Jak postupovat při doložení zahraničního vzdělání

Pokud uchazeč absolvoval předchozí studium v zahraničí, je pro účely zápisu ke studiu nutné splnit jednu z uvedených možností:

1. dodat osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo nostrifikační doložku

Obojí je vydáváno odbory školství krajských úřadů. Dokumenty jsou platné obecně na území ČR pro další příležitosti. Informaci o procesu uznávání zahraničního vzdělání v ČR najdete zde.

2. dodat zahr. doklad o zahr. středoškolském vzdělání s maturitní zkouškou, na který se vztahuje ekvivalenční dohoda uzavřená ČR

Je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

3. dodat osvědčení o Evropském bakalaureátu

Ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

4. ověřit podmínky přijetí ke studiu fakultou

Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání se řídí Směrnicí Masarykovy univerzity č. 2/2019.

Informace týkající se doložení dokumentů najdete zde.

Dle Opatření děkana Přírodovědecké fakulty MU č. 1/2019 činí výše poplatku za ověření zahraničního vzdělání podle § 48 odst. 7 Zákona o vysokých školách 800 Kč. Poplatek lze uhradit zde.

Kontaktní adresa pro dotazy k ověřování zahraničního vzdělání fakultou: Mgr. et Mgr. Nina Kotková, kotkovan@sci.muni.cz

Adresa pro zaslání dokumentů:

Přírodovědecká fakulta MU
jméno a příjmení adresáta
Studijní oddělení
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.