Online výuka

Jak na online pedagogiku?

Harvardova univerzita vydala několik doporučení týkajících se didaktiky online výuky. Shrnuli jsme je a upravili tak, aby sloužila především vyučujícím na Filozofické fakultě, ale může být inspirací i pro ostatní fakulty.

Obecná doporučení

STANOVTE SI REÁLNÉ CÍLE

Zvažte, jestli se budete držet původního sylabu, nebo zda ho upravíte na míru bezkontaktní formě výuky. Budete od studentů požadovat průběžné odevzdávání zadaných prací, nebo budete více flexibilní? Berte na vědomí, že současná situace může ovlivnit schopnost studentů některé z vašich požadavků plnit.

ZVOLTE VHODNOU PLATFORMU

Místo, kde výuka bude probíhat, vybírejte podle typu kurzu a podle toho, jakým způsobem vyučujete. Pokud je pro úspěšné dokončení Vašeho předmětu důležitá diskuze mezi studenty, zvolte MS Teams pro videokonference. Nebojte se platformy kombinovat, pokuste se studentům nabídnout více možností, jak se zapojit.

URČETE PRAVIDLA

Sdělte studentům (nejlépe v jednom e-mailu), jaké jsou nové požadavky pro dokončení předmětu, budou tak mít jasnou představu o tom, čemu se mají věnovat. Pravidla určete i pro videokonference, pokuste se jejich strukturu přiblížit kontaktní výuce. První hodina bude spíše testovací, proto se nebojte trochu experimentovat.

Doporučení podle typu kurzu

PŘEDNÁŠKY

Přednášky lze realizovat několika způsoby: nahrát hlasovou stopu k prezentaci, natočit video, uspořádat videokonferenci anebo metody různě kombinovat. Můžete např. uspořádat kratší videokonferenci a doplnit ji dalšími nahrávkami, které si studenti přehrají ve volném čase.

 • Prezentace

Snažte se, aby měl každý snímek podobnou strukturu. Použijte šablonu nebo si vytvořte vlastní. Na začátku prezentace mějte obsah a na konci shrnutí. Zobrazujte odrážky postupně pomocí funkce „Animace“, studenti se budou soustředit pouze na to, o čem právě mluvíte.

 • Nahrávky

Předem natočená videa jsou efektivní formou, pokud máte na hodinách velké množství studentů. Eliminujete tím možné technické problémy online schůzky. Navíc můžete výklad doplnit o různé grafiky a přednášku máte plně pod kontrolou. Příprava Vám ale zabere více času.

Tipy pro natáčení přednášek:

 • na začátku shrňte, čím se v lekci budete zabývat,
 • pokládejte otázky, které si studenti mohou sami zodpovědět,
 • mluvte ke studentům, ne ke kameře,
 • buďte sami sebou, nebojte se použít humor.

 

 • Videokonference

Přednášky pomocí videohovoru umožňují aktivní zapojení studentů a nejvíce se přibližují kontaktní výuce. Před první hodinou „naostro“ je dobré si vyzkoušet program, ve kterém bude hovor probíhat. Používáte-li MS Teams, nahrajte si prezentaci předem do materiálů, zkuste ji otevřít během videohovoru a projděte si aspoň pár snímků. Vyzkoušejte sdílení obrazovky, interaktivní tabuli a přepínání mezi jednotlivými okny. Pokuste se lekci nahrát a poté záznam zpřístupnit studentům, kteří se videohovoru nemohli zúčastnit.

Tipy pro úspěšnou videokonferenci:

 • udržujte normální tempo hodiny,
 • zapojte studenty – klaďte otázky, nechte dostatek prostoru pro jejich zodpovězení,
 • použijte chat pro hlášení se o slovo, nebo vyvolávejte náhodně,
 • buďte vidět, studenti budou dávat větší pozor,
 • dbejte na audio – buďte v tiché místnosti, použijte sluchátka s mikrofonem, vypněte mikrofon, pokud zrovna nemluvíte (stejně tak i studenti).

 

SEMINÁŘE

Pro semináře je důležitá aktivita studentů, tu můžete udržovat pomocí pravidelných úkolů, testů, diskuzí online nebo pomocí videokonferencí. Videokonference a elektronické kurzy se vzájemně skvěle doplňují.

 • Videokonference

U seminářů je dobré předem se domluvit na způsobu komunikace. V menších skupinkách by neměl být problém střídat se a neskákat si do řeči, pro skupiny s větším množstvím studentů bude lepší se předem domluvit.

Tipy pro předávání slova během videokonference:

 • využijte chat – zde se studenti mohou hlásit o slovo,
 • v MS Teams používejte ikonu zvedlé ruky,
 • vyberte dva studenty, kteří spolu budou chvíli konverzovat,
 • vyvolejte někoho náhodně,
 • rozdělte studenty do menších skupin a vytvořte jim samostatný kanál v týmu.

Jak zapojit studenty

Zapojení do výuky může být pro studenty kvůli bezkontaktní výuce náročné. Někomu nedělá problém mluvit do webové kamery, někdo preferuje vyjádření psanou formu. Zkuste proto nabídnout studentům různé alternativy.

Tipy pro zapojení během online schůzek:

 • mějte zapnutou webkameru, požádejte studenty o totéž,
 • využívejte chat k vyvolávání,
 • pište společně na online tabuli,
 • pokládejte otázky a nechte dostatek času na jejich odpověď,
 • hlaste, pokud se od výkladu přesouváte k diskuzi,
 • rozdělte studenty do menších konverzačních skupin.

Tipy pro zapojení mimo online schůzky:

 • zvažte využití asynchronních fór,
 • dejte k dispozici cvičné testování,
 • pokuste se probírané téma propojit se současným děním.

Infografika z CIT FF: metody online výuky

Převzato s laskavým dovolení Filozofické fakulty MU z jejich webu (www.phil.muni.cz/online-vyuka) a upraveno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.