Vědecká rada

Vědecká rada je orgán veřejných vysokých škol, který je zřízen jak v rámci vysoké školy, tak na úrovni jednotlivých fakult. Projednává dlouhodobý záměr vysoké školy, respektive fakulty, schvaluje studijní programy a věnuje se rovněž habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů.

Členové

Externí členové

Zasedání

Ing. Zdeňka Rašková

vedoucí oddělení – Oddělení pro výzkum, zahraniční vztahy a doktorské studium

telefon: 549 49 1406
e‑mail: