Online výuka

Písemné testy

Běžné papírové testy lze do online podoby převést velmi snadno. Nejde přitom jen o „krizové“ řešení – online testy bývají z velké části vyhodnocovány automaticky a při správném nastavení mohou studentům poskytovat okamžitou zpětnou vazbu. Ušetří Vám tak čas i námahu, kterou byste za normálních okolností museli věnovat rutinnímu opravování.

Zjevnou nevýhodou je nižší zabezpečenost testů: studenti mohou při distančním testování snáze podvádět a šířit mezi sebou zadání testových úloh. Jak jsme již naznačili v úvodu stránky, lze toto riziko vnímat i jako výzvu k vytváření testů, které ve větší míře neověřují pouze znalosti studentů, ale také jejich pochopení látky a schopnost nabyté vědomosti aplikovat.

MS Forms

Testovací kvízy můžete jednoduše vytvořit v některých „formulářových“ aplikacích jako jsou MS Forms nebo Google Forms. Jejich možnosti jsou omezené – nabízí zpravidla pouze základní typy testových otázek a jednoduché metody hodnocení – sestavení online testu je v nich ale rychlé a jednoduché. Pokud jste zatím online testy nepoužívali a nemáte čas či potřebu učit se pracovat se sofistikovanějšími nástroji, mohou Vám tyto aplikace přijít vhod.

Více o MS Forms

Testy v MS Forms umožňují:

  • vytvářet otázky pro výběr z možných odpovědí, otázky pro doplnění textu a otevřené rozepisovací otázky (bez automatického vyhodnocení správnosti),
  • nechat studenty odevzdávat soubory (dokumenty, obrázky, audio- a videosoubory),
  • nastavit počat bodů za jednotlivé otázky,
  • nastavit pro test náhodné řazení otázek,
  • při hodnocení upravovat automaticky přidělené počty bodů a doplňovat slovní komentáře.

Odpovědníky v IS

Odpovědníky jsou jednou z e-learningových aplikací Informačního systému MU. Nabízí velký výběr typů testových otázek i základní nastavení chování testu či omezení přístupu k němu. Největší výhodou odpovědníků je jejich provázání s ostatními aplikacemi v IS.

Základní přehledný návod pro vytvoření nového odpovědníku naleznete na univerzitním webu k online výuce, podrobnou dokumentaci pak v nápovědě v IS.

Převzato s laskavým dovolení Filozofické fakulty MU z jejich webu (www.phil.muni.cz/online-vyuka) a upraveno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.