Cartography, geoinformatics and remote sensing

Podat přihlášku

International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)
Termín podání přihlášky do půlnoci 30. 11. 2021

Co se naučíte

This doctoral study programme is organized by the Faculty of Science in English and the studies are subject to tuition.

There is an alternative option for the international applicants to be accepted in the free programme administered in Czech with a possibility of receiving a scholarship. The study language of the programme is still English (Czech is the administrative language).

Before officially applying, please contact us at admission@sci.muni.cz to find all the necessary information related to the scholarship and see our FAQ’s here (https://www.sci.muni.cz/en/studies/doctoral-degree-study-programme/admission-process-faq).

The program Cartography, geoinformatics, and remote sensing aims to prepare top specialists in in given geographical disciplines including scientific and language skills. Study aims at the master graduates of geoinformatics and cartography but also at graduates of related disciplines like informatics or cognitive psychology from the Czech Republic and the whole Central European region.

Postgraduate study further develops theoretical as well as methodological skill focused on the particular scientific area of interest. Students regularly participate in ongoing projects both national ( (GAČR; TAČR Éta, Zéta; NAKI etc) and internationally based (H2020, Interreg etc).

Students also regularly cooperate with the commercial sector and further develop their communitacion, presentation, and team work skills.

Graduates of the program should be prepared primarily for further scientific careers in academic and research institutions, but also for potential employment in the private sector.

Praxe

Practical training (not including laboratory and field work) is not a compulsory part of the Ph.D. program.

Uplatnění absolventů

The graduates are able to cooperate both on the national and international level. They can apply the acquired qualification as leaders and senior scientist especially in following institutions:

  • academic and research institutions focused on cartography and geoinformatics (CzechGlobe, Geonika), cognitive sciences (Academy of Science).
  • commercial sector - research and development as well as project management in applied research.
  • management of science and project development.
  • state and ministry institutes (public administration bodies) at all levels of organisation (local, regional, country).

Graduates can generally address conceptual questions, scientific and organisational activities, and also teaching and transferring the experience knowledge.

Termíny

1. 8. – 30. 11. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Výzkumná zaměření dizertačních prací

Jednooborové studium

Kartografie pro virtuální realitu
Školitel: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Práce se zabývá aplikovatelností metod kartografie a geinformatiky v prostředí virtuální reality (VR). Práce si klade za cíl:
– Zjistit, zda a jaké metody a přístupy běžně využívané v rámci GIS nebo 3D vizualizací lze implementovat a efektivně využít v rámci softwarových řešení pro VR a následně je případně prakticky aplikovat.
– Zjistit, jestli existuje rozdíl mezi uživateli/studenty pracujícími s prostorovými daty ve VR a uživateli/studenty, kteří s těmito daty pracují v reálném prostředí (v rámci desktopu, nebo přímo fyzicky s mapami či jinými formami prezentace prostorových informací).
– Identifikovat případné moderující/intervenujících proměnných, které by měly vliv na práci uživatele s prostorovými daty ve VR a jeho celkovou interakci s prostředím.
– Analyzovat možnosti využití stávajících dostupných prostorových dat v rámci VR; především pak jejich přenositelnost do VR a aplikovatelnost z pohledu formátu dat a jejich konverze do formátů použitelných ve VR.

Poznámky

Zdroje: GOODCHILD, M. F. et al., (2012). “Next-generation Digital Earth,” Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 109, no. 28, pp. 11088–11094, Jul. 2012. KUBÍČEK, P. et al (2017). Identification of altitude profiles in 3D geovisualizations: the role of interaction and spatial abilities. International Journal of Digital Earth, Taylor & Francis, roč. 12, č. 2, s. 156-172. ISSN 1753-8947. doi:10.1080/17538947.2017.1382581. MACEACHREN, A. M. et al. (1999). “Virtual environments for geographic visualization,” in Proceedings of the 1999 workshop on new paradigms in information visualization and manipulation in conjunction with the eighth ACM internation conference on Information and knowledge management - NPIVM ’99, pp. 35–40. ŠAŠINKA, Č. et al (2019). Collaborative Immersive Virtual Environments for Education in Geography. ISPRS International Journal of Geo-Information, Basel, Switzerland: MDPI, roč. 8, č. 1, s. Nestránkováno. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi8010003.

Školitel

Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Korekce hyperspektrálních dat pro vodní plochy
Školitel: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

The research work will cooperate with the CzechGlobe scientific research projects in the area of correction of hyperspectral data from the Flying Laboratory of Imaging Systems (FLIS) with special attention to the area of water bodies. The candidate should have an advantage knowledge of remote sensing, basic programming skills, analytical thinking and ability of scientific publishing.

Školitel

Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

Optimisation of Farm Machinery Trajectory
Školitel: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

OBJECTIVES: The research aims to explore and evaluate environmental as well as socio-economic factors influencing the trajectory of farm machinery.

OUTCOMES: A parametric algorithm for optimised farm machinery trajectory is the primary outcome of the thesis.


NOTE: Before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact Assoc. Prof. Tomas Reznik (tomas.reznik [at] sci.muni.cz) for informal discussion.

Školitel

doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Prediction Analyses of Cloudiness for Multispectral Satellite Imagery
Školitel: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

OBJECTIVES: The research aims to explore mechanisms of cloudiness prediction analyses for multispectral satellite imagery, such as from Sentinel missions, for the purposes of applications in precision agriculture.

PLEASE NOTE: before initiating the formal application process to doctoral studies, all interested candidates are required to contact Assoc. Prof. Tomas Reznik (tomas.reznik [at] sci.muni.cz) for informal discussion.

Školitel

doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.

Využití pokročilých technik na tvorbu dat pro účely humanitárního mapování
Školitel: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

The research aims to explore possibilities of using artificial inteligence and automatic detection of objects on remote sensing imagery for humanitarian mapping. The goal is to make volunteer work on data creation more efficient.

The topic is reserved for Milan Fila.

Školitel

Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Školitelé

Studijní program nemá evidovány žádné školitele.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk angličtina
Spolupracující instituce
  • Akademie věd ČR
  • Ústav výzkumu globální změny AV ČR
Oborová rada a oborové komise
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
3 000 EUR
Více informací

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.