Psychopatologické poruchy v kontextu (chronické) lymeské borreliózy

with Žádné komentáře
Publikovaná data ukazují, že infekce bakteriemi komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato, původci lymeské borreliózy, může u pacientů vyvolat psychické potíže a neuropsychiatrické symptomy. Bylo zjištěno, že počet psychopatologických poruch roste v souvislosti s delším obdobím infekce a že většina takto postižených pacientů nebyla na počátku nemoci správně diagnostikována. Nejčastěji zaznamenanou poruchou byla deprese.