Vědecká rada

Vědecká rada je orgán veřejných vysokých škol, který je zřízen jak v rámci vysoké školy, tak na úrovni jednotlivých fakult. Projednává dlouhodobý záměr vysoké školy, respektive fakulty, schvaluje studijní programy a věnuje se rovněž habilitačním a jmenovacím řízením.

Aktuální znění Jednacího řádu Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU je k dispozici na dokumentovém serveru.

Členové

Externí členové

Zasedání
Online jednání

Ing. Lucie Janíčková

vedoucí oddělení – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 1406
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.