Biochemie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově se specializací (Aplikovaná biochemie a biotechnologie, Bioanalytik, Biochemie nebo Bioinformatika).

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Pro budoucí studenty biochemie máme motto: "Chemie života: Odhalování tajemství biologických procesů pro zdravější budoucnost." Biochemie se dnes uplatňuje v různých oblastech života a objasňuje, jak tisíce biomolekul ovlivňují vlastnosti živých organismů. Studium biochemie nám ukazuje, jak neživé molekuly vytvářejí živý organismus, schopný interakce s okolím za účelem udržení života. Jako naši studenti se naučíte základní biochemické principy, což vám umožní kriticky hodnotit informace v oblasti přírodních věd, klinické diagnostiky, nebo biotechnologických procesů, jako jsou výroba potravin, léčiv, bioremediace nebo syntetické biologie.

V rámci bakalářského studijního programu si můžete vybrat jednu ze čtyř specializací, v níž následně máte příležitost pokračovat v magisterském studiu. Tímto způsobem získáte pevný základ ve své vybrané oblasti, a zároveň dostatečně komplexní vzdělání v rámci celého programu, což Vám umožní flexibilitu a možnost vybrat si kterýkoliv magisterský program vyučovaný na Ústavu biochemie PřF MU.

Specializace Biochemie je ideální volbou pro studenty, kteří si ještě nejsou jisti nebo stále přemýšlí o svém budoucím uplatnění.

Specializace Aplikovaná biochemie a biotechnologie Vás připraví pro praktické biotechnologické procesy zahrnující využívání mikroorganismů nebo buněk k výrobě různých potravin nebo léčiv.

Specializace Bioanalytik směřuje především do oblasti klinické diagnostiky a biochemické analytiky pro detekci látek a metabolitů.

Specializace Bioinformatika je zaměřená na orientaci v informacích o struktuře, aktivitě a reaktivitě (bio)molekul a porozumění organizaci chemických a biologických dat.

Je studium programu pro vás?

  • Baví vás biologie a chemie? Biochemie je pro vás jasná volba!
  • Baví vás výpočetní technika a matematika? Pak můžete najít zalíbení v in silico experimentech, počítačovém modelování struktury a reakcí (bio)molekul nebo v porozumění organizace chemických a biologických dat včetně jejich následného zpracování.

„Chemie života: Odhalování tajemství biologických procesů pro zdravější budoucnost“

„Bavila mě vždycky především chemie, matematika, biologie a díky různým kurzům jsem zjistila, že mě velmi baví práce v laboratoři, a proto byla biochemie docela jasná volba. Na studiu mě překvapila především volnost výběru předmětů. Je zřejmé, že některé musíte absolvovat povinně, ale existuje spousta dalších, které si pak můžete vybrat a navštěvovat. Také mě velice překvapila vybavenost jednotlivých laboratoří. Dalším velmi milým překvapením byla možnost zapojení do různých aktivit organizovaných jak fakultou, tak univerzitou, jako například dětská univerzity, vědecké výukové centrum Bioskop a akademický senát. Příští jaro mě čeká pracovní stáž na jihu Francie. Těším se, že poznám nejen tamní laboratoře, ale i kulturu a jazyk.“

Veronika Křešťáková Veronika Křešťáková
studentka biochemie

Praxe

Během studia získáte praktické zkušenosti a dovednosti v rámci laboratorních cvičení ve výukových laboratořích poskytujících výborné zázemí pro uskutečňování kvalitní výuky. Bakalářské a diplomové práce mají na Ústavu biochemie PřF MUNI vždy experimentální charakter a během jejich vypracování mají studenti k dispozici mimořádné výzkumné zázemí se špičkově vybavenými laboratořemi.

Pokud se rozhodnete pro navazující magisterské studium, čekají vás další praxe. Studenti magisterského programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik absolvují praktickou výuku také v rutinních laboratorních provozech Fakultní nemocnice Brno Bohunice a u Sv. Anny. Studenti magisterského programu Biotechnologie pak navíc absolvují 6týdenní praxi v provozech předních biotechnologických společností, jakými jsou např. Contipro a.s., Lonza Biotec s.r.o., BioVendor - Laboratorní medicína a.s., Heineken Česká republika a.s. a další.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi našeho bakalářského studijního programu budete mít předpoklady pro další rozvoj a specializaci v oblasti svého konkrétního směru uplatnění v rámci navazujících magisterských a doktorských studijních programů. Jedná se především o oblasti chemické a biologické analytiky, biotechnologických procesů a výrob, nebo v získávání a zpracování informací. Jako absolventi těchto programů budete poté připraveni k odchodu přímo do praxe – tedy do firem a výzkumných organizací aktivních v biochemických a biotechnologických odvětvích nebo do bioanalytických a klinických laboratoří s pokročilou instrumentací.

Díky vašemu širokému teoretickému základu budete jako absolventi našeho bakalářského studijního programu připraveni pro rutinní práci v biochemických a biotechnologických laboratořích v průmyslu a výzkumných ústavech, kde můžete být kvalifikovanou pomocí při výzkumné a vývojové práci. Uplatnění však můžete najít i v oborech jako je programování, vývoj databází nebo zpracování chemických a biologických informací. Další informace o uplatnění absolventů najdete na stránkách Ústavu biochemie https://ubch.sci.muni.cz. 

„Na Masarykově univerzitě jsem vystudovala biochemii a v roce 2013 také získala titul PhD. Ve své disertační práci, kterou jsem vypracovala v Loschmidtových laboratořích pod vedením profesora Damborského, jsem se věnovala problematice enzymových reakcí v přítomnosti organických rozpouštědel a využití enzymů pro syntézu opticky čistých látek. Od roku 2014 působím na pozici ředitelky v biotechnologické firmě Enantis, která je zaměřena na proteinové inženýrství. Společnost Enantis byla založena v roce 2006 jako jedna z prvních spin-off firem Masarykovy univerzity. V současné době má firma 17 zaměstnanců, převážně absolventů MU v oborech biochemie a molekulární biologie. Jsme firma orientovaná na výzkum a vývoj v oblasti biotechnologií, jejichž základ tvoří primárně znalosti biochemie. Dá se tedy říct, že jsem zůstala takříkajíc v oboru a vědomosti nabyté v průběhu studia využívám ve své každodenní práci.“

Veronika Štěpánková Veronika Štěpánková
absolventka biochemie

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Test studijních předpokladů

Při splnění požadovaných kritérií může být uchazečům prominuta přijímací zkouška. Více o této možnosti najdete zde.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium se specializací

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu, specializaci si vybírá jednu. Název specializace pak bude uveden i na vysokoškolském diplomu.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ano
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Biochemie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.