Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímáte se o mapy, přírodní procesy v krajině, regionální nebo globální problémy a lidskou společnost? Chcete se stát učiteli zeměpisu na střední odborné škole nebo víceletém gymnáziu? Tak to jste u nás správně - magisterský studijní program Učitelství geografie a kartografie pro střední školy je pro vás ten pravý!

K získání učitelské kvalifikace je potřeba získat znalosti i praktické dovednosti z oboru geografie a kartografie. V průběhu studia budete mít možnost si rozšířit a prohloubit poznatky ze základních geografických disciplín, pedagogiky a didaktiky geografie. Současně získáte přehled o široké škále výukových metod včetně multimediální výuky.

Teorii doplní praktické ukázky v terénu a v našich laboratořích, které se neobejdou bez použití nejmodernějších přístrojů a geografických informačních systémů. Na ně navážou didaktické semináře a pedagogické praxe, na kterých si vyzkoušíte samostatné vedení výuky a třeba i to, jak vysvětlit žákům středních škol složité přírodní jevy a procesy jednoduchým způsobem.

Studium je nutně dvouoborové a proto si ke geografii a kartografii budete muset vybrat ještě druhý obor (viz Možnosti studia). Nejčastěji jde o kombinace s následujícími předměty: biologie, matematika, historie, anglický jazyk a také informatika. Na výběr budete mít také široké spektrum volitelných přednášek a cvičení.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás hledat a vysvětlovat souvislosti mezi přírodními podmínkami, životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem?
  • Zajímáte se o environmentální a ekologickou výchovou nebo péči o životní prostředí?
  • Chcete předávat vědomosti dalším a používat při tom multimediální výukové aplikace a přístupy?

Pokud odpovídáte ano, pak je studium v navazujícím magisterském programu Učitelství geografie a kartografie pro střední školy pro vás to nejlepší. Pro studium v tomto programu je vhodné mít absolvovanou některou ze specializací nabízených v rámci bakalářského studijního programu Geografie a kartografie, např. Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání.

„Krajina a lidská společnost nejen v prostorových souvislostech“

Praxe

Nedílnou součástí vašeho studia bude praktická výuka a praxe, které zajišťujeme ve spolupráci s brněnskými středními školami. Druhou možností je domluvit si praxi sami ve vašem městě nebo budoucím profesním působišti. Absolvování pedagogické praxe je rozděleno do několika částí a semestrů, od náslechů až po samostatné vedení výuky pod dohledem zkušeného pedagoga.

Do vašeho studia jsme zařadili také Reflektivní semináře, které jsou zaměřené na didaktické výstupy studentů a okamžitou diskuzi – reflexi od přítomných spolužáků, pozvaných studentů a učitelů středních škol.

Během studia můžete absolvovat zahraniční studijní pobyt na některé z jedenácti partnerských univerzit, například ve Francii, Německu, Norsku, Slovinsku nebo Švédsku. Benefitem, který si z pobytu odnesete, bude poznání výukových metod na zahraničním geografickém pracovišti a zdokonalení cizího jazyka.

Chcete vědět víc?

Informace o přijímacím řízení, průběhu a podmínkách studia lze nalézt na webových stránkách Přírodovědecké fakulty MU, http://www.sci.muni.cz/cz/PriMgr/ a Geografického ústavu, http://www.geogr.muni.cz/.

Uplatnění absolventů

Naši absolventi nejčastěji působí jako učitelé zeměpisu na gymnáziích a středních odborných školách. Široké spektrum specializovaných předmětů a pedagogických praxí jim umožňuje uplatnit se také na základních školách.

V průběhu studia absolventi získají základní kvalifikaci a kompetence z oboru geografie a kartografie, které jim umožní působit rovněž v environmentálním vzdělávání ve specializovaných zařízeních (centra ekologické výchovy, informační centra správ CHKO a Národních parků), v nadacích podporujících vzdělávání dětí i dospělých, popř. v orgánech místní a regionální správy a samosprávy nebo v dalších institucích zabývajících se problematikou územního rozvoje a ochranou životního prostředí.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Písemná zkouška obsahuje odborný test ze Základů geografie a kartografie na úrovni odpovídajícího bakalářského studia.

Uchazeči o učitelské sdružené studium doloží potvrzení o bakalářském studiu se zaměřením na vzdělávání nebo potvrzení o tom, že absolvují během bakalářského studia pedagogicko-psychologické předměty v rozsahu bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání. Týká se uchazečů mimo PřF MU, kteří doloží požadované potvrzení na studijní oddělení PřF současně s podáním e-přihlášky, nejpozději však do 30. 4. 2022. Pokud do uvedeného data nebude potvrzení doloženo, nebude přihláška ke studiu zařazena do přijímacího řízení.

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni zásadně na základě pořadí podle výsledků této zkoušky. Do celkového hodnocení se zahrnuje výsledek odborného testu.

Doporučená literatura

viz webová stránka: http://www.geogr.muni.cz/ - požadavky k bakalářské zkoušce.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty


Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Pedagogické fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ne
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství geografie a kartografie pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.