Online výuka

Ústní zkoušení

Ústní zkoušení lze v distanční variantě poměrně snadno realizovat formou videokonferenčních hovorů – z technického hlediska tento scénář odpovídá obdobnému řešení pro online výuku. Doporučovanými nástroji pro ústní zkoušení jsou MS Teams a Zoom. Obecně platí, že Zoom doporučujeme použít ve chvíli, kdy Vám funkce nabízené MS Teams z nějakého důvodu nepostačují (např. chcete, aby se účastníci nepřipojovali do schůzky rovnou, ale nejprve čekali v tzv. předsálí). Podrobnější soupis rozdílů mezi oběma platformami najdete níže.

Praktický postup přípravy a realizace ústní zkoušky v MS Teams je podrobně a přehledně popsán na univerzitním webu k online výuce. Podrobnou nápovědu pro MS Teams pak najdete v uživatelské dokumentaci.

Přestože je formát online ústní zkoušky velmi blízký kontaktní variantě, nese s sebou distanční podoba některá specifika, která je dobré při zkoušení zohlednit. Řadu těchto specifik shrnuje např. již zmiňovaný rozhovor s dr. Michalem Černým, který doporučujeme pozornosti všem, kteří se na online zkoušení chystají.

Převzato s laskavým dovolení Filozofické fakulty MU z jejich webu (www.phil.muni.cz/online-vyuka) a upraveno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.