Online výuka

Možné scénáře pro realizaci přednášek v režimu omezené prezenční výuky

Různé typy výuky přináší různé potřeby. Na této stránce jsme se pokusili vytyčit několik základních situací, ve kterých se jako pedagogové můžete ocitnout, a nabídnout Vám pro každou z nich konkrétní řešení.

Základní scénář, jak realizovat online výuku předmětu pomocí MS Teams

Připravte si tým pro videokonferenci se studenty. Bude se vám hodit alespoň na úvodní představení a konzultace.

Připravte si jeden „pracovní“ tým pouze pro sebe. Bude se vám hodit na přípravu videonahrávek  bez účasti studentů.

 • Stačí jeden pracovní tým“ pro všechny předměty . 
 • V něm můžete pořizovat videa, jako jediný účastník nahrávané videokonference. 
 • Jde jednoduše vytvořit videonahrávku ve které,
  • řečí doprovodíte prezentaci ppt, pdf, word, … (poznamenejme, že PowerPoint umí sám ozvučit prezentaci), 
  • řečí doprovodíte postupy výpočtu, důkazu, 
  • při propojení s interaktivní tabulí (v učebně),
   • psaním na dotykový display,  
   • snímáním tabule kamerou,  
   • snímáním papíru kamerou, mobilem, tabletem
   • můžete mít otevřeno více oken v počítači a přepínat mezi nimi
  • toto všechno můžete samozřejmě dělat i ve videokonferenci se studenty
 • Vytvořené materiály ukládejte do studijních materiálů předmětu v IS.

Nahrávejte studijní materiály do ISu a využívejte jeho možnosti

 • Studijní materiály předmětů v ISu jsou základní zdroj, určený k samostudiu pro studenty na PřF MU. Ukládejte do ISu materiály. Stačí uvést odkaz, kde materiály jsou. U přednášek je dokonce povinnost zveřejňovat studentům řečí doprovázené dokumenty.
 • Využívejte i ostatní možnosti ISu, e-learning

Pro inspiraci a poučení se můžete podívat na it.muni.cz:

Další možné scénáře

Přednáška formou videokonference

Jako zcela distanční můžete přednášku realizovat v některém z videokonferenčních nástrojů. Doporučovaným nástrojem na Masarykově univerzitě je MS Teams, které má každý zaměstnanec i student MU k dispozici v rámci služby Office 365. V MS Teams můžete uskutečnit běžné videohovory, ale také vytvořit třídy, do kterých studenty pozvete a v jejichž rámci pak videokonferenční kanál vytvoříte. Doporučený postup najdete v tomto návodu. Záznam lze vystavit do studijních materiálů předmětu.

Jak na to?

Návody a doporučení

TIP: Pokud chcete studenty v průběhu přednášky aktivizovat a zároveň ověřit, že Váš výklad poslouchají, můžete si připravit malou anketu v některé z aplikací umožňujících rychlý sběr zpětné vazby (např. SlidoPoll Everywhere či Socrative). Anketu studentům v průběhu přednášky nasdílíte vložením odkazu do chatu videokonferenční aplikace.

Pro další užitečné tipy doporučujeme zhlédnout video k tématu v sekci didaktické aspekty výuky.

Potřebuji studentům nasdílet materiály pro samostudium

Kdy se to hodí: máte k dispozici nebo můžete zajistit studijní materiály, ze kterých si studenti mohou probíranou látku sami nastudovat (naskenované články, vlastní studijní texty, prezentace s poznámkami, výuková videa apod.).

Možné řešení
 •  Vystavte materiály (ppt,pdf,doc,video,...) do studijních materiálů předmětu na ISu (toto preferuje Přírodovědecká fakulta) Uživatelská nápověda.
 • Uložte soubory v cloudovém úložišti a studentům je nasdílejte (využít můžete například univerzitní OneDrive).
 • Dejte je do úložiště týmu, který jste vytvořili v základním scénáři pro komunikaci se studenty.
 • Dejte je kamkoli jinam 
 • Nezapomeňte do studijních materiálů předmětu na ISu dát odkaz na jiné uložení
 • Pomněte, že přednášky mají být doprovázeny slovem.

Potřebuji studentům látku prezentovat na dálku

Kdy se to hodí: chcete látku přednášet, aby studenti o nic podstatného nepřišli, a zároveň nepotřebujete, aby studenti na Váš výklad přímo reagovali.

Možné řešení

Využijte aplikaci pro videokonferenci

Pro uspořádání online přednášky můžete využít také některou z početných aplikací pro videohovory či videokonference (Skype, Zoom, Google Meet apod.). Umožní Vám přímo se spojit se studenty, hovořit s nimi v reálném čase a nasdílet jim obraz ze své webkamery. Díky funkci sdílení plochy můžete studentům zobrazit, co právě sami vidíte na svém počítači. Některé aplikace umožňují videkonferenci rovnou i zaznamenat, není to však pravidlem.

Oficiálním řešením pro videokonference na PřF je MS Teams, které má každý zaměstnanec i student MU k dispozici v rámci služby Office 365. V MS Teams můžete uskutečnit běžné videohovory, ale také vytvořit třídy, do kterých studenty pozvete a v jejichž rámci pak videokonferenční kanál vytvoříte. Doporučený postup najdete v tomto návodu.

Streamujte přednášku živě na internet

Můžete svoji přednášku také živě streamovat na Facebook, Youtube nebo další oblíbené služby. Studenti tedy mohou sledovat Vaši přednášku v přímém přenosu. Stream lze spustit pomocí programu OBS, Youtube a Facebook živé přenosy zároveň ukládají, takže je lze zhlédnout i později (toto chování lze změnit v nastavení). Umožňují také zvolit, zda má být přenos veřejně přístupný, nebo dostupný pouze lidem, kterým poskytnete přímý odkaz.

Potřebuji na látku ze sdílených studijních materiálů vypsat konzultace 

Kdy se to hodí: nasdíleli jste studentům materiály k samostudiu a chcete jim dát možnost o probírané látce dále diskutovat či položit upřesňující otázky.

Možné řešení

Studijní materiály můžete studentům nasdílet pomocí prostředků popsaných v předchozích dvou scénářích.

Navázanou diskuzi můžete realizovat pomocí aplikací pro asynchronní komunikaci. Nejsnazší, byť rozhodně ne nejvhodnější možností, je použít běžný e-mail. Vhodnější možností je např. chatovací kanál nebo videohovor v MS Teams.

Přehlednější variantou je využití diskuzního fóra. Přímo v IS MU můžete využít předmětové diskuze, které jsou již předpřipravené pro každý vyučovaný předmět. 

Potřebuji se studenty komunikovat v reálném čase

V tomto případě jde již o scénář náročnější na organizaci, přípravu a do jisté míry i technické dovednosti. Všichni účastníci se musí výuky účastnit v reálném čase, technické řešení vyžaduje zapojení nástroje umožňujícího synchronní oboustrannou komunikaci většího počtu lidí a celou výuku je dobré naplánovat, připravit a vyzkoušet dopředu. Větší nároky jsou kladeny i na přípravu studentů: všichni by měli mít k dispozici zařízení s kamerou a mikrofonem (ve většině případů ale dobře poslouží i mobilní telefon) a stabilní připojení k internetu.

Jako základní technologické řešení doporučujeme použít videokonferenční nástroj MS Teams, který je pro všechny zaměstnance i studenty MU dostupný v rámci služby Office 365. V MS Teams můžete uskutečnit běžné videohovory, ale také vytvořit třídy, do kterých studenty pozvete a v jejichž rámci pak videokonferenční kanál vytvoříte. Doporučený postup najdete v tomto návodu.
V průběhu videokonference máte k dispozici i chat, do kterého mohou studenti psát dotazy a připomínky.

Potřebuji komplexní řešení pro správu výuky

Kdy se to hodí: potřebujete do virtuálního prostoru přesunout více různorodých aktivit. Vedle sdílení materiálů chcete se studenty vést diskuze, zadávat jim úkoly, testovat jejich znalosti apod.

Možné řešení

Interaktivní osnovy v IS MU

 • výhodou je provázání s dalšími aplikacemi informačního systému,
 • umožňuje vytvářet tematické celky pro jednotlivé hodiny, sdílet studijní materiály, zadávat úkoly, vytvářet testy a organizovat vzájemné hodnocení úkolů mezi studenty
 • více informací najdete v nápovědě IS
Převzato s laskavým dovolení Filozofické fakulty MU z jejich webu (www.phil.muni.cz/online-vyuka) a upraveno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.