Biochemie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Aplikovaná biochemie, Biochemie nebo Bioinformatika).

Termíny přihlášek

Co se naučíte

„Zkoumáme podstatu života. Pronikněte do tajů chemických a biologických procesů v živých systémech.“ Takové je naše motto. Vzhledem k rozmanitosti živých systémů se dnes biochemie uplatňuje v mnoha sférách života a snaží se odpovědět na základní otázku: „Jak tisíce různých biomolekul určují vlastnosti živých organismů?“ Studium biochemie nám ukazuje, jakým způsobem vzniká ze souboru neživých molekul živý organismus schopný interagovat s okolním prostředím s cílem zachování života. Jako naše studenty vás čeká osvojování si základních znalostí těchto biochemických principů. To vám umožní kritické hodnocení celé řady informací z prostředí přírodních věd, medicínské diagnostiky nebo biotechnologických procesů jako jsou výroba potravin nebo léčiv. Náš bakalářský studijní program Biochemie propojuje a poskytuje široký základ teoretických i praktických poznatků. Ty jsou založeny na soudobém stavu vědeckého poznání v oblastech chemie a biologie.

Jako absolventi tak budete mít přehled o všech oblastech chemie zahrnující biochemii, anorganickou, organickou, analytickou nebo fyzikální chemii. Kromě chemie a biologie staví náš program i na dalších oborech, jako například matematice nebo informatických disciplínách. Ty jsou v dnešní době nezbytné při zpracování poznatků získaných v jednotlivých oblastech studia. Studijní plán vám poskytne široký a komplexní základ teoretických i praktických poznatků, který umožňuje uplatnění absolventů v praxi nebo následné pokračování v magisterském a doktorském studijním programu.

V rámci bakalářského studijního programu si můžete vybrat jednu ze tří specializací, ke kterým naleznete také odpovídající možnosti navazujícího magisterského studia. Specializace Biochemie vám kromě odborných znalostí biochemie jako takové nabídne také přehled v obecné biologii, mikrobiologii, fyziologii, molekulární biologii a buněčné signalizaci. Specializace Aplikovaná biochemie je zaměřená na oblast chemické a biochemické analytiky a biochemických procesů výrob. V budoucnosti vás tak může čekat například biotechnologická výroba léčiv, využití biomolekul pro diagnostiku nebo biosensory pro diagnostiku cukru v krvi. Třetí specializací je Bioinformatika. Ta je zaměřená na orientaci v informacích o struktuře, aktivitě a reaktivitě (bio)molekul a porozumění organizaci chemických a biologických dat. Součástí je pak samozřejmě přehled v základních informatických disciplínách.

Je studium programu pro vás?

  • Baví vás biologie a chemie? Biochemie je pro vás jasná volba!
  • Baví vás výpočetní technika a matematika? Pak můžete najít zalíbení v in silico experimentech, počítačovém modelování struktury a reakcí (bio)molekul nebo v porozumění organizace chemických a biologických dat včetně jejich následného zpracování.

„Pronikněte do tajů chemických a biologických procesů v živých systémech“

„Bavila mě vždycky především chemie, matematika, biologie a díky různým kurzům jsem zjistila, že mě velmi baví práce v laboratoři, a proto byla biochemie docela jasná volba. Na studiu mě překvapila především volnost výběru předmětů. Je zřejmé, že některé musíte absolvovat povinně, ale existuje spousta dalších, které si pak můžete vybrat a navštěvovat. Také mě velice překvapila vybavenost jednotlivých laboratoří. Dalším velmi milým překvapením byla možnost zapojení do různých aktivit organizovaných jak fakultou, tak univerzitou, jako například dětská univerzity, vědecké výukové centrum Bioskop a akademický senát. Příští jaro mě čeká pracovní stáž na jihu Francie. Těším se, že poznám nejen tamní laboratoře, ale i kulturu a jazyk.“

Veronika Křešťáková Veronika Křešťáková
studentka biochemie

Praxe

Během studia získáte praktické zkušenosti a dovednosti v rámci laboratorních cvičení ve výukových laboratořích poskytujících výborné zázemí pro uskutečňování kvalitní výuky. Bakalářské a diplomové práce mají na Ústavu biochemie PřF MUNI vždy experimentální charakter a během jejich vypracování mají studenti mimořádné výzkumné zázemí se špičkově vybavenými laboratořemi.

Pokud se rozhodnete pro navazující magisterské studium, čekají vás další praxe. Studenti magisterského programu Bioanalytik absolvují praktickou výuku také v rutinních laboratorních provozech Fakultní nemocnice Brno Bohunice a u Sv. Anny. Studenti magisterského programu Biotechnologie pak navíc absolvují 6týdenní praxi v provozech předních biotechnologických společností, jakými jsou např. Lonza Biotec, s.r.o., BioVendor - Laboratorní medicína, a.s., Heineken Česká republika, a.s. a další.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi našeho bakalářského studijního programu budete připraveni pro rutinní práci v biochemických a podobných laboratoříchprůmyslu a výzkumných ústavech. Dále potom také ve vývojových a kontrolních pracovištích firem zabývajících se zdravotnickou a farmaceutickou problematikou. Uplatnění však můžete najít i v oborech jako je programování, vývoj databází nebo zpracování chemických a biologických informací. Váš odborný základ však nalezne uplatnění i v managementu, marketingu a dealerství ve zmíněných odbornostech. Díky vašemu širokému teoretickému základu navíc nebudete mít problém přizpůsobit se konkrétním pracovištím.

Stejně tak budete mít předpoklady pro další vývoj a specializaci v oblasti svého konkrétního uplatnění, jak ve směru chemické a biologické analytiky, tak v oblasti biochemických, případně biotechnologických procesů a výrob, nebo v získávání a zpracování informací. Mimo to také můžete být kvalifikovanou pomocí při výzkumné vývojové práci.

Pokud se rozhodnete pro navazující magisterský program, budete jako jeho absolventi připraveni k odchodu přímo do praxe – tedy do firem a výzkumných organizací aktivních v biochemických a biotechnologických odvětvích nebo do bioanalytických laboratoří s pokročilou instrumentací.

„Na Masarykově univerzitě jsem vystudovala biochemii a v roce 2013 také získala titul PhD. Ve své disertační práci, kterou jsem vypracovala v Loschmidtových laboratořích pod vedením profesora Damborského, jsem se věnovala problematice enzymových reakcí v přítomnosti organických rozpouštědel a využití enzymů pro syntézu opticky čistých látek. Od roku 2014 působím na pozici ředitelky v biotechnologické firmě Enantis, která je zaměřena na proteinové inženýrství. Společnost Enantis byla založena v roce 2006 jako jedna z prvních spin-off firem Masarykovy univerzity. V současné době má firma 17 zaměstnanců, převážně absolventů MU v oborech biochemie a molekulární biologie. Jsme firma orientovaná na výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií, jejichž základ tvoří primárně znalosti biochemie. Dá se tedy říct, že jsem zůstala takříkajíc v oboru a vědomosti nabyté v průběhu studia využívám ve své každodenní práci.“

Veronika Štěpánková Veronika Štěpánková
absolventka biochemie

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Biochemie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.