kinetika a mikrofluidika
vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
318052 Molekulární modelování a bioinformatika
vedoucí pracoviště: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.
318080 Výzkumná infrastruktura
vedoucí pracoviště: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
318081 Laboratoře stopové analýzy
vedoucí pracoviště: RNDr. Petra Přibylová, Ph.D.
318082 Informační systémy
vedoucí pracoviště: Mgr. Richard Hůlek
318083 Populační studie
vedoucí pracoviště: Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.
318084 CERIT SC
318090 Provoz a správa
vedoucí pracoviště: Mgr. Vojtěch Přibyla, MBA
318091 Provozní oddělení
vedoucí pracoviště: Bc. Tomáš Koláček
318092 Projektové oddělení
vedoucí pracoviště: Ing. Barbora Prokešová
318093 Oddělení strukturálních fondů
vedoucí pracoviště: Mgr. Vojtěch Přibyla, MBA
318094 Oddělení strategických investic
vedoucí pracoviště: Mgr. Radovan Kareš
318095 Oddělení lidských zdrojů
vedoucí pracoviště: Mgr. Lenka Helclová
318096 Oddělení informačních technologií
vedoucí pracoviště: Jiří Zemek
319511 Školící pracoviště - Biofyzikální ústav Akademie věd ČR
319513 Školící pracoviště - Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR
319514 Školící pracoviště - Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR
319515 Školící pracoviště - Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR
319517 Školící pracoviště - Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR
319520 Školící pracoviště - Botanický ústav Akademie věd ČR
319521 Školící pracoviště - Ústav analytické chemie Akademie věd ČR
319810 Botanická zahrada
vedoucí pracoviště: Mgr. Magdaléna Chytrá
319840 Ústřední knihovna
vedoucí pracoviště: Mgr. Taťána Škarková
319900 Děkanát
tajemník fakulty: Roman Čermák, M.Sc.
Sekretariát: Irena Pakostová
319912 Personální oddělení
vedoucí oddělení: Mgr. Jana Kneblová
319913 Studijní oddělení
vedoucí oddělení: Ing. Marcela Korčeková
319914 Ekonomické oddělení
vedoucí oddělení: Ing. Mgr. Miroslava Černá
319917 Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci
vedoucí oddělení: Ing. Lucie Janíčková
319920 Oddělení pro projektovou podporu
vedoucí oddělení: Ing. Bc. Martin Hovorka
319930 Oddělení informačních a komunikačních technologií
vedoucí oddělení: Mgr. Jiří Ledvinka
319940 Kancelář tajemníka
vedoucí oddělení: Roman Čermák, M.Sc.
319942 HR AWARD
319943 Vnější vztahy, komunikace a marketing
319944 BOZP
319945 Sekretariát
319946 Právník
319980 Správa budov
vedoucí oddělení: Pavel Říha
963100 Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě
vedoucí pracoviště: Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Sekretariát: Lenka Pavlíková
Harmonogram uzávěrek

Období roku 2022

Uzávěrka
Účetnictví DPH
leden 15.02.2022 15.02.2022
únor 15.03.2022 15.03.2022
březen 19.04.2022 19.04.2022
duben 16.05.2022 16.05.2022
květen 15.06.2022 15.06.2022
červen 15.07.2022 15.07.2022
červenec 15.08.2022 15.08.2022
srpen 15.09.2022 15.09.2022
září 17.10.2022 17.10.2022
říjen 15.11.2022 15.11.2022
listopad 15.12.2022 15.12.2022
prosinec bude upřesněno v prosinci

Období se uzavírá v uvedený den v 9.00 hodin.

Poznámka: Termíny uzávěrek musely být přizpůsobeny termínu pro podání daňového přiznání do EU v rámci režimu jednoho správního místa, které je vždy 20. kalendářní den po čtvrtletí a kontrolnímu hlášení, které musí být na FÚ zasláno vždy nejpozději 25. den v měsíci. Jakékoliv prodlení s podáním je pod sankcí!

Termíny pro konec roku
 • 19. 11. 2021

  • konec úhrad zahraničních zálohových faktur
 • 30. 11. 2021

  • poslední úhrady platební kartou (Pozor, podstatné je datum odečtení platby z účtu MU! Všechny platby, které se objeví v lednu na bankovním výpisu za měsíc prosinec budou účtovány pouze na zakázku 1111, 4760 nebo 1128!)
  • termín pro zaúčtování posledních nákupů (zejména drobného majetku) hrazených z tuzemských grantů, včetně vyúčtování záloh (neplatí pro OP – konzultujte s ekonomy projektu)
 • 6. 12. 2021

  • konec úhrady tuzemských zálohových faktur – hrazeny již budou pouze standardní daňové doklady (faktury), a to do 17. 12. 2021
  • zahraniční šeky k výběru
  • vyúčtování všech letošních tuzemských i zahraničních cest
   cesty uskutečněné po tomto datu nutno vyúčtovat neprodleně!
 • 20. 12. 2021

  • příjem posledních faktur k úhradě!
  • poslední úhrady do zahraničí
  • poslední drobná vydání ústavních pokladen odevzdat na EO
  • poslední doplnění pokladen do limitu
  • nutno vyúčtovat všechny zálohové faktury, mají-li být náklady zaúčtovány v roce 2021
  • výběr cestovních účtů na hlavní pokladně
  • materiály k aktivaci odevzdat pí Svobodové
  • inventury ústavních pokladen odevzdat na EO
 • 20. 12. 2021

  • do 12 h poslední transakce roku 2021 na hlavní pokladně, tj. pouze cestovní příkazy

Budou-li všechny termíny dodrženy, proběhne zaúčtování všech dokladů nejpozději 22. 12. 2021.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.